comenzi la domiciliu cliseru.ro

Obligatoriu: Panouri de înștiințare pentru spațiile fără autorizație de securitate la incendiu.

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
23/01/2018 | Lege si Ordine

Completări la Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Începând cu data de  21 ianuarie 2018, a intrat în vigoare Legea nr.28/2018 pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Noile prevederi impun afișarea unor panouri de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.

panou autorizatie securitate incendiuAstfel, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice fără autorizație de securitate la incendiu au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: «Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu».

Obligația de marcare a spațiilor vizează categoriile de construcții cu următoarele destinații și funcțiuni:

I. clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de comerț – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine și hipermagazine;

II. clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;

III. clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente și camere de închiriat în regim hotelier.

Nerespectarea obligației de marcare a acestor spații prin realizarea și amplasarea panourilor de înștiințare atrage după sine sancționarea contravențională cu amendă în cuantum de până la 5000 lei.

Prevederile anterior menționate se aplică numai categoriilor de construcții pentru care este obligatorie obținerea autorizației de securitate la incendiu, conform art. 30, alin. (4), din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare.