Finalizarea proiectului „Modernizare clinica BIOMED prin achiziția de echipamente performante”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Anunt Final De Presa Biomed

Anunţ de presă

Finalizarea proiectului „Modernizare clinica BIOMED prin achiziția de echipamente performante”

În data de 31.03.2020 se finalizează Contractul de finanţare nr.2251/07.06.2018 semnat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de AMPOR, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de OIPOR şi Biomed SRL în calitate de Beneficiar privind implementarea proiectului „Modernizare clinica BIOMED prin achiziția de echipamente performante”, cod SMIS 113432. Proiectul s-a derulat în perioada 07.06.2018 – 31.03.2020 şi a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.517.224,54 lei din care valoarea contribuţiei din FEDR a fost de 907.856,26 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în diversificarea produselor Clinicii Biomed prin certificarea unor specialitați medicale noi şi prin îmbunătăţirea semnificativă a unora existente în scopul acoperiri cererii pieţei şi creşterii competitivităţii firmei. Prin proiect s-au achiziționat echipamente performante care permit personalului existent să-şi folosească mai bine timpul şi capacităţile profesionale în scopul prestării unor servicii de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

  1. Creşterea capacităţii de prestari servicii atât prin diversificarea serviciilor cât şi prin suplimentarea echipamentelor pentru specializările medicale existente pentru a răspunde în timp scurt solicitărilor pacienţilor noştri.
  2. Diminuarea consumului de curent electric şi reducerea la sursă a deşeurilor prin achiziţionarea unor echipamente cu consum redus sau care conduc la eliminarea, din procesul tehnologic, a folosirii unor materiale cu potențial poluant.
  3. Promovarea activităţii pentru atragerea de pacienți din afara ţării. Argumentele principale sunt: existenţa unei baze materiale şi umane similare cu cele din clinicile din ţările mai dezvoltate din Europa, îndeplinirea standardelor de calitate ISO, acoperirea unei palete extinse de servicii şi preţ mult mai mic decât în alte țari.

Locul de implementare a proiectului: Clinica Biomed SRL, Municipiul Slobozia, str.Matei Basarab, nr.8-10, Gostat, Bloc P+8, judeţul Ialomiţa

Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului sunt: a fost angajată o persoană cu dizabilităţi, au fost avizate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ialomiţa specialităţile ecografie, ginecologie, urologie, ORL, cardiologie, reumatologie, dermato-venerice, pediatrie, osteodensitometrie, stomatologie şi ortopedie traumatologie în vederea diversificării serviciilor acordate locuitorilor judeţului Ialomiţa şi nu numai, au fost achiziţionate 17 echipamente moderne în vederea acordării unor servicii medicale de calitate conform ultimilor standarde în domeniu, a fost certificat sistemul de management al Clinicii Biomed şi a fost realizată activitatea de promovare la nivel internaţional a activităţii Clinicii Biomed.

Impactul proiectului: Ca urmarea autorizării unui număr mai mare de specialităţi medicale şi ca urmarea diversificării serviciilor medicale acordate populaţiei utilizând echipamentele medicale moderne achiziţionate în cadrul proiectului, un număr mai mare de locuitori ai judeţului, şi nu numai, vor beneficia de servicii medicale la standarde înalte în acord cu ultimile proceduri aplicabile la nivel naţional şi internaţional în domeniul medical.

Biomed SRL

Datele de contact ale persoanei care poate oferi mai multe informaţii despre proiect:

Andrei BOGDAN, telefon 0243233016, telefon mobil 0721274200, Manager proiect

Mai multe articole de la obiectiv.net: