comenzi la domiciliu cliseru.ro

Poliția Locală Slobozia – Raport de activitate trimestrul III – 2016

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/10/2016 | Lege si Ordine

Pe parcursul trimestrului III al anului 2016 s-au derulat, în mod similar perioadelor estivale ale anilor trecuţi, acţiuni pe toate domeniile de activitate specifice instituţiei noastre.

Aşa cum era de aşteptat, atenţia poliţiştilor locali s-a îndreptat, în primul rând, în această perioadă, şi în special, în lunile iulie şi august, spre zonele predispuse tulburării ordinii şi liniştii publice, dar şi asupra aspectelor legate de respectarea de către pietoni şi conducători auto, a regulamentului de circulaţie.

Pe ansamblu, şi în această perioadă, activitatea serviciului nostru a fost marcată de o intensificare a acţiunilor în zilele de weekend, când prezenţa locuitorilor municipiului în spaţiul public a fost mai bogată şi, ca o consecinţă, numărul faptelor de natură contravenţională constatate pe zona de competenţă dar şi numărul reclamaţiilor privind tulburarea liniştii publice, creşte.

Situaţia reclamaţiilor şi sesizărilor la sediul instituţiei, în perioada iulie – septembrie, se prezintă astfel:

IULIE AUG SEPT total
Reclamaţii 163        187 144        494
1 neconfirmate 35 40 30 105
2 anonime 8 7 6 21
Încadrarea juridică a faptelor reclamate
1 Lg 61 114 133 78 325
2 HCL 96 13 19 29 61
3 alte acte normative 36 35 37 108
Măsuri de

sancţionare

aplicate:

102 112 89 303
1 amenzi 31 37 26 94
2 avertismente scrise 2 2 1 5
3 avertismente verbale 69 73 62 204

În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, după cum urmează:

 • conflicte aplanate – 13
 • supravegherea zonei – 7
 • aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -15
 • îndrumarea către instituţiile abilitate – 6
 • îndepărtarea din zonă a persoanelor – 26, din care:
  • persoane fără adăpost: 7
  • tineri care tulburau liniştea: 19

Pentru o reprezentare sintetică a activităţii instituţiei, prezentăm succint lista principalilor indicatori de performanţă realizaţi în trimestrul III :

 • total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 7
 • sancţiuni aplicate – 1.839 ( 1116 amenzi în valoare totală de 238.385 lei, 64 avertismente scrise şi 659 avertismente verbale)
 • acţiuni şi controale – 99, din care:
  • 7 – pe linie comercială
  • 5- pe linie de circulaţie
  • 85- în unităţile de învăţământ
  • 2 pe linie de ordine publică
 • infracţiuni constatate -10
 • infractori prinşi – 12
 • auto controlate – 14
 • persoane identificate -4.356 , din care
  • legitimate -3579
  • persoane verificate în baza de date – 777
 • persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -163
 • persoane luate în evidenţă – 4 , din care:
  • persoane fără domiciliu – 1
  • bolnavi psihic -3
 • măsuri de ordine – 29
 • stări conflictuale aplanate-6
 • înmânare de documente: 265 din care
  • PVCC afişate – 200
  • Alte documnte – 65
 • însoţire a funcţionarilor publici – 24
 • conducere de minori -3
 • alte situaţii – 1

Principala formă de materializare a muncii poliţiştilor locali în perimetrul de competenţă, o reprezintă numărul de acte de constatare şi de aplicare de sanţiuni întocmite precum şi gama de încadrări juridice ale faptelor constatate. Pe domenii de activitate, situaţia din acest punct de vedere se prezintă astfel :

NR. DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL                       |
CRT. TOT. AV. AS. AM. VAL. lei
CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE : 647 254 49 344 94.255
1 HCL 106 – 1.5, 1.11, 1.16, 1.19, 9.3, 9.7; OG 43 – 43 lit. e; HCL 48 / 2011 (HCL 96/2014); OUG 195.
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 17 10 1 6 1.250
2 DOMENIULUI PUBLIC : HCL 106 – 1.1, 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 3.29, 3.30, 5.4, 5.5, 5.9, 9.2; LG 24 – art. 5 lit. c, art. 21 lit. a şi j.
SALUBRITATE, GESTIONAREA 182 51 1 130 19.150
3 DEŞEURILOR HCL 106 – 1.2, 1.3, 1.6,

1.7, 1.9, 1.17, 3.2, 3.3, 3.4, 3.14, 3.15, 3.16,

3.17, 3.19, 3.20, 3.26, 3.27, 3.32, 3.33, 3.37,

3.39, 3.41, 3.42, 3.43, 5.3, 7.6, 9.5, 9.6;

LG 24 – art. 21 lit. g ; OUG   78 – 51.1 a.; HCL 111.

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 25 8 1 16 4.050
4 PUBLIC : HCL 106 – 1.8, 1.10, 3.1, 3.23, 3.24 (1), 3.24 (2), 3.38; LG 24 – art. 21 lit. e; LG 421 .
NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC : 2 2 300
5 HCL 106 – 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.25, 3.28, 3.31; LG 61 – 2.14; OG 43 – 43 lit. b.
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 5 1 1 3 600
6 PUBLICĂ : HCL 106 – 3.7, 3.22, 3.34, 7.2, 7.4, 7.5; LG 24 – fără art. 5 lit. c şi art. 21 lit. a, e, g, j,
17 3 14 1.400
7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 – 5.8, 7.3, 7.7 ; LG 61 – 2.17.
831 301 8 522 105.650
8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40,

9.8;

LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.

11 1 10 2.800
9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; HGR 661; HG 947; OG 99.
10 ALTELE 102 30 3 69 8.930
T O T A L 1.839 659 64 1.116 238.385

La numărul de sancţiuni aplicate în perioada de analiză – 1.839, dintre care 1.116 reprezintă amenzi cu o valoare de 238.385 lei, ne situăm, aşa cum se vede în tabelul de mai jos, în vârful realizărilor pe cele trei trimestre parcurse în acest an dar şi raportat la perioadele similare ( trimestrele III ) din întreaga perioadă 2007 – 2016, la un procent de 121 % faţă de 2009, cel mai dificil an al nostru din punct de vedere al activităţii şi acţiunilor pe linie de ordine şi linişte publică, sau 108 % faţă de 2011, primul an cu competenţe pe circulaţie rutieră care a oferit un câmp larg de acţiune şi constatări de contravenţii, dar şi 131% faţă de trimestrul III al anului precedent 2015.

ANUL AV AS AM TOT OBS
2007 229 361 590
2008 511 292 513 1.316
2009 567 185 757 1.509
2010 473 135 407 1.015
2011 438 353 905 1.696
2012 455 237 639 1.331
2013 428 173 374 975
2014 686 259 554 1.499
2015 550 140 706 1.396
2016 659 64 1116 1.839
TOTAL 4.767 2.067 6.332 13.166

grafic-1

Şi în parcursul anului 2016 se remarcă o evoluţie pozitivă, cu rezultate superioare în trim. III faţă de cele anterioare:

Anul 2016 Av.verbale Av.scrise Amenzi TOTAL OBS
TRIM. I 662 143 902 1.707
TRIM. II 635 122 886 1.643
TRIM. III 659 64 1116 1839
TOTAL 1.956 329 2.904 5.189

 

grafic-2Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au transmis către instituţiile abilitate 70 sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale:

 • DADP – 44
 • SC Urban SA – 9
 • C. Polaris – 1
 • Telecom -1
 • Poliţia Municipiului Slobozia – 12
 • Enel SA – 1
 • SPAS – 1
 • DSV Ialomiţa – 1
 • Serviciul de Urbanism – 18

Toate aceste sesizări au vizat situaţii care impuneau intervenţia, în funcţie de competenţe, pentru rezolvare, de către fiecare dintre aceste entităţi.

Ordine şi linişte publică

Abordând analiza activităţii pe capitolele importante de lucru, prezentăm pentru început rezultatele în ce priveşte ordinea şi liniştea publică. Este domeniul de lucru cel mai preocupant, cea mai mare parte a efectivelor fiind destinate acestui scop. Încercăm să acoperim prin acţiuni de patrulare pedestră şi auto, întreg teritoriul municipiului Slobozia, inclusiv cartierele Bora şi Slobozia Nouă, adaptându-ne modul de organizare a activităţii în funcţie de situaţia operativă din teren. Perioada de vară : iulie-august, a impus concentrarea atenţiei pe anumite puncte şi zone bine delimitate unde se constatau direct sau prin sesizări de la cetăţeni, cele mai multe probleme, prin sporirea efectivelor planificate ori prin intensificarea prezenţei patrulelor aici.

