comenzi la domiciliu cliseru.ro

Norica Nicolai (ALDE): România și Bulgaria trebuie acceptate în spațiul Schengen înainte de a fi prea târziu

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/03/2014 | Stiri nationale

Scrisoare deschisă cu privire la evenimentele din Ucraina: România și Bulgaria trebuie acceptate în spațiul Schengen înainte de a fi prea târziu

Situația din Ucraina ar trebui să învețe Europa de Vest că amânarea securizării granițelor UE nu e o opțiune reală, iar adoptarea unor măsuri legale, normale, ar fi trebuit luată cu mult timp în urmă. Acțiunile rusești din Crimeea, dublate de răspunsul insuficient de convingător al Occidentului, au demonstrat că granițele estice ale Uniunii pot fi expuse pericolului dezintegrării.Norica Nicolai

Uniunea Europeană s-a construit într-o dinamică lentă, de discuții interminabile, în contextul problemelor de afaceri externe ale ultimilor ani. Procesul în care deciziile sunt luate este unul anevoios: poate fi ceva pozitiv pentru chestiunile interne, când este bine ca toate ideile să fie dezbătute și bine cântărite înainte de a se trece la fapte. Din păcate însă, în realitate, nu de puține ori interesele politice naționale sau blocajele tehnice au dus la celebrele amânări în luarea de decizii.

Într-adevăr, aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen nu este neapărat o problemă de afaceri externe, dar ea trebuie evaluată prin prisma unor implicații ce vor avea efecte externe de lungă durată dacă ne vom lovi în continuare de un refuz.

În primul rând, acest lucru va sublinia în continuare că există un decalaj între Est și Vest, chiar și în interiorul Uniunii Europeane. Federația Rusă, aflată în prezent în cursul unei perioade de renaștere din punctul de vedere al ambițiilor teritoriale și geopolitice, vede deja continentul ca pe unul împărțit între propriile interese și cele ale Europei. Anii lungi de negocieri ne arată că Moscova are dificultăți în a abandona această abordare. De ce ar vrea atunci țările din Vestul Europei, precum Olanda sau Finlanda, țări interesate în mod normal să întărească Uniunea, să insiste pe această falsă diviziune?

În al doilea rând, trebuie menționat încă o dată faptul că România și Bulgaria au pus în aplicare în ultimii ani cele mai bune tehnologii și standarde de control la frontieră, tehnologii ce utilizează mijloace de securitate pe care unele state vechi membre ale zonei Schengen nu le aplică. Fortificarea granițelor este mai importantă ca oricând, dacă ne uităm unde se află noile puncte de criză ale continentului. Situația din Crimeea, ca și cea de pe teritoriul Republicii Moldova în Transnistria, pot reprezenta locuri vulnerabile, ușor exploatabile de către noi rețele criminale internaționale de trafic de droguri, bani, arme și ființe umane, ceea ce pune și mai mult în pericol securitatea Uniunii. Amânarea aderării României și a Bulgariei la spațiul Schengen va slăbi evident sistemul de apărare al Europei, iar acest lucru poate fi evitat numai prin promovarea unei zone Schengen unite și deplin integrate.

Nu în ultimul rând, statele membre UE ar trebui ca să învețe o lecție ca urmare a evenimentelor nefericite din Ucraina. Cu cât tergiversează mai mult o luare de poziție în fața unui actor puternic, consacrat și perseverent, cu atât mai sigur vor pierde oportunitatea de a-și întări granițele și de a consolida relațiile cu statele partenere. Oportunitatea de a aduce Ucraina mai aproape de UE a fost pierdută de mai multe ori în 2012 și 2013, din cauza manierei lente de luare a deciziilor la nivelul UE. Același motiv a dus la pierderea unei șanse pentru Georgia, sau chiar pentru Turcia de a se apropia de UE, și deci de valorile pe care aceasta le promovează. Lipsa de acțiune și de întârziere în relația cu țările strategice, cu atât mai mult cu cât vorbim de state UE, va conduce la apariția și mai multor probleme în viitor!

