Consiliul Județean Ialomița: Precizări privind situația decontării cheltuielilor pentru transportul elevilor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Începând cu data de 8 februarie 2021, se preconizează începerea cursurilor şcolare prin prezenţa fizică a elevilor la şcoală.

Consiliul Județean Ialomița are intenţia fermă este de a sprijini elevii prin decontarea cheltuielilor pentru transportul local şi judeţean al elevilor din învăţământul preuniversitar pentru a preveni eventualele situaţii de abandon şcolar cauzate de lipsa fondurilor pentru transport, la şi de la şcoală.

În acest context, aducem la cunoștința publicului interesat că, față de luna noiembrie a anului trecut, au intervenit modificări legislative, astfel Legea nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în vigoare de la data de 5 noiembrie 2020 prevede „Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a pe tot parcursul anului calendaristic”.

Potrivit acestui act normativ „în vederea asigurării gratuităţii …. decontarea se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unităţile administrativ- teritoriale”.

Practic, legea sus-invocată prezintă o problemă majoră de aplicare deoarece nu prevede emiterea unor Norme metodologice de punere în aplicare a noilor dispoziţii de decontare, pentru fundamentarea necesarului de sume destinate decontului deplasărilor efectuate de elevi către bugetul de stat şi maniera concretă de decontare.

Consiliul Judeţean Ialomiţa a semnalat Guvernului României și Instituției Prefectului-Județul Ialomița, necesitatea reglementării unitare a procesului de decontare a transportului elevilor din învăţământul preuniversitar pe tot parcursul anului şcolar fiind imperios necesare norme metodologice pentru a putea aplica unitar în practică prevederile Legii nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în caz contrar existând pericolul ca autoritatea publică județeană să fie în imposibilitatea de a pune în aplicare noile prevederi legislative.

Până în momentul de față autoritățile publice centrale nu au transmis niciun punct de vedere referitor la acest subiect!

Consiliul Județean Ialomița. Președinte, Marian Pavel

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️