Unitatea Administrativ – Teritorială Oraşul Amara anunţă începerea proiectului REABILITARE „ZONA 4″ COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Anunt De Presa 20200805 Amara Balnear4 02 01

 


Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Amara anunţă începerea proiectului REABILITARE „ZONA 4″ COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR

Titlu proiect: REABILITARE „ZONA 4″ COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR Numele Beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul AMARA

Axa/Prioritate de Investiţii: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 10.180.211,46 lei, din care finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 9.516.679,43 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR – 85,00% şi din bugetul naţional – 13,00%), valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului în sumă de 194.217,94 lei, iar valoarea neeligibilă 469.314,09 lei.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea turismului în cadrul staţiunii Amara, prin îmbunătăţirea infrastructurii specifice activităţilor de agrement, tratament şi de relaxare existente la nivelul staţiunii.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1: Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement şi relaxare, prin amenajarea Plajei Zorilor, într-o perioadă de 34 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Obiectivul specific nr. 2: Valorificarea resurselor turistice naturale specifice staţiunii prin dezvoltarea infrastructurii de tratament într-o perioadă de 34 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

Obiectivul specific nr. 3: Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiţiei către grupul ţintă timp de 8 luni, în vederea menţinerii turiştilor actuali şi atragerea unor noi turişti în cadrul staţiunii Amara.

Durata de implementare: 71 luni (între 25.02.2016 şi 31.12.2021)

Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, judeţul Ialomiţa, oraşul Amara

Cod SMIS proiect: 118852

Persoană de contact: Mirela SIMION – Manager proiect; Date de contact: telefon/fax: 0243/266.102, e-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.