În acest trimestru, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos, se remarcă o creştere a numărului de intervenţii şi de măsuri aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, fiind aplicate 843 de sancţiuni din care 534 de amenzi. Este un număr situat indiscutabil peste cel al anilor precedenţi şi, comparat cu numărul de sancţiuni aplicate exclusiv ca urmare a rezolvării sesizărilor şi reclamaţiilor primite, scoate în evidenţă implicarea şi tendinţa permanentă de a veni în întâmpinarea problemelor cetăţenilor, pentru rezolvarea lor, prin acţiuni directe şi adaptate la situaţiile din teren, încă înainte de primirea sesizărilor.

Fapta contravenţională 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL   sancţiuni   la 496 407 546 623 843
Legea nr. 61/1991
din care pentru :
1 Adresarea de ameninţări 68 42 47 64 111
2 Consum   de  alcool  pe domeniul public 85 110 95 181 304
3 Tulburarea          liniştii publice 236 208 243 275 314
4 Refuz de legitimare 22 13 24 24 39
5 Apelare       la       mila publicului 12 12 24 13 11
6 Prostituţie 20 3 60 36 16
7 Altele 53 19 53 30 48

Deasemenea, se remarcă o creştere a numărului de sancţiuni aplicate pentru consumul de alcool pe domeniul public – 304 ( faţă de 181 în trimestrul III al anului 2015) , la paritate cu cel de tulburarea liniştii – 314 ( faţă de 275 în anul precedent) . În creştere se situează, în cifre absolute, numărul de sancţiuni aplicate pentru refuzul de legitimare, care constituie un indicator sugestiv al autorităţii poliţistului local în teren – 39 ( adică 4,6 % din totalul sancţiunilor la legea nr. 61/1991), dar, raportat la numărul total de sancţiuni aplicate, ne situăm sub media primelor 9 luni, când au fost înregistrate 100 de asemenea sancţiuni la totalul de 1878 ( adică 5,3 % ). S-a relevat că cei mai mulţi dintre aceşti contravenienţi necooperanţi, sunt de fapt, conducători auto. Ca în fiecare an, se remarcă o concentrare a faptelor de natură contravenţională pe planul ordinii şi liniştii publice, în anumite zone, din cele 51 de zone în care am împărţit municipiul, şi anume în cele mai dens populate şi, totodată, aglomerate ca urmare a numărului mare de spaţii comerciale. Aşa cum se vede din tabelul următor, zona centrală alături de zona blocurilor MB precum şi cartierul Bora, sunt cele în care numărul de sancţiuni la Legea nr. 61/1991 este mai mare.

Nr. ZONA TOTAL Din      care           la
crt. sancţiuni Legea nr. 61/1991
1 Str. Cuza Vodă-Constructorilor 109 69 – 63,3 % din total
2 Zona Decebal 70 19 – 12,8 %
3 Al. Vânători-Al. Rondă 204 46 – 22,5 %
4 Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului 76 51 – 67,1 %
5 Zona MB 172 82 – 47,7 %
6 Cartier Bora 114 59 – 51,7 %

În cadrul acestui domeniu de activitate, se conturează preocupări pe diferite activităţi:

Supraveghere şcoli

Domeniul de activitate de menţinere a ordinii şi liniştii publice, cuprinde şi capitolul important al supravegherii unităţilor de învăţământ şi a zonelor limitrofe ale acestora. Chiar dacă prin planul de cooperare în această privinţă, a instituţiilor cu competenţe în domeniu, poliţiei locale i-au fost repartizate Liceul I. Perlea cu Şcoala generală nr. 1, Şcoala generală nr. 2, Şcoala generală 3, noi am avut în atenţie, prin patrulare şi supraveghere, în special la orele de mare aglomeraţie pietonală la începutul şi sfârşitul progamului şcolar, inclusiv Şcoala generala nr. 5, Şcoala generală Bora precum şi Liceul M. Eminescu. Aici, în apropierea blocurilor de locuinţe din Aleea Chimiei, se concentrează grupuri de elevi ai celor două unităţi liceale din zonă ( Cuza şi Eminescu ) care au atras nemulţumirea locatarilor din zonă prin gălăgie la orele dimineţii. Dirijarea efectivă a circulaţiei în intersecţia str. Ardealului/Unirii în zona şcolii generale nr. 3, face parte integrantă din măsurile de asigurare a siguranţei elevilor şi este o acţiune deja consacrată prin care reuşim să menţinem o ordine şi o disciplină în traficul rutier şi pietonal în zonă.

