comenzi la domiciliu cliseru.ro

Recrutare candidați admitere pentru învățământul postliceal MAI

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
21/11/2017 | Lege si Ordine

Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița a susținut miercuri, 15 noiembrie, o conferință de presă legată de concursurile de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., sesiunea ianuarie 2018, dar și referitoare la propunerile de modificări legislative care privesc activitatea polițiștilor.

Conferinţa de presă a fost susţinută de comisar șef de poliţie Ivan Cristian, împuternicit inspector șef al inspectoratului de poliție, subcomisar de poliție Toma Florentina, ofițer specialist pe linie de formare profesională continuă din cadrul Serviciului Resurse Umane, agent șef de poliție Caisim Constantin, polițist de proximitate și agent șef Cîrjan Nicolae, polițist rutier.

În această perioadă există o sesiune specială de recrutare pentru unitățile postliceale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv școlile de agenți de poliție, sesiunea ianuarie 2018, învăţământ cu frecvenţă.

Mai precis, Școala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.300 locuri IGPR, din care 16 pentru romi și 10 pentru minorități, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 300 locuri IGPR, din care 6 pentru romi și 3 pentru minorități și Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 280 locuri pentru IGPF, din care 5 pentru romi și 3 pentru minorități.

Durata şcolarizării este de un an, iar recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliul/reşedinţa înscris(ă) în cartea de identitate. Recrutările se fac prin Serviciul de resurse umane, iar în această perioadă se fac înscrieri.

Ultima zi pentru depunerea cererilor de înscriere este 5 decembrie 2017, iar 20 decembrie 2017 – ultima zi pentru depunerea dosarelor de recrutare în volum complet, examenul urmând să fie susținut în luna ianuarie 2018 la școlile de agenți de poliție.

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I, forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Subcomisar de poliție Toma Florentina, ofițer specialist pe linie de formare profesională continuă din cadrul Serviciului Resurse Umane, a explicat faptul că nu există o limită de vârstă pentru participarea la concursurile de admitere, ceea ce facilitează accesul în această profesie a celor care își fac o reevaluare în ceea ce privește ocupația pe care o au.

Există, însă, limite în ceea ce privește înălțimea. Concurenții trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, iar candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m și să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. De asemenea, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Menționăm că școlarizarea, cazarea, masa, echipamentul sunt gratuite.

Programul cu publicul al Serviciului Resurse Umane: de luni până vineri, între orele 09:00 – 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0243/207437, interior 20307 sau http://il.politiaromana.ro, secţiunea Carieră/Admitere instituţii de învăţământ.

UPDATE: În atenția celor care s-au înscris sau vor să se înscrie la concursul de admitere la școlile de agenți de poliție

 

Recrutarea candidaților pentru ”Școala de subofițeri de Pompieri și Protecție civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești”

 

Ialomița: Jandarmeria recrutează tineri candidați pentru două școli de subofițeri

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️