Noi modalități de plată pentru pașapoarte și permise de conducere

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Plata în numerar nu se mai face prin casieriile CEC Bank. Ministerul Afacerilor Interne diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere

Ministerul Afacerilor Interne diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate prin Internet Banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar. Menționăm că plata în numerar a acestor servicii nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către fiecare Instituție a Prefectului.

Plata în numerar se poate face la casieriile unităților Trezoreriei Statului, casieriile Instituțiilor Prefectului (pentru pașapoarte), la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea) din cadrul Instituțiilor Prefectului și prin mandat poștal.

Menționăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

 

Sumele se încasează într-un cont de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele Instituției Prefectului.

Astfel, conturile deschise de Instituția Prefectului – Județul Ialomița pentru efectuarea acestor plăți sunt următoarele:

  1. Serviciul Public Comunitar Pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple Ialomița
  • RO87TREZ391502602X007380

  • “Disponibil din sume colectate reprezentând taxe de paşaport conform art.15¹ din Legea nr.248/2005”

–  Cod fiscal:4506915.

  1. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
    Înmatriculare a Vehiculelor Ialomiţa
  • RO70TREZ391502601X007379

  • “Disponibil din sume colectate conform art.11¹ alin.(1) din OUG nr.195/2002”

  • Cod fiscal:4506915.

Taxele pot fi achitate prin internet banking, virament bancar, mandate poştal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar şi de la orice bancă, prin virament către conturile unice deschise de către Instituţia Prefectului – Județul Ialomița.

Plata în numerar a taxei pentru eliberarea pașapoartelor se poate face la casieriile Trezoreriei Municipiului Slobozia, Strada Matei Basarab nr.14, la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple Ialomiţa, Şoseaua Brăilei nr.14, unde se află un ghişeu al Trezoreriei Municipiului Slobozia şi prin mandat poştal.

Plata în numerar a taxei  pentru documentele emise de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Ialomiţa se poate face la casieriile Trezoreriei Municipiului Slobozia, Strada Matei Basarab nr.14, la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor Ialomiţa, situat în Slobozia, Şoseaua Brăilei nr.14 şi prin mandat poştal.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent.

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal.

Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate.

Precizăm faptul că cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul.

Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.