În aceeaşi manieră, deja am început acţiuni similare, cu intervenţie în dirijarea traficului atunci când este necesar, în intersecţia V. Alecsandri/M. Eminescu unde avem repartizat încă un poliţist local din cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră. Totodată, toate aceste unităţi de învăţământ au fost ţinute sub supraveghere şi la orele de final al programului şcolar, ore când inclusiv traseul Lacului-Unirii-Gară/autogară, a fost urmărit prin patrulare pedestră, în intervalele de timp în care marea masă de elevi navetişti pleacă spre casă cu autobuzele sau cu trenul.

Putem menţiona că în acest fel evenimentele neplăcute pe acest traseu, create în rândul elevilor, au dispărut şi, că din punct de vedere al faptelor aflate în competenţa noastră, situaţia din teren la acest capitol are o evoluţie pozitivă : numărul persoanelor sau grupurilor de persoane a căror prezenţă nu era justificată în zona liceelor în special dar şi a şcolilor generale a scăzut consistent până la dispariţie, numărul persoanelor care pătrund neautorizat în incintele şcolilor s-a redus.

Prezenţa agenţilor de pază şi existenţa camerelor de supraveghere video s-au dovedit benefice încă de la montarea lor, având un puternic rol preventiv. La solicitarea cadrelor didactice am participat la patru ore de dirigenţie, unde reprezentaţii noştri au popularizat prevederile legale şi obligaţiile ce revin cetăţenilor în calitate de elevi în incinta şcolii sau de pietoni aflaţi în trafic.

Deasemenea, am primit în instituţie vizita a cinci grupuri de elevi, inclusiv dintr-o unitate de învăţământ after-school, cărora, interesaţi să afle lucruri noi despre activitatea noastră, li s-au prezentat aspecte legate de activitatea instituţiei, de rezultatele muncii noastre, de toate materialele din dotare care ne ajută să ne derulăm munca.

Supraveghere parcuri

În acelaşi timp, pentru asigurarea liniştii şi confortului cetăţenilor, am dorit să menţinem o prezenţă susţinută a poliţiştilor locali în parcuri şi spaţii de agrement, unde am avut în atenţie liniştea şi ordinea publică dar şi menţinerea curăţeniei şi integrităţii mobilierului urban. Astfel, au fost constatate fapte de natură contravenţională, în număr ceva mai redus decât în anii precedenţi, menţinându-se de altfel, trendul descendent înregistrat încă din 2010-2011 în ce priveşte numărul de acte de distrugere a materialului dendrologic, a mobilierului urban, sau a corpurilor de iluminat ori de aruncare de deşeuri pe domeniul public.

Unul dintre aspectele ce impun o atenţie susţinută din partea noastră prin prezenţa continuă în parcuri, este consumul de seminţe şi aruncarea cojilor pe jos, fapt ce conferă un aspect neplăcut mediului în care în mod normal ar trebui să ne relaxăm sau să ne destindem. În acelaşi timp, ca manifestare, izolată dar constatată, este acţiunea unor persoane asupra uneia dintre băncile de odihnă din zona pavilionului din Parcul Tineretului, fapt care a determinat creşterea gradului de prezenţă a poliţiştilor locali în acest parc şi, totodată, instalarea unei camere de supraveghere video în zonă. Din datele cuprinse în tabelul următor, se observă situaţia de fapt legată de numărul de contravenţii constatate în trimestrul III 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Parcul 2015 2016
Total Sancţiuni d.c. la

Legea 61

Total Sancţiuni d.c.la

Legea 61

Tineretului 105 25 33 18
M. Sadoveanu 15 12 8 6
Univ. Copiilor 29 8 4 0
C.F.R. 58 19 7 5
E 14 46 18 34 30
Est 34 15 25 18
Ialomiţa 62 14 50 38
M. Eminescu 15 6 3 0
TOTAL 364 117 164 115

Măsuri de ordine publică ocazionate de manifestări publice

Din acest punct de vedere, Poliţia Locală Slobozia a avut o prezenţă constantă la toate manifestările publice, culturale, religioase, de agrement sau de altă natură, participând în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu : Poliţia Municipiului Slobozia şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, la fiecare dintre acestea. Astfel au fost înregistrate acţiuni cu următoarele ocazii :

-Manifestarea artistică de muzică şi fotografie Vandalismul cultural proiectul recreativ Bătaia cu apă, din Parcul Tineretului,

-Marcarea Centenarului Primului Război Mondial la Cimitirul Eroilor, -Festivalul de folclor ION ALBEŞTEANU, -Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice,

-Sfinţirea lucrărilor exterioare de pictură de la Catedrala Înălţarea Domnului,

-Manifestarea ocazionată de Târgul Pâinea şi Vinul, organizată de Muzeul naţional al Agriculturii,

-Acţiunea de la Cantina Socială, de distribuire a ajutoarelor pentru persoanele asistate social.

