comenzi la domiciliu cliseru.ro

Penitenciarul Slobozia caută voluntari specializaţi în psihologie sau asistenţă socială

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
09/06/2014 | Locale Ialomita

În contextul promovării şi susţinerii responsabilităţii sociale a diverşilor actori sociali din comunitate, Penitenciarul Slobozia oferă posibilitatea implicării active a specialiştilor în viaţa comunităţii prin desfăşurarea unor activităţi de voluntariat circumscrise domeniilor care au ca finalitate creşterea şanselor de reintegrare socială a deţinuţilor.

Astfel, se pot desfăşura demersuri de asistenţă socială şi psihologică cu deţinuţii, în scopul compensării nevoilor sau riscurilor identificate cu ocazia evaluărilor de specialitate, ameliorării conduitelor dezadaptative ale persoanelor private de libertate, formării şi dezvoltării deprinderilor sociale. Prin implicarea în derularea acestor demersuri, se poate contribui la creşterea şanselor de reintegrare socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate, prin formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă. (…)

Tinerii au şansa să îşi testeze abilităţile, să se formeze pentru o nouă carieră, să acumuleze experienţă, să-şi stabilească noi contacte care le-ar putea fi utile cândva şi să îşi folosească energia specifică vârstei, venind în sprijinul unei persoane.

Vârstnicii au oportunitatea de a nu lăsa să se piardă o experienţă de o viaţă odată cu plecarea la pensie. Este oportunitatea de a-şi regăsi mândria şi satisfacţia de a fi util. Se poate demonstra celor din jur că vârsta nu reprezintă o greutate, ci o resursă de neînlocuit pentru comunitate.

Şomerii/persoanele neîncadrate în muncă cu siguranţă nu îşi vor găsi locul de muncă ideal stând acasă. Prin implicarea în activităţi de voluntariat, au şansa de acumula noi experienţe, de a-şi forma noi abilităţi în pas cu cerinţele acestor vremuri.

În sistemul administraţiei penitenciare, activităţile de voluntariat se fundamentează pe următoarele principii: participarea pe baza consimţământului liber exprimat; Implicarea motivată şi dinamică a voluntarilor în unităţile de detenţie; Desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii; Participarea persoanelor la activităţi de voluntariat se face pe baza egalităţii de şanse, fără niciun fel de discriminare; Desfăşurarea activităţilor se va face cu respectarea cadrului normativ execuţional penal şi a condiţiilor de siguranţă a deţinerii.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere pot fi obţinute de la Serviciul educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, e-mail [email protected] – inspector principal de penitenciare Ionela DINU, e-mail [email protected]