comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/10/2018 | Lege si Ordine

REDUCEREA RISCULUI – UN VIITOR MAI SIGUR! Prin Rezoluţia nr. 64/200 din 21 decembrie 2009, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a desemnat ziua de 13 octombrie ca „Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”, şi a decis să menţină respectarea acesteia ca un vector de promovare a culturii globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv prevenirea şi pregătirea împotriva dezastrelor.

In ultimii ani, se afirmă pe plan internațional o schimbare conceptuală majoră în domeniul de abordare a răspunsului la dezastrele datorate hazardelor naturale, cu atât mai mult din cauza relaționării inadecvate și abuzive a omului cu natura, care adaugă un plus de vulnerabilitate la cea intrinsecă.

Specialiştii dau diferite definiţii dezastrelor, dar toate reflectă gravitatea consecinţelor manifestării acestor fenomene: “o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale sau modificări nefaste ale mediului, care nu poate fi refăcută prin resursele acesteia” sau “fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă” (cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren, inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, epidemii, epizootii).

Având în vedere dispunerea geografică, judeţul Ialomiţa este expus majorităţii categoriilor de hazarde naturale: inundații, cutremure de pământ, fenomene meteorologice periculoase (secetă, înzăpeziri, grindină, chiciură, îngheţ, furtuni, viscol). În ultimii ani însă, pe teritoriul județului, s-au manifestat fenomene nespecifice zonei noastre, cum ar fi tornadele și vijeliile de proporții considerabile.

Reducerea riscurilor dezastrelor constituie o responsabilitate comună – atât a autorităţilor, a instituţiilor, cât şi a cetăţenilor – şi doar printr-o implicare reală şi conjugată se poate împiedica transformarea riscurilor în dezastre.

Apărarea împotriva acestor riscuri presupune, în primul rând, cunoaşterea acestora. Informarea corectă conduce la un mod de comportare adecvat, eficient şi rapid care poate reduce semnificativ pierderea de vieţi omeneşti şi poate limita considerabil pierderile materiale. Prin cunoaştere devenim mai puţin vulnerabili în faţa dezastrelor.

Pentru că vigilența și cunoașterea măsurilor de protecție vă pot salva viața, este bine ca, în situația producerii unui dezastru, să urmați câteva sfaturi practice de la specialiști:

 1. Înainte de producerea dezastrului:
 • Informați-vă asupra riscurilor naturale prezente în zona dvs. și învățați semnalele de alarmare transmise de autorități;
 • Însușiți-vă planurile de evacuare ale locului de muncă, ale școlilor copiilor dvs. sau ale zonei în care locuiți;
 • Participați la exercițiile de pregătire executate de reprezentanții autorităților publice locale, instituțiilor și cadrelor I.S.U.;
 • Păstrați-vă calmul, fiți pregătiți pentru a fi evacuați;
 • Pregătiți-vă un minim de materiale de strictă necesitate în caz de dezastru, pe care să le păstrați la îndemână.
 1. După producerea dezastrului:
 • Respectați cu strictețe măsurile stabilite, îndrumările și comunicările autorităților, ale instituțiilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență;
 • Intrați cu precauție în clădirile care au fost avariate, numai după atenta verificare a acestora de către specialiști;
 • Nu atingeți cablurile electrice;
 • Dacă simțiți miros de gaz, deschideți toate feresterele și ușile, închideți robinetul de gaze și părăsiți locuința imediat, anunțând unitatea de distribuție;
 • Nu folosiți torțe sau lumânări;
 • Îndepărtați-vă de zonele calamitate;
 • Nu împiedicați forțele de intervenție și sprijiniți-le dacă vi se cere acest lucru;
 • După trecerea pericolului, anunțați rudele sau apropiații, pentru ca aceștia să știe că sunteți în siguranță.

Prin atribuţiile pe care le are, inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă este în prima linie, atât prin activitatea de prevenire a producerii unor situaţii de urgenţă, respectiv de limitare a efectelor acestora, cât şi prin activitatea de intervenţie în cazul manifestării lor.

Pentru prevenirea, diminuarea şi reducerea riscurilor dezastrelor naturale, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița desfăşoară, în decursul anului, o gamă variată de activităţi, dintre care cele mai semnificative sunt: convocări şi instructaje de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu factorii care au responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă; exerciţii de alarmare publică cu angrenarea comitetelor locale pentru situații de urgență; exerciţii cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea pentru intervenţie în cazul unor situaţii de urgenţă; concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” şi a celor cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”; concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; activităţi de pregătire şi informare a populaţiei, prin organizarea unor puncte mobile de informare preventivă; activităţi instructiv-educative la nivelul instituţiilor şcolare din judeţ.

Pentru o informare corectă, cetățenii au la dispoziție platformele online de pregătire, unde se regăsesc măsurile de apărare împotriva diferitelor dezastre naturale:

În contextul exercițiului SEISM 2018, mijlocele și fortele de la ISU Ialomița (Slobozia, Urziceni, Fetești, Țăndărei) care se deplasează spre Bucuresti sunt următoarele: trei autospeciale de muncă operativă, trei autospeciale de stingere, o autospeciala descarcerare grea, patru ambulante tip B2, o autospecială CBRN cu remorcă, o autospecială pentru transport victime multiple, două camioane, un microbuz și trei autoturisme încadrate cu doi ofițeri și 85 de subofițeri.