La niciunul dintre aceste evenimente nu s-au înregistrat situaţii care să necesite intervenţia şi măsuri legale din partea noastră.

Persoane fără domiciliu

Având în vedere prezenţa permanentă în spaţiul public a unui număr destul de mare de persoane fără domiciliu care, în căutarea de adăpost, pătrund pe casa scărilor din interiorul blocurilor de locuinţe ori îşi amenajează adăposturi improvizate în diferite locuri din preajma blocurilor de locuinţe, din zona cartierelor aflate în construcţie sau în parcuri, poliţiştii locali au în atenţie acest aspect mai curând cu caracter social, de monitorizare a acestor persoane şi de îndepărtare a lor din punctele în care produc disconfort locatarilor.

Astfel avem în evidenţele noastre 21 de persoane fără adăpost, dintre care unul înregistrat în acest trimestru, pentru care sunt întocmite fişe permanent actualizate, este sesizat sistematic DADP în scopul ridicării obiectelor colectate de către aceştia cu care îşi amenajează adăposturi ( în zona blocului V9, în spatele blocului B5, în zona Miron Costin blocurile nr. 3, respectiv 20, PT 9 ), este ţinut la curent SPAS cu situaţia existentă în teren în vederea acordării sprijinului de specialitate, a fost sesizat DGASPC în cazul Alexandra Marian care, împreună cu concubina şi un minor, dormeau sub cerul liber, punând în pericol şi sănătatea minorului de 3 ani. Desemenea a fost sesizat şi compartimentul Patrimoniu din cadrul primăriei, în vederea luării măsurilor de asigurare a construcţiei care a fost PT 9 şi blocării accesului acestor persoane la interior.

Autovehicule abandonate

Problema autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public reprezintă tot o problemă de ordine publică, de administrare corespunzătoare a spaţiului public, spre confortul tuturor celorlalţi deţinători sau conducători de autovehicule dar şi pentru asigurarea în municipiul

nostru, al unui aspect estetic la nivel corespunzător. Fără a avea toate aceste autovehicule caracter de abandonat sau fără stăpân, noi avem în evidenţă în acest moment un număr de 66 autovehicule, din care 7 au fost luate în evidenţă în acest trimestru. Dintre acestea, pentru 10 am realizat documentaţia necesară impusă de Legea nr. 421/2002, ce urmează a fi transmisă în vederea emiterii dispoziţiei legale de declarare ca maşini abandonate, urmând ca la nivelul compartimentelor de specialitate din primărie, să se efectueze toate celelalte demersuri pentru evaluarea, inventarierea, ridicarea, depozitarea şi valorificarea lor.

Totodată, pentru alte 5 autovehicule s-au declanşat primele demersuri, conform procedurilor, de informare, somare a deţinătorilor legali, în vederea capacitării lor pentru ridicarea şi îndepărtarea de pe domeniul public ori punerea acestora în funcţiune. Alte 6 au fost ridicate de către proprietari în urma demersurilor noastre de informare şi somare. Pentru toate celelalte autovehicule aflate în bazele noastre de date, se fac eforturi în sensul convingerii deţinătorilor legali ai acestora, de a le îndepărta sau de a le pune în funcţiune înainte de a îndeplini condiţiile legale de declarare ca autovehicule anadonate sau fără stăpân.

Acţiuni de însoţire

Conform responsabilităţilor stabilite prin lege, poliţiştii locali asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile de interes local, însoţindu-i în acţiunile lor de efectuare a unor controale sau activităţi specifice. În acest sens, pe parcursul trimestrului III, am însoţit :

-reprezentanţii SC Urban SA în două acţiuni de verificare a legalităţii efectuării de branşamente la reţeaua de apă,

-angajaţii DSV Ialomiţa în derularea unei acţiuni de control pe teme specifice în Oborul municipal, -funcţionarii publici din cadrul Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului în 18 acţiuni de control pe teme legate de disciplina în construcţii,

-reprezentanţii DGSAPC Ialomiţa pentru preluarea şi conducerea la centrul de primire a doi copii minori care dormeau într-un adăpost improvizat,

Funcţionarii din cadrul SPAS în acţiunea de igienizare a unei locuinţe ocupate de către o persoană asistată social, cu probleme de comportament,

-reprezentantul SVSA din cadrul primăriei în acţiunea determinată de declanşarea incendiului la platforma de gunoi de la Slobozia Nouă,

