comenzi la domiciliu cliseru.ro

Peste 3 miliarde de lei – valoarea fondurilor nerambursabile solicitate de regiunea Sud Muntenia din POR 2014 – 2020!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/12/2017 | Locale Ialomita

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, a organizat marți, 12 decembrie, o întâlnire la nivel regional destinată reprezentanților mass-media din Sud Muntenia.

Scopul acestui eveniment a fost de a prezenta un bilanț al activităţii derulate de ADR Sud Muntenia în anul 2017 pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 în Sud Muntenia, precum şi oportunitățile de finanțare ale POR. Totodată, cu această ocazie au fost oferite detalii privind stadiul depunerii aplicațiilor în cadrul programului la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

 „Implementarea Programului Operațional Regional în anul 2017 nu a început în condițiile cele mai optimiste, având în vedere faptul că nu demarase încă procesul de lansare a liniilor de finanțare în cadrul programului pentru perioada 2014 – 2020. Acum însă, la sfârșitul anului, putem spune că lucrurile au intrat pe un făgaș de normalitate. La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, unde avem o alocare de aproximativ 4,4 miliarde de lei, avem depuse în cadrul POR proiecte a căror valoare nerambursabilă solicitată de aplicanți depășește suma de 3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 70% din alocarea regională pentru perioada 2014 – 2020. Până în prezent avem depus la nivelul regiunii noastre un număr de 811 aplicații, dintre care s-au semnat contractele de finanțare pentru 111 proiecte, prin care beneficiarii solicită fonduri nerambursabile în valoare de peste 609 milioane de lei.

Din numărul total de proiecte depuse, cele mai multe (650 de proiecte) sunt pe Axa prioritară 2, cea destinată mediului privat (microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii), unde solicitarea este foarte mare. Aici vreau să vă spun că dacă inițial pentru Axa 2.2 pentru întreprinderi mici și mijlocii aveam o cerere de aproape 500%, față de alocarea regiunii, în acest moment am coborât la aproximativ 250%, dar le vom finanța pe toate care vor ieși din evaluarea tehnico-financiară. Am identificat de unde vom transfera banii, astfel ca niciun proiect să nu rămână nefinanțat, după ce va trece de condițiile de eligibilitate și conformitate. (…) Astfel, microîntreprinderile din Sud Muntenia au depus în total 460 de aplicații în cadrul Priorității de investiții 2.1, ceea ce reprezintă o solicitare de peste 160% din fondurile alocate exclusiv liniei de finanțare destinate lor, și sperăm să finanțăm cât mai multe dintre ele. De asemenea, întreprinderile mici și mijlocii și-au manifestat un interes semnificativ în accesarea de fonduri în cadrul POR, prin Prioritatea de investiții 2.2, unde au fost depuse 190 de proiecte, prin care sunt solicitate fonduri de peste 600 de milioane de lei, cererea fiind astfel de aproape 5 ori mai mare față de valoarea alocării regionale pentru această linie de finanțare”, a declarat directorul Agenției, dr ing. Liviu Mușat, în deschiderea evenimentului.

Așadar, la nivelul regiunii s-au depus 811 aplicații, cele mai multe fiind în Prahova 215 și Argeș 204, iar cele mai puține în Teleorman 49 și Ialomița 55. Cele mai multe aplicații sunt pe Axa 2 și Axa 3 (eficientizare energetică – 70 de aplicații, cele mai multe provenind din mediul public). O problemă care vine din trecut este legată de anvelopările pentru clădiri rezidențiale. Aici finanțarea este în parte neatractivă aproape pentru toată regiunea Sud Muntenia. Este adevărat că nici condițiile pentru a accesa un astfel de proiect nu sunt dintre cele mai prietenoase, problema cea mai mare fiind aceea a obținerii acceptului tuturor proprietarilor.

Pe Axa prioritară 6 – infrastructura de transport drumuri județene-, în regiune au fost semnate două contracte de finanțare, un alt proiect urmând să fie semnat în curând la Argeș. De asemenea, în lucru există și un proiect din Ialomița, „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 (km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ –  Călărași – Sinești (DN2)”, dar și altele.

„Cu siguranță, până la sfârșitul anului, vom mai semna cel puțin trei contracte pe această axă, care este destul de mare”, a adăugat directorul ADR Sud Muntenia.

În ceea ce privește Axa 7 – turism – au fost depuse 12 aplicații, cel mai multe provenind din Pucioasa și Amara. Axa 7 este destinată stațiunilor, iar accesibitatea la această finanțare este destul de redusă. Câteva proiecte sunt depuse și pe Axa 8 pentru centre sociale pentru vârstnici.

liviu musat
Liviu Mușat

„În această perioadă ne-am axat în principal pe promovarea programului, să încercăm să identificăm nu neapărat proiecte cât mai multe, cât proiecte utile pentru comunitățile din regiune și considerăm că deși este important criteriul cantitativ, ne interesează, cel puțin în aceeași măsură, dacă nu mai mult, ce facem cu acești bani, fiindcă avem exemple din trecut, nu neapărat din regiunea noastră, în care anumite proiecte finalizate ireproșabil din punct de vedere tehnic-financiar nu-și găsesc utilitatea în comunitățile în care au fost implementate. Deci ne-am axat în special pe partea de promovare, evaluare și semnare de contracte de finanțare. (…) Efortul cel mai mare a fost pe partea de evaluare a proiectelor depuse, am avut un volum foarte mare de muncă, mai ales pe axa destinată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, avem termene foarte clare pe care încercăm să le respectăm și împreună cu Autoritatea de Management să identificăm acele termene care nu pot fi obiectiv respectate și luate măsuri, de către noi sau de aplicanți. (…) Împreună cu Autoritatea de Management ne preocupă să scurtăm perioada de evaluare, săptămâna trecută fiind semnat un memorandum  la Guvern, care are ca obiectiv înlesnirea procesului de evaluare, scurtarea acestuia (…)”, a mai precizat Liviu Mușat.

Anul viitor, numai Programul Operațional Regional are un angajament de plată de aproximativ 850 milioane de euro, adică cereri de rambursare.

În ceea ce privește județul Ialomița, au fost depuse 55 de aplicații, dintre care 33 sunt în diverse faze de evaluare – 9 sunt în conformitate administrativă și eligibilitate, 3 în faza de evaluare tehnică și financiară, 2 sunt în competiție (adică așteaptă evaluarea tuturor proiectelor din prioritatea respectivă, iar în funcție de nota obținută să poată fi clasificate), 6 contracte sunt transmise la MPOR (proiecte pe Axa 2.1 microîntreprinderi), dar și Parohia Manasia pe Axa 5.1, iar 8 proiecte sunt în precontractare (finalizată evaluarea).

Există 10 proiecte pe creșterea eficienței energetice (anvelopări clădiri publice), printre care Liceul Carol din Fetești, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Fetești, Centrul de Asistență Medico-Socială de la Fierbinți, Centrul de Plasament nr.3 Slobozia, clădirea Centrului Militar Județean, de asemenea pe Axa 7 turism există patru proiecte în valoare de aproximativ 45 milioane lei, legate de reabilitarea infrastructurii de turism- două plaje (Zorilor și Perla), modernizarea Grădinii de Vară și a infrastructurii rutiere.

Această ultimă întâlnire cu mass-media din Sud Muntenia din anul 2017, la care au participat peste 25 de persoane, a fost organizată cu sprijinul Axei prioritare 12 „Asistenţă tehnică”, finanţată din POR 2014 – 2020.