Obligațiile proprietarilor de câini. Informare identificare și înregistrare câini cu stăpân

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Norme privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, cu aplicabilitate  în termen de 60 zile de la publicare.

caine pe gard

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR IALOMIȚA  informează că, în Monitorul Oficial al României nr. 31 din data de 15 ianuarie 2014, a fost publicat Ordinul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, cu aplicabilitate  în termen de 60 zile de la publicare.

Obligațiile proprietarilor de câini:

 • Să identifice și să înregistreze animalele, prin notificarea identificatorului și operatorului în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS),  în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora.
 • Proprietarii de câinii cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligația de a identifica și înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spații publice a acestora.
 • În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligația de a solicita identificatorului și operatorului RECS  identificarea electronică cu microcip aprobat, efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii,  eliberarea carnetului de sănătate și a pașaportului dacă este cazul, iar pentru aceasta au obligația să prezinte medicilor veterinari documentele și informațiile de identificare necesare.
 • Să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea și înregistrarea în RECS, inclusiv contravaloarea microcipului, a serviciilor prestate de către unitățile medicale veterinare de asistență.
 • În cazul deplasării câinilor în spatiile publice pe teritoriul României, proprietarii trebuie să dețină asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, precum și identificarea și înregistrea în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân;
 • În cazul deplasărilor în străinătate trebuie să dețină asupra lor și pașaportul animalului.
 • Să  notifice medicului veterinar de liberă practică, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație;
 • În cazul morții animalului trebuie să solicite medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legi, utilizatori ai Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân, scoaterea din evidență și consemnarea morții în carnetul de sănătate.
 • La vânzarea sau donarea câinelui, atât vechiul, cât si noul deținator al câinelui au obligația să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului și noua adresă.
 • La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligația de a anunța cea mai apropiată secție de poliție sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființat la nivelul unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării și anunțării proprietarului.

Obligațiile utilizatorilor, identificatorilor și operatorilor RECS

 • Unităţile medicale veterinare de asistenţă au obligaţia de a achiziţiona şi utiliza pentru identificarea câinilor exclusiv microcipuri care respectă cerinţele tehnice conform legislatiei in vigoare.
 • Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt responsabili de efectuarea identificării câinilor şi de înregistrarea acestora în RECS, potrivit legii.
 • Medicul veterinar identificator şi operator al RECS are următoarele obligaţii:
 • să verifice identificarea câinilor prin scanarea-citirea microcipului implantat şi verificarea înregistrării în RECS, solicitând proprietarului carnetul de sănătate;
 • să identifice câinii neidentificaţi, înregistrând totodată datele proprietarului acestora;
 • să introducă în RECS, pe loc, după aplicarea microcipului şi efectuarea acţiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate şi proprietarii acestora, conform formularului electronic de identificare;
 • să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate şi să înmâneze documentul proprietarului animalului;
 • să elibereze paşapoartele câinilor la cererea proprietarilor;
 • să respecte condiţiile şi procedurile stabilite de către CMV;
 • să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificaţi conform prezentelor norme.

Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt recunoscuţi ca medici veterinari autorizaţi de către ANSVSA să vaccineze câinii contra rabiei, să completeze, să certifice, să parafeze, să semneze şi să stampileze rubricile aferente din paşaportul şi carnetul de sănătate al câinelui.

Implantarea microcipului se realizează exclusiv de către medicii veterinari înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.