comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Jandarmeria recrutează tineri candidați pentru două școli de subofițeri

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
24/11/2017 | Lege si Ordine

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița recrutează tineri absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, pentru instituţiile militare de învăţământ din MAI – 700 locuri (bărbaţi şi femei), respectiv pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi) și Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Locotenent colonel Gheorghe Mihai, șeful Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Ialomița, a declarat vineri, 24 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că o noutate a acestui examen o reprezintă introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere în instituţiile de învăţămȃnt ale M.A.I.), eliminându-se criteriul de înălțime.

Mihai Gheorghe

„Prin introducerea traseului aplicativ la admitere se verifică aptitudinile fizice ale candidaţilor prin parcurgerea a 11 elemente de dificultate într-un timp de maxim 2 minute și 25 de secunde. Una dintre consecinţele introducerii acestei noi modalităţi de testare a calităţilor fizice este eliminarea criteriului de înălţime. Ȋn aceste condiţii, parcurgerea noilor probe impune candidaţilor o anumită statură sau calităţi fizice deosebite pentru terminarea traseului aplicativ în timpul menţionat. (…) Cererile de înscriere se primesc de către structura de resurse umane până la data de 5 decembrie 2017, data limită de finalizare a dosarelor fiind de 29 decembrie 2017. Concursul de admitere se va desfășura în perioada 13.01 – 21.01.2018”, a declarat acesta.

De asemenea, căpitan Ionuț Tastaman ofițer specialist în cadrul Serviciului Resurse Umane, a adăugat că cei interesați trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs (respectiv 2018), să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să  nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege, să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere (respectiv 2018), să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului, să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. (verificarea se face cu ocazia examinării medicale)”.

Până la momentul actual, Inspectoratul de Jandarmi Ialomița a recrutat 31 de candidați pentru cele două școli de subofițeri, 24 de bărbați și 7 femei.

Deficitul de personal în I.J.J Ialomița este de aproximativ 10%, în mai multe subunități.

Mai trebuie menționat faptul că școlarizarea, cazarea, mâncarea, echipamentul sunt gratuite.

Mai multe detalii privind numărul de locuri aprobate, condiţiile, criteriile de recrutare, perioada de desfăşurare a concursului, probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs sunt aduse la cunoştinţa publicului inclusiv prin intermediul site-ului fiecărei instituţii de învăţământ. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa din SLOBOZIA, strada ALEEA JANDARMERIEI, la telefonul 0243/231057,  zilnic între orele 08.00-16.00, sau pe SITE-UL www.jandarmeriaialomita.ro.

Recrutarea candidaților pentru ”Școala de subofițeri de Pompieri și Protecție civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești”

Recrutare candidați admitere pentru învățământul postliceal MAI