-mijloacele de transport agabaritice, în 6 situaţii, care efectuau aprovizionarea cu materiale la şantierul obiectivului de investiţii Reabilitare Piaţa Revoluţiei

Circulaţie rutieră

Un alt capitol ce impune o mobilizare continuă şi atenţie constantă este cel de supraveghere a circulaţiei rutiere şi pietonale. Împuternicită cu competenţe destul de limitate, poliţia locală are doar posibilitatea constatării şi sancţionării unei game limitate de contravenţii : oprirea şi staţionarea neregulamentară, circulaţia pe artere cu accesul interzis, nerespectarea restricţiilor privind masa maximă autorizată, nerespectarea regulilor de circulaţie de către pietoni, biciclişti, conducători de vehicule cu tracţiune animală, nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele pietonale şi rezidenţiale.

La o analiză anuală, se remarcă faptul că numărul de sancţiuni aplicate la acest capitol de activitate este în general, comparativ cu cele din domeniul menţinerii ordinii şi liniştii publice, însă creşterea substanţială a numărului de sancţiuni la Legea 61/1991 în perioada estivală, cumulată cu derularea de acţiuni susţinute, care au necesitat un timp considerabil, de degajare a autovehiculelor de pe suprafeţele supuse reparaţiilor ori lucrărilor de asfaltare, au făcut rezultatele, aici trec pe locul 2, aşa încât în trimestrul III au fost aplicate numai 571 de sancţiuni la OUG nr. 195/2002, comparativ cu cele 843 la Legea 61/1991. Evoluţia în ultima perioadă reiese clar din tabelul următor în care sunt prezentate realizările pe trimestrele III ale ultimilor ani :

ANUL 2013 2014 2015 2016
Total sancţiuni 358 646 477 571

respectiv, evoluţia sancţiunilor, trimestrial, în 2016

2016 TRIM. I TRIM. II TRIM. III
Total sancţiuni 803 483 571

La acest capitol, derulăm zilnic, pe parcursul anului şcolar, când afluxul de autovehicule este foarte mare, acţiuni de dirijare a traficului rutier în zona Şcolii generale nr. 3 la intersecţia b-dul Unirii cu str. Ardealului dar, ca urmare a intensităţii traficului, şi pe bd. M. Basarab la intersecţia cu str. M. Sadoveanu, atunci când efectivele aflate în lucru permit, iar de la începutul acestui an şcolar, încercăm prin prezenţa unui poliţist local din cadrul serviciului de Circulaţie rutieră în zona Şcolii generale nr. 1, la intersecţia str. V. Alecsandri cu M. Eminescu, să menţinem o fluenţă a circulaţiei autovehiculelor cu care sunt aduşi copiii la şcoală de către părinţi, pe fondul siguranţei deplasării tuturor pietonilor la orele de începere a programului şcolar.

Acţiuni similare de dirijare sau de afluire a traficului rutier am desfăşurat în toate situaţiile în care au loc lucrări în carosabil :

-lucrările de asfaltare, executate pe un număr însemnat de artere rutiere şi suprafeţe de parcare, în cartierul 500 şi zona MB, zona Piaţa Agroalimentară

 • lucrări de investiţii pe traseul Piaţa Unirii – zona Stadionul nou la conducta de gaze, care impun măsuri de asigurare a fluenţei traficului rutier.

-reparaţii ale infrastructurii subterane de apă, canalizare,

-lucrări de toaletare a vegetaţiei de pe aliniamentul arterelor rutiere,

-orice alte activităţi ce se derulează cu blocarea traficului, inclusiv cu ocazia tuturor manifestărilor publice ( culturale, sportive, religioase etc. ) desfăşurate pe arterele rutiere

A fost ţinut permanent sub supraveghere sistemul de semnalizare rutieră, propunând, prin cele 3 note de constatare încheiate cu Biroul de circulaţie rutieră din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia, completarea, înlocuirea sau eliminarea indicatoarelor, marcajelor rutiere ori a diferitelor dispozitive utilizate în reglemenatrea traficului pe arterele rutiere. Odată avizate la nivelul executivului, toate notele au fost înaintate către DADP care urmează a pune în operă toate măsurile astfel stabilite.

