Slobozia: Autorizație sanitară pentru Urban SA. Vezi programul de conformare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Începând cu data de 15.06.2016, Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa a eliberat Autorizaţia de funcţionare nr. 412, din data de 15.06.2016, pentru S.C. URBAN S.A., cu program de conformare, corespunzător facsimilului.

Vă asigurăm că vom urmări conformarea furnizării în parametri de potabilitate pentru siguranţa sănătăţii populaţiei municipiului Slobozia.

AUTORIZAŢIE SANITARA DE FUNCŢIONARE

in baza Referatului de evaluare

La cererea D-lui Cilibeanu Valentin in calitate de Director General al SC URBAN SA, cu sediul in Slobozia, str. Aleea Crinilor, nr. 1, judeţul Ialomiţa, cod fiscal/CUl RO 11316859, înregistrata sub nr. 412 din 19.05.2016, în urma examinării documentaţiei prezentate si a evaluării obiectivului „SISTEM ALIMENTARE CU APA”, din Slobozia, judeţul Ialomiţa, de către Ungureanu Sofia, medic sp. igiena si Bănica Emil, asistent pr. igiena, care au întocmit Referatul de evaluare nr. 872/14.06.2016, a rezultat ca sunt îndeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare HG nr. 974/2004.

 

In baza Legii nr. 95 /2006 si a Ordinului M.S nr. 1030 / 2009 republicat, se acorda:

AUTORIZAŢIE SANITARA DE FUNCŢIONARE Nr. 412 din  15.06.2016

pentru obiectivul: SISTEM ALIMENTARE CU APA, situat in Slobozia, sos. Slobozia-Calarasi, km 2, judeţul Ialomiţa, având ca obiect de activitate (cod CAEN) 3600 – CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUŢIA APEI;

structura funcţionala: captare – 20 foraje în exploatare (P0-P19), tratare – oxidare (permanganat de potasiu), aerare, coagulare si floculare (lapte de var), sedimentare (2 cuve), filtrare, treapta de neutralizare amoniu (clorinare), dezinfectie finala (clor gazos), 2 bazine de inmagazinare – 1 rezervor de 6000 mc si 1 rezervor de 10.000 mc, lungimea reţelei de distribuţie – 95,64 km. Menţiuni: Program de conformare.

Titularul autorizaţiei este obligat:

 • sa solicite in scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare in cazul modificării in structura   funcţionala a unităţii sau a condiţiilor de igiena asigurate la data autorizării.

–  sa aplice si sa respecte normele antiepidemice si de igiena in vigoare.

 • sa solicite vizarea acesteia cu minimum 30 de zile inainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

PROGRAM DE CONFORMARE LA AUTORIZAŢIA SANITARA DE FUNCŢIONARE CU NR. 412/15.06.2016

 1. Timpul de contact si doza de clor vor fi stabilite in laboratorul operatorului de
  apa, astfel incit sa se respecte prevederile legale referitoare la clorul rezidual liber,
  respectiv valoarea acestuia sa reprezinte minim 80% din valoarea clorului rezidual
  total.

Termen: permanent Responsabil: SC Urban SA

 1. Clorul rezidual va fi măsurat continuu la ieşirea din bazinul de reacţie. In bazin
  se va asigura o coloana de apa deasupra punctului de injecţie de minim 2 m precum
  si o curgere uniforma si continua, fara zone moarte, pentru realizarea timpului de
  contact de minim 30 de minute intre dezinfectant si apa.

Termen: permanent Responsabil: SC Urban SA

 1. înlocuirea in totalitate a conductelor de otel cu conducte de PE, conform
  etapelor stabilite de Primăria Mun. Slobozia si operatorul de apa prin „Programul
  de masuri pentru asigurarea calităţii apei conform cerinţelor impuse de Legea
  458/2002″ (avizat de Primărie sub nr. 15-70932-DFB/16.11.2015) si adresei SC
  Urban SA nr. 5168/22.08.2014:

–  Reabilitarea sistemului de distribuţie apa potabila cu dn 400-800 mm –

Termen: 31.12.2016.

–  Reabilitarea reţelei de aductiune apa potabila, de la staţia de tratare la pod

conducte Bora-Termen: 01.02.2017.

Responsabil: SC Urban SA in colaborare cu Primăria Mun. Slobozia

 • Instalarea unei trepte de filtrare CAG (cărbune activ granulat) la staţia de tratare a apei – Termen: 31.12.2017.
 • Realizarea unei aductiuni de rezerva de la forajul nr. 9 la staţia de tratare.

-Termen: 31.12.2018.

 1. Informarea populaţiei cu privire la calitatea apei distribuite si a faptului ca, pana
  la finalizarea lucrărilor de reabililitare a reţelelor, este posibil ca apa sa nu
  Îndeplinească in totalitate normele de potabilitate in zonele afectate de lucrări,
  aceasta putând fi folosita doar pentru necesitaţi gospodăreşti pe perioada lucrărilor.

Termen: imediat si permanent Responsabil: SC Urban SA

 1. Menţinerea programului de monitorizare de control si de audit a calităţii apei la
  ieşirea din staţia de tratare si in reţea avizat de DSP Ialomiţa pentru anul 2016,
  conform HG 974/2004 cu modificările ulterioare, si avizarea programului de
  monitorizare pe anul 2017. Punctele de prelevare a probelor se vor stabili de
  comun acord cu DSP Ialomiţa, atat pentru zonele cu retele reabilitate, cat si pentru
  cele cu retele de distribuţie in curs de reabilitare.

Termen: permanent Responsabil: SC Urban SA

 1. Pentru monitorizarea parametrilor la care s-au înregistrat depăşiri in anii
  precedenti si care nu sunt cuprinşi conform HG 974/2004 in programele de
  monitorizare, precum si pentru clor rezidual liber si total se vor efectua determinări
  suplimentare ale acestor parametri la capete de reţea, asigurând o proporţie
  corespunzătoare intre zonele reabilitate si zonele cu retele in curs de reabilitare
  (minim 5 probe lunar) si ieşirea din staţia de tratare (o proba recoltata lunar), pana
  la finalizarea lucrărilor de inlocuire a reţelelor de otel.

Termen: permanent

Responsabil: SC Urban SA