comenzi la domiciliu cliseru.ro

Libertatea de exprimare, susținută de PNL

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
31/10/2013 | Stiri nationale

Cristina Ancuta PocoraAşa cum am anunţat în cursul săptămânii trecute, ieri am depus, împreună cu colegii mei din grupurile de la Senat şi Camera Deputaţilor, o iniţiativă legislativă de abrogare a art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, pentru a elimina orice fel de suspiciune de îngrădire a libertăţii presei.

Consecvent valorilor liberale şi constant în acţiunile sale politice, PNL susţine abrogarea art. 276 din Codul Penal. Acest gest vine firesc şi în apărarea drepturilor constituţionale şi democratice de care trebuie să beneficieze orice cetăţean român, dreptul la expresie, la critică şi la observaţii fiind una dintre cele mai importante realizări ale societăţii româneşti după 1989.

Art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, având titlul marginal „presiuni asupra justiţiei” incriminează fapta unei persoane care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de către organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida. Sancţiunea care se poate aplica este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.

Potrivit acestui articol, declaraţiile oricărei persoane, cu atât mai mult cele apărute în mass-media, ar putea fi interpretate în orice moment ca fiind o presiune la adresa unui judecător sau a unui alt organ de urmărire penală. Acest fapt nu face decât să creeze posibilitatea pronunţării unor soluţii arbitrare, care să aducă atingere libertăţii de exprimare.

De asemenea, dispoziția este de natură să îngrădească libertatea de exprimare, instituind sancţiuni pentru o serie de fapte care fac parte din demersurile jurnalistice uzuale. Acesta este unul dintre cele mai puternice motive pentru care PNL consideră că trebuie adoptată această iniţiativă legislativă, în alte condiţii putându-se crea premisele îngrădirii dreptului fundamental la liberă exprimare.

Atâta vreme cât la nivel legislativ este deja reglementată obligaţia jurnaliştilor de a supune dezbaterii publice şi a transmite numai informaţii reale şi întemeiate, şi amintesc aici doar art. 4 al Rezoluţiei nr.1003(1993) privind etica jurnalistului, sancţiunea pentru încălcarea acesteia putând fi atrasă la momentul actual sub forma răspunderii civile delictuale, apare ca nejustificată şi fără sens apariţia unei incriminări în domeniul penal a aceleiaşi încălcări.

În cazul în care o persoană face o afirmaţie nefondată cu privire la modul în care organele de urmărire penală sau judecătorii îşi îndeplinesc atribuţiile pe parcursul instrumentării cauzei,  există la îndemâna judecătorului sau a organului de urmărire penală posibilitatea de a cere despăgubiri în temeiul răspunderii civile delictuale prevăzute de Codul civil.

Mai mult decât atât, trebuie subliniat faptul că nicio putere a statului, fie ea şi cea judecătorească, nu trebuie să beneficieze de o protecţie suplimentară, dreptul la opinie, la liberă exprimare trebuind să fie garantat pentru toţi cetăţenii României.

Îmi exprim convingerea că acest proiect va primi aviz favorabil de la Ministerul Justiţiei şi sprijin din partea conducerii celor două Camere ale Parlamentului pentru a urma procedura de urgenţă. Deşi adoptat, noul Cod Penal va intra în vigoare la 1 februarie 2014, dată până la care trebuie obligatoriu să fie adoptată şi modificarea susţinută de PNL, pentru a intra în vigoare la aceeaşi dată cu Codul Penal.

comunicat de presă: Cristina-Ancuţa Pocora – Deputat PNL de Feteşti-Ţăndărei