livrari la domiciliu

Inspectoratul Școlar Ialomița: Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat măsurile cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea Stării de Urgență instituite pe teritoriul țării

 Conform prevederilor din Nota MEC Nr. 545/DGÎP/28.04.2020, Ministerul Educației și Cercetării a stabilit măsurile privind continuarea studiilor pentru finalizarea anului școlar 2019-2020,  având în vedere  două linii directoare:

 1. siguranța stării de sănătate a tuturor celor implicați – elevi, cadre didactice, personal din școli, familiile acestora;
 2. interesul educațional al copiilor, inclusiv din perspectiva continuității parcursului școlar al acestora.

 Prioritatea zero pentru Ministerul Educației și Cercetării o constituie sănătatea și siguranța tuturor celor implicați în sistemul de educație.

 PRIORITĂȚI:

 încheierea situației școlare pentru toți elevii;

 • susținerea Evaluării Naționale, a Examenului de Bacalaureat și a Examenelor de certificare a competențelor profesionale pentru nivelul 3, 4 și 5, conform Cadrului Național al Calificărilor, în condiții de siguranță pentru toți elevii.

 PRINCIPII GENERALE: 

 • Revenirea în unitățile de învățământ se va realiza doar pentru elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii de final de școală profesională și școală postliceală, în condiții de siguranță.
 • Începând cu data de 2 iunie pentru o perioadă de două săptămâni, se vor realiza doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale
 • Elevii claselor a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, anul III de profesională și postliceală vor face pregătire pentru examenele de finalizare de ciclu, începând cu data de 2 iunie, cu respectarea tuturor normelor de siguranță (maximum 10 elevi în sala de clasă, cu mască și mănuși, școlile dotate cu dezinfectant și igienizarea sălii de clasă după finalizarea activității fiecărei grupe). Se vor realiza numai cursuri de pregătire pentru examen, după un orar stabilit de către unitatea de învățământ.
 • Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei în ceea ce privește participarea elevilor la activitățile desfășurate în școală și vor decide asupra acestui aspect. Participarea acestora este opțională. Unitatea de învățământ poate organiza și sesiuni de pregătire în sistem online.
 • Examenele naționale se vor susține respectând programele prevăzute prin OMEC nr. 4115 din 10.04.2020 (fără materia din semestrul al doilea).
 • Ceilalți elevi, inclusiv preșcolarii, vor continua învățarea asistată de tehnologie până la data de 12 iunie, conform structurii anului școlar.
 • Pentru preșcolarii/elevii din medii dezavantajate se vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale.
 • Pentru elevii/cadrele didactice care nu au acces la tehnologie, unitățile de învățământ, inspectoratele școlare vor oferi sprijin profesorilor pentru a transmite elevilor anumite sarcini de lucru și resurse educaționale (ghiduri, fișe de lucru etc.) cel puțin o dată pe săptămână cu implicarea autorităților județene și locale.
 • Conținuturile din programe, prevăzute pentru semestrul al II-lea, care nu au fost parcurse după data de 11 martie vor fi abordate în anul școlar următor. MEC va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină, astfel încât să se asigure corelarea pe verticală (continuitatea cu anul școlar următor) și corelarea pe orizontală (între diferite discipline de studiu).
 • Elevii cu cerințe educaționale speciale, aflați în evidență, vor fi sprijiniți de profesorii consilieri școlari din centre și/sau cabinete de asistență psihopedagogică; aceștia vor continua acordarea intervenției de specialitate, precum și asigurarea consilierii și suportului metodologic pentru părinții/tutorii și cadrele didactice care lucrează cu aceștia.
 • În vederea asigurării accesului egal la educație, pentru preșcolarii/elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, profesorii itineranți și de sprijin vor continua adaptarea curriculară a conținuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru și de evaluare specifice, precum și monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, pentru punerea în aplicare a planului de intervenție personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat.
 • Încheierea situației școlare: Nu se vor mai susține tezele, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note. În alte situații, încheierea mediilor se va realiza în conformitate cu precizările din tabel.
 • Pentru fiecare tip de învățământ care presupune susținerea de probe practice/specifice (vocațional, profesional, special), vor fi comunicate modalitățile de încheiere a situației școlare, precum și modul de susținere a examenelor de certificare a competențelor, adaptate la specificul fiecărui tip de învățământ.
 • Cursurile se vor încheia în conformitate cu OMEN nr. 3191/2019 privind structura anului școlar, în data de 12 iunie, iar examenele naționale vor fi susținute conform calendarelor pe care MEC le va comunica. Examenele se vor desfășura în condiții de siguranță (cu sălile dezinfectate, cu păstrarea distanței între elevi, cu măști, iar după fiecare probă se va face dezinfecție).
 • Detaliile cu privire la desfășurarea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal și profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC. Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind asigurarea siguranței elevilor și a cadrelor didactice la desfășurarea probelor.
 • Examenele de certificare a competențelor profesionale pentru nivelul 3, 4 și 5, conform Cadrului Național al Calificărilor, pentru învățământul vocațional, profesional și profesional dual, precum și cele de la învățământul postliceal vor fi realizare numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată, în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competențelor.
 • Înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță pot fi realizate online, după un calendar stabilit de MEC. Evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declarație de proprie răspundere a părinților/tutorilor legali și o fișă completată de grădinița pe care au frecventat-o.
 • Cadrele didactice: Examenul de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și examenele pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de MEC;
 • Alte activități: Calendarele tuturor celorlalte activități vor fi comunicate ulterior

PRECIZĂRI PRIVIND MODALITĂȚILE DE ÎNCHEIERE A SITUAȚIEI ȘCOLARE

 

Nivelul de studiuMăsuraÎncheierea situației școlareObservații
Învățământ antepreșcolar/preșcolarCursuri suspendate în unitățile de învățământ

Se continuă activitățile cadrelor didactice și se menține legătura cu copiii

 

Nu este cazul

Segmentul de vârstă corespunzător acestor niveluri este însoțit de cele mai mari riscuri, atât în organizarea procesului educațional în unități, cât și din cauza faptului că majoritatea copiilor sunt însoțiți, spre unități, de persoane cu risc sau care reprezintă risc pentru contacte în cadrul unităților de învățământ.
Învățământ primarCursuri suspendate în unitățile de învățământ

Se continuă cursurile online, conform planificării activității de către unitatea de învățământ

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situația școlară semestrială cu aceste calificative.

Situația 2: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, se poate valorifica activitatea desfășurată on-line.

Situația 3: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media semestrului I devine medie anuală.

Înscrierile la clasa pregătitoare pot fi realizate și online după un calendar realizat de MEC. Pentru a evita riscurile asociate cazurilor privind solicitarea de înscriere ce necesită evaluări ale copiilor prin CJRAE, acestea vor fi înlocuite cu declarație pe proprie răspundere a reprezentanților legali ai copiilor în cauză și recomandare eliberată de grădinița pe care a frecventat-o.
Învățământ gimnazial și liceal, postliceal și profesionalCursuri suspendate în unitățile de învățământ

Se continuă cursurile online, conform planificării activității de către unitatea de învățământ

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note.

Situația 2: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, pentru a doua notă.

Situația 3: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea, media semestrului I devine medie anuală.

Situația 5: Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală (ca la examenul de corigență).

Nu se vor mai susține teze.

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița pune la dispoziția tuturor celor care doresc să obțină informații privind reluarea activității în sistemul de educație pentru finalizarea anului școlar 2019-2020, după încetarea Stării de Urgență:

TELVERDE 0800816243 – apel gratuit

(program în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-16.30)

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA