Penalităţile contribuabililor care înregistrau restanţe la bugetul statului la de 31.08.2011 vor fi şterse dacă se vor achita voluntar datoriile şi dobânzile până la 31.12.2011

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

            Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii, că în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.604 publicat în Monitorul oficial nr. 7074 din 6 octombrie 2011, organele fiscale competente vor transmite până vineri, 15 octombrie, scrisori către contribuabili, persoane fizice şi juridice, care înregistrau restanţe la bugetul statului la data de 31 august 2011, aceştia fiind astfel înştiinţaţi că penalităţile vor fi şterse dacă datoriile şi dobânzile de întârziere către bugetul de stat vor fi achitate până la 31 decembrie 2011.

            Astfel,  se vor anula penalităţile de întârziere, precum şi jumătate din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă principalul şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensate până la finele anului.

Pentru contribuabilii care vor achita datoriile principale până la jumătatea anului viitor, se va aplica o reducere de 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi o diminuare cu 25% a majorărilor de întârziere.

Atenţionăm contribuabilii, că facilităţile prevăzute se acordă numai în cazul în care obligaţiile fiscale restante se achită prin plată voluntară

Obligaţiile fiscale pentru care se pot acorda facilităţi fiscale sunt cele administrate de ANAF,  impozite şi taxe precum şi contribuţii sociale.

Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile menţionate sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010.

Menţionăm, că pentru fiecare zi cu care a fost depăşit termenul de plată se calculează o dobândă de 0,04% din suma datorată şi nicio sumă penalizatoare pentru primele 30 de zile de întârziere, iar penalitatea creşte la 5% din suma totală dacă datoria este achitată în următoarele 60 de zile, iar pentru cele care depăşesc termenul de 90 de zile penalitatea ajunge la 15% din totalul obligaţiilor de plată.