Activitatea Serviciului de Circulaţie rutieră a completat acţiunile zilnice de supraveghere cu acţiuni punctuale, pe aspecte clar delimitate prin planuri de măsuri, prin care s-a urmărit modul de respectare a legislaţiei rutiere de către pietoni sau conducători auto. Astfel, în acest trimestru s-a derulat un plan de măsuri, pe perioada 17 august – 15 septembrie, prin care s-a urmărit respectarea normelor legale privind oprirea sau staţionarea autovehiculelor înaintea trecerilor pentru pietoni, în zona de preselecţie şi în zonele de drum aglomerate unde autovehiculele sunt oprite oblic la bordură. Au fost aplicate 112 sancţiuni din care amenzi 58, avertismente scrise cu puncte penalizare 10, avertismente verbale 44.

Un element de noutate în acest domeniu îl reprezintă reluarea colaborării directe cu Biroul de circulaţie rutieră din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia, prin constituirea de patrule mixte, situaţie în care poliţiştii locali colaborează cu agenţii de poliţie rutieră în toate acţiunile în care aceştia sunt implicaţi, contribuind la formarea unei experienţe folositoare pentru viitor. Deasemenea, săptămânal, un poliţist local realizează, la sediul IPJ Ialomiţa, implementarea în baza de date a MAI, a tuturor proceselor verbale de constatare a contravenţiei întocmite de noi.

Controlul activităţii comerciale

Activitatea comercială stradală pe raza municipiului Slobozia a fost eliminată de ani buni, atenţia noastră s-a îndreptat spre verificarea legalităţii activităţilor comerciale ale agenţilor economici sau producătorilor particulari din pieţele municipiului şi a modului de respectare a prevederilor legale în domeniu în ceea ce priveşte funcţionarea teraselor amenajate pe domeniul public ori pe terenurile private.

Au fost controlate 92 de unităţi de alimentaţie publică, din care 28 aveau amenajate terase estivale sau permanente, fiind aplicate 9 sancţiuni acelor unităţi care nu au făcut dovada achitării taxelor legale ori pentru lipsa autorizaţiei de funcţionare. În pieţele agroalimentare au fost realizate acţiuni în mod sistematic, verificându-se legalitatea ocupării domeniul public prin expunerea produselor agricole spre vânzare. În cazurile în care astfel de situaţii nu erau admise de către administraţia pieţii, s-au aplicat 5 sancţiuni în conformitate cu prevederile HCL nr. 106/2009 în alte 24 de situaţii luându-se măsura intrării în legalitate, prin restrângerea suprafeţei de teren ocupate.

Salubritate

Este un sector de lucru generos nu atât prin numărul de situaţii constatate, care este în regres faţă de anii din urmă, cât prin faptul că în mod constant există cazuri în care chiar oameni care sunt informaţi asupra obligaţiilor lor legale, încearcă să recurgă la soluţii incorecte de depozitare a deşeurilor rezultate în special din lucrările de construcţie sau reparaţii ale locuinţelor. Aşa încât, la acest capitol au fost aplicate 182 de sancţiuni în trimestrul III, din care numai pentru aruncarea de resturi alimentare şi coji de seminţe pe jos – 92 de sancţiuni, dar şi pentru depozitarea de deşeuri animaliere la platformele gospodăreşti – 11 sancţiuni, ori pentru murdărirea domeniului public de către animalele de companie însoţite – 13 sancţiuni.

Un obiectiv pe care ni l-am propus în ultimii ani este cel legat de eliminarea fenomenului de căutare a deşeurilor în containerele de la platformele gospodăreşti. Numărul de sancţiuni a fost destul de consistent iniţial apoi în uşoară scădere, cu 41 în acest trimestru. Însă din diferite motive, mulţi dintre locuitorii cartierului Bora în mod deosebit, cu orice risc îşi fac o preocupare de bază din acest lucru. Problema întâmpinată este mai mult de natură socială şi în plus este determinată şi de faptul că amenzile aplicate nu pot fi încasate pentru că persoanele respective nu deţin bunuri pe numele lor şi nici nu dispun de vreun venit de orice fel, care ar permite operaţiunea de executare .

Disciplina în construcţii, publicitate, afişaj stradal

În acest sector de activitate, colaborarea cu Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului s-a intensificat, astfel că pe parcursul trimestrului III au fost constatate în teren şi comunicate acestuia pentru luarea de măsuri legale 18 cazuri de construcţii sau lucrări la construcţii fără autorizaţii. În acelaşi timp, am însoţit la toate solicitările făcute, funcţionarii publici din cadrul acestui serviciu în vederea efectuării controalelor de specialitate în special în cartierele noi ale municipiului.

