Până pe 25 ianuarie, contribuabilii trebuie să depună formularele 100, 112, 300, 301, 225, 094…

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii, că până miercuri, 25 ianuarie 2012, inclusiv trebuie să depună la organele fiscale în a căror rază teritorială işi au domiciliul fiscal, după caz:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2011.

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2011.

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2011, semestrului II 2011, după caz.

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2011.

– Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, în semestrul II 2011, formular 394.

– Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pentru trimestrul IV 2011, formular 225.

– Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent, formular 094.

– Declaraţie privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizată în anul 2012 de către plătitorii de TVA.