comenzi la domiciliu cliseru.ro

Raport de evaluare a activităţii ISU Ialomița în anul 2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
01/02/2021 | Lege si Ordine

Raport de evaluare a activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al județului Ialomița în anul 2020

În anul 2020, instituția noastră și-a concentrat eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor instituționale, stabilite conform strategiilor și planurilor de dezvoltare.

Am parcurs un an în care de la o zi la alta modul nostru de lucru s-a schimbat, rutina zilnică s-a transformat în lupta vieții noastre, și am format un nucleu destinat să țină spatele cetățenilor acestui județ.

Direcțiile muncii depuse în anul 2020 ne-au fost radical modificate, sintetizându-se în una singură, și anume răspunsul optim la o urgență de sănătate publică. În anul 2020, pe lângă misiunile și riscurile pentru care eram pregătiți, am fost puși în fața unor situații limită, în care am dat tot pentru a salva cât mai multe vieți și în care, pe alocuri, am fost îngenuncheați chiar de pierderile suferite în rândurile noastre.

În ceea ce priveşte realizările în domeniul de competenţă, intervenţia în situaţii de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical a fost realizată de echipajele de la cele 3 subunități de intervenție, dispuse în puncte diferite ale judeţului Ialomița.

Totuși, înainte de a trece la datele statistice, suntem datori să evidențiem eforturile depuse pe plan local și chiar național de cadrele inspectoratului de pe toate treptele ierarhice în gestionarea situațiilor de urgență și evenimentelor generate de pandemia de Covid – 19.

Încă de la primele cazuri de infectare a cetățenilor din județ cu virusul SARS-Cov-2, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-a întrunit permanent pentru a decide spre binele și în folosul ialomițenilor. În acest sens, până în prezent au fost emise 144 de hotărâri ale CJSU, menite să impună reguli, măsuri și să acționeze în direcția limitării răspândirii virusului.

Începând cu luna martie a anului 2020, la sediul inspectoratului a fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției a cărui permanență se asigură până în prezent de un ofițer – coordonator al centrului, secondat zilnic de cel puțin un alt cadru ce actualizează permanent evidențele persoanelor infectate, aflate în carantină sau în izolare, vindecate sau decedate de pe urma infectării cu virusul SARS-Cov-2. Impreună cu personalul celorlalte instituții implicate în rezolvarea problemelor sesizate de cetățeni (DSP, IPJ, IJJ, Instituția Prefectului Ialomița), prin CJCCI au fost soluționate mii de solicitări ale cetățenilor afectați de pandemie, fie că ele au fost transmise sub forma petițiilor, a apelurilor telefonice, a interpelărilor din teren sau a celor din mediul online.

De notorietate în lupta cu virusul ucigaș sunt cursele colegilor din echipajele de prim-ajutor, care pe caniculă sau ger, pe ploaie sau vânt, au îmbrăcat costumele de protecție specifice și au transportat sute de pacienți infectați către sau dinspre unitățile spitalicești ori centrele de carantină.

În prezent, aceste misiuni sunt completate de cele de transport a materialelor sanitare și a dozelor de vaccin anticovid, menite să ofere personalului medical din unitățile spitalicești resursele materiale necesare pentru tratarea pacienților.

Răspunsul punctual la problemele generate de pandemie a fost în permanență secondat de acțiuni cu carater preventiv și de informare a populației. Astfel, cadrele inspectoratului cu atribuții de control, prevenire și pregătirea populației și-au canalizat eforturile pe diseminarea mesajului preventiv, în acțiuni de distribuire a unor tipărituri, prin interpelarea cetățenilor în activitățile lor zilnice, prin vizite la instituții, și prin exemplul personal de respectare a măsurilor anticovid. De asemenea, cadrele Inspecției de prevenire au efectuat verificări la operatori economici cu afluență mare de persoane. Tot la capitolul prevenire, cadre din structurile de intervenție au patrulat zile în șir cu autospecialele din dotare, difuzând mesajele preventive în sistem portavoce sau prin alte metode acustice. Permanent, mediul online și mass media locală au reprezentat canale cheie prin care am adresat cetățenilor măsurile de autoprotecție, informațiile de actualitate și ratele răspândirii virusului.

Ore întregi de căutări, documentări, consultări sau convorbiri telefonice, pe stațiile de lucru sau prin interacțiune fizică au stat la baza unor soluții găsite de conducerea inspectoratului, în colaborare cu structurile de conducere ale județului sau cu cele de cooperare pe linie medicală pentru depășirea unor situații critice în care s-au aflat la un moment dat cetățenii acestui județ, din cauza virusului ucigaș.

Discutând în cifre, în anul 2020, subunităţile  au  desfăşurat un număr de 7860 de intervenții (în medie 21,47 pe zi), din care 6705 au reprezentat intervenții SMURD şi 1.155 au fost intervenții pentru situaţii de urgenţă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019, au scăzut:

  • numărul incendiilor de vegetație uscată cu 47,12%, de la 505 în anul 2019, la 267 în anul 2020;
  • numărul intervenţiilor pentru asistență medicală de urgență asistate de S.M.U.R.D. cu 11,86%, de la 7608 în anul 2019 la 6705 în anul 2020.

Totuși, numărul de incendii la gospodăriile şi proprietăţile populaţiei a fost de 279, în creștere cu 2,57%, față de 272 incendii înregistrate în anul 2019.

Rata incendiilor la 100.000 de locuitori a fost de 97,55, în scădere cu 7,18% faţă de anul 2019; rata incendiilor la 1000 kmp. a fost de 62,65 faţă de 60,65 în anul 2019.

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 6 persoane şi au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 21.032.206 RON, faţă de 12.442.650 RON reprezentând bunuri şi instalaţii protejate în anul 2019.

Pagubele produse în urma incendiilor izbucnite au crescut cu 61,1%, de la 2.998.580  în 2019 la 4.830.900 RON în 2020.

În urma incendiilor au fost înregistrate 9 victime: 6 persoane  decedate şi alte 3 rănite.

Din totalul de 279 de incendii,  196 s-au produs în mediul rural iar 83 s-au produs în mediul urban, cele mai multe înregistrându-se în localităţile: Feteşti – 29, Slobozia – 24, Țăndărei –18, Făcăeni – 12, Manasia – 11, Urziceni – 10.

Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D) a fost solicitat să intervină în perioada analizată la 6705 cazuri de urgenţă, din care:

  • 5221 cazuri de ajutor medical de urgenţă;
  • 37 asistenţă persoane;
  • 206 cazuri pentru descarcerare şi prim ajutor;
  • 1037 deplasări generate de pandemia COVID
  • 151 deplasări fără intervenţie;
  • 25 întors din drum;
  • 28 alarme false (deplasarea forţelor la adresa indicată şi constatarea faptului că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu există).

De asemenea, ca urmare a intervenţiilor operative ale structurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă au fost salvate un număr de 96 de animale din diferite medii şi 242.000 de păsări (aflate în pericol în urma unui incendiu produs la o fermă agricolă din comuna Glodeanu-Siliștea din județul Buzău).

Echipa pirotehnică a inspectoratului a fost alertată pentru a executa 11 misiuni de intervenţie pentru asanarea şi distrugerea muniţiei găsită neexplodată.

In anul 2020 s-au efectuat 10 misiuni de recunoaștere în obiective şi localităţi din zona de competenţă. Personalul unităţii a participat la un număr de 43 de misiuni de asigurare a măsurilor de prevenire a incendiilor şi de asistenţă medicală cu ocazia unor manifestări publice.

Prevenirea situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat prin cele 1610 activităţi de control și verificare, din care amintim: executarea a 945 controale  de prevenire, a 4 inspecții SEVESO, a 37 de verificări la obiective care au solicitat autorizarea din punct de vedere al securității la incendiu și a 758 de verificări la operatori economici cu afluență mare de persoane în contextul pandemiei de COVID-19. În urma acestora, au fost constatate un număr de 2665 de nereguli, dintre care 708 au fost înlăturate și 1845 sancționate, fiind aplicate un număr de 1700 avertismente și 145 amenzi contravenţionale în valoare de 258.100 lei.  Pe timpul activităților preventive au fost efectuate un număr de 1598 de instruiri,  632 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, și 25 de exerciții cu participarea SVSU sau SPSU. Pe parcursul anului au fost avizate 49 rute transport deşeuri periculoase.

În activitatea de avizare-autorizare au fost prelucrate un umăr de 299 de dosare și cereri, fiind eliberate 37 de avize (36 de securitate la incendiu și 1 de protecție civilă), 21 de autorizații de securitate la incendiu, 1 acord pentru comercializarea materialelor pirotehnice (artificii) și s-au emis 214 puncte de vedere în domeniul avizării-autorizării. De asemenea, s-a acordat asistență tehnică de specialitate în 333 de cazuri.

Activitatea de pregătire a personalului operativ însumează ore de pregătire în centre specializate din ţară care au ca rol perfecţionarea deprinderilor şi aptitudinilor necesare menţinerii şi creşterii capacităţii de intervenţie a subunităţilor. Din rândul personalului operativ al ISU Ialomița, 21 de subofițeri au participat și au promovat cursuri în baze antrenament și centre de formare.

Pregătirea populaţiei  este o preocupare constantă în activitatea noastră. În acest domeniu, am desfăşurat o serie de activităţi care au vizat în principal conştientizarea oamenilor cu privire la riscurile identificate pe teritoriul județului şi educarea acestora pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical.

Referitor la activitatea de coordonare a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, în anul 2020 au fost efectuate 10 activități specifice de îndrumare, coordonare și sprijin, încheiate cu 9 note de constatare al nivelul S.V.S.U. și a uneia la S.P.S.U.

Până la data de 31.12.2020, au fost depuse în vederea verificării și emiterii avizului de înființare și a sectorului de competență 13 dosare. În urma analizelor, au fost emise un număr de 4 avize pentru sectoarele de competență la operatori economici și un aviz pentru înființarea unui serviciu privat pentru situații de urgență.

Până la impunerea restricțiilor pandemiei de Covid-19, s-a efectuat o instruire cu personalul responsabil cu prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență din cadrul U.A.T.-urilor și operatorilor economici, cu participarea a 56 de persoane.

De asemenea, în primul trimestru al anului 2020, s-au efectuat 3 exerciții de evacuare în caz de cutremur la unități de învățământ din județ, cu participarea unui număr de 1270 elevi și a 102 cadre didactice și personal auxiliar.

În anul 2020 s-au semnat 2 protocoale de colaborare în vederea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a copiilor și elevilor, iar cu ocazia Zilei Protecției Civile din România au fost organizate 4 acțiuni de informare și educare preventivă a populației.

           Secretariatul tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă

          In anul 2020 au avut loc 134 de ședințe (inclusiv online), în urma cărora au fost emise un număr de 144 de hotărâri  ale C.J.S.U.

 

COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ

 

Cooperarea şi colaborarea foarte bună cu toate instituţiile din judeţ, atât în situaţii de normalitate dar mai ales pe timpul intervenţiilor, a avut ca rezultat misiuni indeplinite cu succes şi relaţii strânse mai ales cu celelalte componente din M.A.I., dar şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv Serviciul de Ambulanţă, partenerii noștri de zi cu zi.

Țin să menționez faptul că, un real sprijin l-am primit din partea autorităților publice locale pe timpul manifestării unor situații de urgență generate de fenomene  meteorologice periculoase prin serviciile voluntare pentru situații de urgență.