comenzi la domiciliu cliseru.ro

Locuri de muncă în Germania prin rețeaua EURES

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/11/2014 | Locuri de munca

EURES România dispune de 77 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecție la Brasov în luna februarie 2015.

Compania germană Europa Park, McDonald’s și Centrala de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: bucătar (20 de posturi), ospătar (25 de posturi), personal în industria gastronomiei de sistem (20 posturi), ajutor bucătar (6 posturi) și cameristă/roomboy (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar și personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experiență în domeniu și cunoștinte bune/foarte bune de limba germană (nivel B1/B2), precum și cunoștinte bune de limba engleză (nivel B1). Pentru posturile de ajutor bucătar și cameristă/roomboy, angajatorii germani solicită persoane care au cunoștințe de limba germană, nivel A2 – B1, precum și experiență în domeniu.

Angajarea se face pe o perioadă de 9 luni, cu posibilitate de prelungire, începând cu luna martie 2015. Salariul oferit este de 1.500 – 2.200 euro brut/lună pentru lucrătorii calificați (bucătar, ospătar) și de 1.300 – 1.600 euro brut/lună pentru personalul necalificat (ajutor bucătar, cameristă/roomboy, personal în industria gastronomiei de sistem).

Programul de lucru este cu normă întreagă, iar cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuințe.

Persoanele cu domiciliul în județul Ialomița care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, strada Lacului, nr.10, telefon 0243.23.18.09 pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate și pentru a primi invitație de participare la selecție.

Înscrierea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

  • cerere tip (se completează la sediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă);
  • copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);
  • C.V model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf);
  • cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
  • adeverință de la medicul de familie, cu mențiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.