Slobozia: Suspiciune de influență aviară

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de păsări, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, că în România, în ultima perioadă au fost diagnosticate șase noi focare de influență aviară de înaltă patogenitate, subtipul H5N8, la populația de păsări domestice și păsări captive sălbatice din gospodăriile populației, respectiv în județele Tulcea, Prahova, Mureș, Brașov, Bacău.

De asemenea, până la data de 31.01.2017, pe teritoriul țării a fost confirmat un număr de 31 de cazuri la păsări sălbatice, cele mai multe dintre acestea fiind identificate la lebede.

La momentul actual, pe teritoriul județului Ialomița, a fost confirmată Influența Aviară înalt patogenă (subtipul H5N8) la o lebădă de iarnă găsită pe malul lacului Mostiștea, iar în data de 04.02.2016, D.S.V.S.A. Ialomița a notificat o suspiciune de boală la o lebădă de vară identificată pe teritoriul municipiului Slobozia.

Ținând cont de această situație epidemiologică D.S.V.S.A. Ialomița recomandă crescătorilor de păsări din gospodăriile populației, instituirea următoarelor măsuri:

  • prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele; astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
  • separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
  • se va evita, prin toate mijloacele, creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise, obligatoriu, în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
  • se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
  • se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
  • va fi prevenit contactul cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare;
  • se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare;
  • este obligatorie notificarea medicului veterinar de liberă practică concesionar și a D.S.V.S.A. Ialomița a oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate și/sau îmbolnăvire manifestate la păsările aflate în proprietate.

D.S.V.S.A. Ialomița a dispus informarea tuturor exploatațiilor comerciale de păsări, a tuturor Consiliilor Locale situate în zona de supraveghere și a administratorilor fondurilor de vânătoare de pe raza județului, cu privire la măsurile specifice care trebuiesc luate în vederea minimalizării riscurilor de apariție a influenței aviare de înaltă patogenitate.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA