comenzi la domiciliu cliseru.ro

Protest al grefierilor din cadrul Judecătoriei Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/09/2016 | Locale Ialomita

De câteva zile, peste 20 de grefieri de la Judecătoria Slobozia protestează zilnic, prin întreruperea activității timp de 30 minute (între orele 10 – 10:30), alăturându-se, astfel, protestelor iniţiate în mai multe instanțe din țară pentru rezolvarea unor probleme legate în special de salarizare, de resursa umană insuficientă și de recunoaşterea studiilor.

judecatorie-tribunal-barou-slobozia-ialomita

Revendicările grefierilor sunt menționate într-un memorandum, în care se arată că protestul lor este declanșat ca urmare a nerezolvării problemelor semnalate încă din 2009, dar și a altor probleme suplimentare.

În acest Memorandum se solicită respectarea categoriei profesionale a personalului de specialitate juridică din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, și implementarea mai multor măsuri.

  • „Adoptarea unui nou Statut al personalului de specialitate juridică din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea în raport cu noile modificări legislative și care să cuprindă atribuții corespunzătoare nivelului de pregătire profesională și realizabile în timpul programului de lucru, de 8 ore/zi;
  • Garantarea independenței și a statutului personalului de specialitate juridică și recunoașterea drept categorie profesională participantă în înfăptuirea actului de justiție, alături de magistrați, iar nu ca personal auxiliar de specialitate, inclusiv prin eliminarea sintagmei „auxiliar de specialitate” din cuprinsul denumirii;
  • Recunoaşterea ca personal de specialitate juridică a categoriei profesionale a grefierilor în raport de nivelul de pregătire profesională, cu un nivel de salarizare similar şi introducerea în aceeaşi clasă de salarizare, alături de celelalte categorii profesionale din sistemul judiciar, în lumina noii legi de salarizare;
  • Introducerea în C.O.R. şi a ocupaţiei de „grefier cu studii superioare juridice” în Grupa 2- Specialişti în diverse domenii de activitate, Subgrupa majoră 26-Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural, Grupa minoră 261-Specialişti în domeniul juridic, Grupa de bază 2619-Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare, ca grupă de bază de sine stătătoare şi cu nivel de instruire 4-studii superioare;
  • Înfiinţarea unei Direcţii de specialitate în cadrul Ministerului Justiţiei pentru categoria profesională a grefierilor (ex. Direcţia Naţională pentru Grefieri) care să reprezinte din punct de vedere profesional activitatea grefierilor;
  • Reintroducerea pensiei de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate, având în vedere condiţiile improprii de desfăşurare a activităţii, solicitarea neuropsihică şi incompatibilităţile instituite de lege în sarcina acestora, similare cu ale magistraţilor;
  • Finanţarea corespunzătoare a sistemului de justiţie în ceea ce priveşte drepturile salariale şi resursele materiale pentru buna desfăşurare a activităţii, asigurarea de spaţii şi condiţii normale de muncă, pentru personalul de specialitate în vederea desfăşurării în condiţii de igienă şi securitate în muncă a activităţii, dotarea instanţelor şi a parchetelor cu aparatură şi programe informative corespunzătoare solicitărilor tehnice, care să eficientizeze activitatea grefierilor;
  • Rezolvarea problemei resurselor umane prin suplimentarea corespunzătoare a schemelor de personal în ceea ce priveşte grefierii conform memorandumurilor asumate de Guvern, din perspectiva implementării noilor coduri (2 grefieri la un judecător )”.

Nerezolvarea revendicărilor din cuprinsul respectivului memorandum poate genera curând greve la nivel național.