comenzi la domiciliu cliseru.ro

Salariul minim în sectorul construcţii

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
17/01/2019 | Locuri de munca

Conform prevederilor art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 /2018 , privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, care stabileşte că, “Prin derogare de la prevederile <LLNK 12003     0923 2H2 164 68>art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”, facem precizarea că acestea sunt aplicabile tuturor salariatilor angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, în următoarele domenii de activitate :

 1. activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41,42,43 – secţiunea F – Construcţii;
 2. domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
 • 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
 • 2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
 • 2363 – Fabricarea betonului;
 • 2364 – Fabricarea mortarului;
 • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
 • 2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
 • 2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
 • 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
 • 0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
 • 0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
 • 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

În cazul nerespectării obligaţiei legale de garantare în plată a salariului minim brut pe ţară în sectorul construcţii, se vor aplica prevederile art.260 alin(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii , republicat cu modificările şi completările ulterioare, amenda contravenţională fiind de la 300 lei la 2.000 lei.

ITM Ialomița