Achiziţii

În domeniul achiziţiilor publice, pe acest trimestru consemnăm : -achiziţia şi punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere video cu procesarea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor, pe b-dul. M. Basarab, zona bariera CFR, -lansarea pe SEAP a documentaţiei în vederea achiziţiei constructorului pentru obiectivul Reabilitare Bază de pregătire, construire şi amenajare poligon de tragere acoperit, -derularea în continuare a lucrărilor de construcţie la obiectivul Extindere sediu, fiind finalizate lucrările de rezistenţă şi începute deja lucrările de arhitectură,

-achiziţia sau declanşarea procedurilor pentru achiziţia articolelor de uniformă şi echipament precum şi a combustibilului lichid necesar funcţionării autovehiculelor de patrulare.

Pregătire profesională

Odată cu schimbarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, s-a impus pregătirea profesională pe această linie a personalului cu atribuţii, care a urmat cursuri de o săptămână cu instituţii de formare profesională agreate de ANFP. Totodată, am derulat şedinţele lunare de pregătire profesională şi şedinţele periodice de pregătire în poligon pentru utilizarea armamentului din dotare.

Infracţiuni

În domeniul faptelor de natură infracţională, poliţiştii locali au constatat un număr de 4 infracţiuni, prinzând şi predând poliţiei 6 persoane vinovate pentru acestea:

 • Conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere – 2 cazuri
 • Tentativă de furt şi distrugere – două cazuri.

În acelaşi timp, în colaborare cu agenţii Poliţiei Muncipiului Slobozia, fiind în patrulă mixtă, poliţiştii locali au participat la constatarea unui număr de încă 6 infracţiuni: -furt din societate comercială – trei cazuri -furt din auto – un caz,

-conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice – un caz -lovire sau alte violenţe – un caz.

Ca urmare a celor 1.116 amenzi aplicate în acest trimestru, până la acest moment au fost depuse de către contravenienţi, 14 contestaţii, ceea ce reprezintă 1,2 % din totalul actelor întocmite. Toate aceste contestaţii se află pe rolul instanţelor de judecată.

La acest moment putem prezenta o situaţie aproape finalizată a contestaţiilor pe anul 2015. Din cele 2806 amenzi dar şi 610 avertismente scrise cu puncte penalizare aplicate conform OUG nr. 195/2002, au fost depuse doar 36 de contestaţii ( 1% din total ) din care s-au judecat 31, cu următoarele rezultate : contestaţii admise 2, contestaţii respinse 29, ceea ce reprezintă 93,6 %.

Dispecerat

Dispeceratul instituţiei este un compartiment deosebit de important, el fiind placa turnantă în comunicarea la toate nivelurile şi pe toate direcţiile în interiorul instituţiei precum şi cu toate celelalte entităţi cu care se colaborează, 24 de ore din 24. Pe parcursul trimestrului III, a fost necesară consultarea bazelor de date în 777 cazuri pentru identificarea de persoane, 145 de cazuri pentru identificarea de autovehicule. Totodată, transmiterea unui număr de 39 de înregistrări video ale imaginilor captate de camerele noastre de supraveghere ( din care 29 către poliţie şi 8 către instanţele de judecată ) susţin importanţa activităţii la acest nivel.

Activitatea desfăşurată 24 de ore din 24 cu personal avizat şi autorizat pentru comunicaţii radio şi pentru accesul în bazele de date proprii şi cele ale MAI, cuprinde activităţi zilnice : -gestionarea armamentului şi a tuturor celorlalte dotări pe care le predau/preiau la fiecare schimb de lucru şi le utilizează poliţiştii locali în activitate,

-primirea sesizărilor şi reclamaţiilor transmise direct, a celor telefonice sau scrise, din partea cetăţenilor,

-urmărirea bunei funcţionări a sistemelor de supraveghere video şi sesizarea deficienţelor sau defecţiunilor constatate,

-urmărirea, prin intermediul camerelor video, în timp real, a situaţiei în teren şi comunicarea către poliţiştii locali a celor constatate pentru intervenţia şi luarea de măsuri de către aceştia, precum şi a acţiunilor poliţiştilor locali, derulate în zonele în care există astfel de camere, pentru a susţine activitatea lor,

-asigurarea pazei obiectivului pe tot intervalul de timp în care nu se desfăşoară alte activităţi în sediul instituţiei,

-descărcarea imaginilor înregistrate în cazul producerii de evenimente pentru care este necesară analizarea faptelor comise,

-urmărirea pe cât este posibil a imaginilor, cel puţin a celor din cele mai importante zone, oferite de cele 199 de camere de supraveghere video de pe monitoarele instalate aici.

DIRECTOR Ing. Laurenţiu Abaza | Poliția Locală Slobozia