Subvenţii pentru încadrarea şomerilor din categoriile defavorizate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa vă informează asupra facilităţilor acordate în conformitate cu preverile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj și stimularea ocupării forţei de muncă, prin acordarea de subvenţii pentru încadrarea şomerilor din categoriile defavorizate, cât și subvenţii pentru programele de ucenicie la locul de muncă.

1.  Angajatorii care incadreaza ca ucenic in munca orice persoana fizica ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu deţine o calificare pentru ocupaţia in care se organizează ucenicia la locul de munca si care încheie un contract de uceniciela locul de munca, conform Legii nr.279/2005, poate primii lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe operioada derulării constractului de ucenicie, pentru acel ucenic. O suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţa al asigurărilor pentru şomaj.

2.  Angajatorii care incadreaza in munca tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, pot primi, in conformitate cu prevederile Legii nr.116/2002, salariul de baza stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica.

3.   Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata şomeri in vârsta de peste 45 ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioada de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferenta persoanelor încadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea infdicatorului social de referinţă in vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel puţin 2 ani.

4.   Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminatâ absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ din ultima promoţie , primesc lunar, pentru o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b)  o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c)  o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare Ia data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi 

5.  Angajatorii care incadrareaza in munca şomeri care mai au 3 ani pana la pensie si care nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipata parţiala, si pentru care beneficiază lunar, pe perioada angajării, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordata din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 „Indicatorul social de referinţa este in valoare de 500 lei. 

Angajatorii interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la sediul AJOFM Ialomiţa, localitatea Slobozia, str. Lacului, nr.10, etaj 3 , telefon 0243/231.809 , 0243/230.999 sau sau pe site-ul instituţiei www.ialomita.anofm.ro.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️