comenzi la domiciliu cliseru.ro

OJFIR Ialomița, întâlnire de lucru cu potențialii beneficiari ai submăsurilor 6.1 și 6.3

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
12/06/2018 | Locale Ialomita

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Ialomița a susținut miercuri, 6 iunie, în sala „Amfiteatru” a Direcției Județene pentru Agricultură Ialomița, o întâlnire de lucru cu potențialii beneficiari ai submăsurilor 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, dar și cu solicitanții care şi-au depus proiecte în sesiunile anterioare și au fost declaraţi eligibili fără finanţare.

Scopul întâlnirii a fost acela de a le oferi participanților îndrumarea necesară depunerii cererilor de finanțare pentru noile sesiuni care urmează a fi lansate.

În cadrul întâlnirii, participanții au aflat informații detaliate despre cele două submăsuri, prin prezentarea ghidurilor solicitanților, despre cum să obțină un punctaj bun prin îndeplinirea cât mai multor criterii de selecție, funcție de tipul fermei și acțiunile cuprinse în Planul de Afaceri, dar și multe alte informații utile, care vor conduce la evitarea unor erori depistate în momentul verificării proiectelor.

Submăsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se adresează tinerilor fermieri care aplică o cerere de finanțare cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici (PFA, II, IF sau persoane juridice ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă) și să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO. Totodată, solicitantul trebuie să dețină competențe și aptitudini profesionale adecvate și să prezinte un Plan de Afaceri.

Sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 50.000 de euro și va fi acordat sub formă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri, pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Criteriile de selecție au în vedere mai multe principii, referitoare la sectorul prioritar, de exemplu să fie investiții în zootehnie – bovine, ovine, caprine, apicultură și vegetal – legumicultură, inclusiv producere de material săditor, pomicultură și producere de sămânță, comasarea exploatațiilor – numărul exploatațiilor preluate integral, nivelul de calificare în domeniul agricol, potențialul agricol determinat în baza studiilor de specialitate și rasele/soiurile autohtone.

Beneficiarii acestei submăsuri au obligația de a-și înscrie toate suprafețele agricole deținute în Registrul Unic de Identificare la APIA/Registrul Agricol, în perioada de depunere stabilită conform legislației naționale, odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafață și de a-și înregistra toate animalele înainte de data de referință la ANSVSA, păstrând cel puțin dimensiunea SO pentru care s-a acordat sprijinul, în perioada de implementare de 3 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole). De asemenea, în cazul în care tânărul fermier care se instalează va fi încadrat într-o activitate salarizată în termen de 9 luni de la data semnării constractului de finanțare, locul de muncă al acestuia trebuie să fie în aceeași UAT sau zona limitrofă în care este înregistrată exploatația. Totodată, la verificarea planului de afaceri beneficiarul trebuie să demonstreze că a comercializat producție de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată și a modernizat exploatația agricolă în conformitate cu cele precizate în planul de afaceri începând cu data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului.

Informațiile prezentate au fost mult detaliate, cu exemple de cazuri în care poți pierde finanțarea, cum poți să eviți anumite probleme și să crești scorul, dar și multe alte situații cu care se pot întâlni potențialii beneficiari.

În ceea ce privește submăsura 6.3. „Dezvoltarea fermelor mici”, sprijinul financiar poate fi acordat pentru îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole de mici dimensiuni și pentru creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole) și este de 15.000 de euro. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică între 4.000 și 11.999 SO. Totodată, solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri și să aibă exploatația agricolă înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru realizarea planului de afaceri și pentru activitatea economică, iar cheltuielile propuse în planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura lor. Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014 – 2020, în afară de cele specifice submăsurii 6.3. și care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii. Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează, demonstrând că sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformității cu standardele europene, modernizarea și dezvoltarea exploatației.

Criteriile de selecție au în vedere nivelul de calificare în domeniul agricol, sectorul prioritar care vizează sectorul zootehnic și vegetal, potențialul agricol al zonei, fermele de familie, rasele/soiurile autohtone.

La întâlnirea de lucru au participat Nicolae Drogeanu, șef serviciu Active Fizice și Plăți Directe (SAFPD) din cadrul OJFIR Ialomița, Ioana Câmpeanu expert SAFPD, Compartiment evaluare – Marian Costache,  specialist IT – Gabriel Meglei, dar și reprezentanți ai Direcției Județene pentru Agricultură.