comenzi la domiciliu cliseru.ro

Lansarea proiectului ”Modernizare Clinica BIOMED prin achiziția de echipamente performante”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
24/07/2018 | Locale Ialomita

BIOMED SRL în calitate de beneficiar anunţă demararea implementării proiectului: ”MODERNIZARE CLINICA BIOMED PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” cu COD SMIS 113432, finanţat din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Proiectul se implementează în perioada  8 Iunie 2018 – 30 Aprilie 2019, în municipiul Slobozia, strada Matei Basarab, nr. 8-10, Gostat, Bloc P+8, județul Ialomița.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului este diversificarea produselor clinicii Biomed atât prin certificarea unor specialități medicale noi cât și prin îmbunătățirea semnificativă a unora existente în scopul acoperirii cererii pieței și creșterii competitivității firmei. Primul obiectiv specific al proiectului este  creșterea capacității de prestări servicii atât prin diversificarea serviciilor cât și prin suplimentarea echipamentelor pentru specializările medicale existente pentru a răspunde în timp scurt solicitărilor pacienților noștri. Al doilea obiectiv specific este diminuarea consumului de curent electric și reducerea la sursă a deșeurilor prin achiziționarea unor echipamente cu consum redus sau care conduc la eliminarea, din procesul tehnologic, a folosirii unor materiale cu potențial poluant. Al treilea obiectiv specific este promovarea activității pentru atragerea de pacienți din afara țării.

Proiectul are o valoare totală de 1,517,224.54 lei, din care finanțarea  nerambursabilă este de 1,070,064.12 lei.

Manager de proiect: Andrei Bogdan, tel.: 0721274200,  e-mail: [email protected]

BIOMED S.R.L.