Prin urmare, invit guvernele din Europa de Vest care, din rațiuni politice interne, țin România și Bulgaria prizoniere într-o situație penibilă, să își reconsidere atitudinea! Fac apel către acei lideri europeni ce au mici interese electorale în sensul mulțumirii unor alegători xenofobi, să pună în balanță, așa cum se cuvine, viitorul concret al proiectului European! Le cer să își țină cuvântul și să accepte România și Bulgaria în spațiul Schengen! Toate criteriile legale, tehnice și politice sunt îndeplinite, iar în acest moment ne confrumtăm cu provocări strategice și de securitate. Orice alt nou motiv de amânare nu poate fi decât o gravă greșeală!

 Norica Nicolai,

Membră a Parlamentului European

Vicepreședintă a Subcomisiei de Securitate și Apărare


Open Letter on the events in Ukraine:

Romania and Bulgaria should

be welcomed in the Schengen Area before it becomes too late!

Dear Excellency’s, Dear Colleagues,

 I write to you with a plea to take a careful look at the events in the last month taking place in Ukraine, and to consider the implications for the future of the European Union.

If anything, the situation in Ukraine should teach Western Europe that it should not delay securing its borders and taking legal, normal steps it should have taken long ago. The Russian actions in Crimea, coupled with the weak answer from the West have shown that the Eastern borders of the Union are not as far from danger as one could have believed.

The European Union has grown accustomed to a slow, debatable dynamic when it comes to many foreign affairs issues in recent years. The way decisions are taken is not always a bad one – most domestic issues solved in this manner by the EU have long lasting implications and all considerations should be weighed in before committing to actions. Unfortunately, too often do national political interests or technical blockages lead to nothing else than procrastination, when it comes to EU action.

Now, the accession of Bulgaria and Romania to the Schengen area is not a foreign affairs issue -but the implications of a continual denial of this will have long lasting external effects!

First, this will show that there is still an East-West divide even in the European Union itself. The Russian Federation, currently undergoing a period of rebirth from the point of view of territorial and geopolitical ambitions, already sees the continent as one divided between its own interests and those of Europe. Long years of negotiations have shown that the Kremlin has difficulties in seeing it otherwise. Why then would Western capitals, in particular those of countries strongly interested in showing unity in the face of Russia, like The Netherlands or Finland, help enforce this perceived divide?

Second, Romania and Bulgaria have been implementing for several years now the very best of border control technologies and standards, including using means that even some Schengen Area members lack. As the countries closer to the new hotspot of Eastern Europe, having their borders reinforced is more vital than ever! The situation in Crimea, coupled with the one in Moldovan territory of Transnistria can be fertile grounds for new networks of international crime and trafficking, further endangering the security of the Union. Without an unified, fully integrated Schengen Area, the fragmentation presented by holding of Romania and Bulgaria at arm’s length will only make it easier for gaps to appear in the defences of Europe.

Last, but certainly not least, EU members need to learn a lesson from Ukraine. The more you wait in front of strong, dedicated and persistent actor, the more ground you will lose. Windows of opportunity have been lost, time and again in 2012 and 2013 to bring Ukraine close to the EU, because of the slowness of EU decision making. A similar case was Georgia, while keeping Turkey away from real membership led to that country starting a process of backing away from Europe (and the values it stands for). Inaction and delay towards strategic countries, especially member states of the EU, can only lead to more problems in the future!

I call therefore, for those EU member states and Western European governments currently holding Romania and Bulgaria prisoner to internal political struggles to reconsider! I call those leaders who aim to please way too far their xenophobic voters to put in the balance, as they should, the real future of the European project! I call them to stand by their words and admit Romania and Bulgaria in the Schengen area! The legal, technical and political criteria are all met, and now we face even strategic and security challenges. Any further delays would be gravely mistaken!

With kind regards,

Norica Nicolai

Member of the European Parliament

Head of the PNL Delegation to the ALDE Group

Vice-chair of the Security and Defence Subcommittee in the European Parliament

Mai multe articole de la obiectiv.net: