La Casa Tudorii – Festivalul de tradiție culinară ialomițeană

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI – CONCURS DE TRADIŢIE CULINARĂ IALOMIŢEANĂ – „LA CASA TUDORII”, Ediţia a Vl-a, 8 OCTOMBRIE 2016

la casa tudorii 2016FESTIVALUL – CONCURS DE TRADIŢIE CULINARĂ IALOMIŢEANĂ „LA CASA TUDORII” se desfăşoară în cadrul programului multianual „IALOMIŢA, DINTOTDEAUNA PENTRU TOTDEAUNA”, implementat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, instituţiile judeţene de cultură aflate sub autoritatea sa şi alţi parteneri de nivel judeţean.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 8 octombrie 2016, Baza de cercetare şi expunere muzeală Oraşul de Floci, comuna GIURGENI, judeţul IALOMIŢA;

PROGRAMUL general al FESTIVALULUI cuprinde următoarele etape:

 1. 6 septembrie – 5 octombrie 2016: Înscriere la concurs, pe baza fişei de înscriere; Evaluarea reţetelor înscrise în concurs;
 2. 8 octombrie 2016:

Desfăşurarea concursului şi a activităţilor conexe festivalului.

CINE POATE PARTICIPA?

 • Toţi cetăţenii care, fără a fi profesionişti în domeniu, arată pasiune şi dragoste pentru specificul gastronomic ialomiţean şi care vor să împărtăşească experienţa lor şi să pună în valoare tradiţia culinară.

Participanţii înscrişi la concurs trebuie să se conformeze următoarelor reguli:

 • să completeze pentru fiecare reţetă propusă un formular de înscriere şi să îl transmită prin e-mail sau fax organizatorilor până la data de 5 octombrie 2016;
 • nu există limită de vârstă, ocupaţie, pregătire profesională, sex sau etnie, singura condiţie este ca preparatele să se încadreze în specificul ialomiţean;
 • se participă individual sau în echipe, iar numărul de reţete cu care participă o persoană/echipă este nelimitat;
 • participarea la concurs se face cu produse gata pregătite, pentru fiecare preparat trebuie să fie afişată denumirea acestuia;
 • organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor standurile (masă, scaun, sac de gunoi);
 • concurenţii trebuie să asigure mijloacele de etalare, ambientarea standului, să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi de protecţie a consumatorului, să aibă o ţinută de protecţie adecvată concursului;

–   vor fi ELIMINATE din concurs REŢETELE CARE NU RESPECTĂ

CONDIŢIILE CONCURSULUI

–   organizatorii nu decontează participanţilor cheltuielile cu prepararea mâncărurilor şi cu transportul la festival.

STRUCTURA COMPETIŢIEI

Vor exista 4 secţiuni de concurs de reţete tradiţionale ialomiţene vizând:

 1. Mâncăruri calde;
 2. Preparate culinare reci (antreuri)
 3. Preparate de patiserie;
 4. Preparate conservate şi semiconservate;

DERULAREA COMPETIŢIEI

Etapa I. 6 septembrie – 5 octombrie 2016:

–        Înscrierea la concurs, se face pe baza fişei de înscriere pentru fiecare reţetă; -Formularul de înscriere se transmite prin e-mail sau fax organizatorilor până la data

limită de 5 octombrie 2016;

–        Înscrierile se pot face prin transmiterea fişelor de concurs:

 1. la adresa de mail: [email protected]; [email protected]
 2. prin fax la numerele: – 0243 230 250 Consiliul Judeţean Ialomiţa;
 • 0243 230 054 Muzeul Judeţean Ialomiţa.
 • Fişele de înscriere se vor înregistra la registratura generală a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un registru special al festivalului-concurs, în ordinea înscrierii;
 • Formularele pentru înscriere la concurs se găsesc pe cicnet.ro/ştiri, www.mjialomiţa.ro, la bibliotecile din teritoriu şi la primăriile locale.

–   Evaluarea conformităţii reţetelor înscrise în concurs va urmări respectarea condiţiilor de participare la concurs;

 •   Evaluarea se face de o comisie formată din reprezentanţi ai organizatorilor;
 •   Comisia va întocmi o listă a reţetelor rămase în concurs, care va fi făcută publică pe site-ul www.cicnet.ro al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi afişată la sediile organizatorilor şi co-organizatorilor, în data de 6 octombrie 2016.

Etapa a II-a 8 octombrie 2016 – Desfăşurarea concursului şi a festivalului

 •    Participanţii vor fi repartizaţi în standurile de expunere a preparatelor, cel mai târziu în data de 8 octombrie 2016, ora 9.00;

–   Se va proceda la amenajarea standurilor de către participanţii la concurs, respectându-se regulile stabilite prin regulament, cele igienico-sanitare, de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor;

 •   În data de 8 octombrie 2016, ora 11,00, Comisia de evaluare va începe operaţiunile de jurizare, în ordinea standurilor şi pe secţiunile de concurs;

JURIZAREA

 • Jurizarea va fi efectuată de o Comisie de evaluare, formată din 7 reprezentanţi ai organizatorilor şi specialişti din domeniu.
 • Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal cu rezultatele concursului, pentru fiecare secţiune de concurs.
 • Premierea se va face în ordinea punctajului pentru fiecare secţiune.
 • După jurizare, concurenţii pot vinde produsele realizate sau le pot oferi vizitatorilor pentru degustare, de calitatea acestora răspund exclusiv concurenţii.

CRITERII DE EVALUARE

 • Aprecierea mâncărurilor din punct de vedere vizual şi olfactiv (prezentare apetisantă, aranjare curată, ordonată, aprecierea mirosului) – 0 – 30 puncte;
 • Aprecierea mâncărurilor din punct de vedere gustativ – 0 – 30 puncte;
 • Aprecierea reţetei preparatului ca fiind specific spaţiului ialomiţean (se va analiza prezenţa ingredientelor caracteristice zonei) – 0 – 30 puncte;
 • 10 puncte din oficiu;
 • Punctajul maxim al preparatului 100 puncte;

PREMIILE CONCURSULUI

 • Locul I  – 750 lei, Cupă şi Diplomă onorifică „Mare Maestru culinar” (denumirea secţiunii la care este acordat premiul)
 • Locul II – 600 lei, Cupă şi Diplomă onorifică „Maestru culinar” (denumirea secţiunii la care este acordat premiul)
 • Locul III – 450 lei, Cupă şi Diplomă onorifică „ Maestru bucătar”

(denumirea secţiunii la care este acordat premiul)

 

PREMII SPECIALE ACORDATE DE PARTENERII PRINCIPALI

 • – Premiul special „La Casa Tudorii” pentru originalitate şi păstrarea tradiţiei – 500 lei
 • – Premii de fidelitate pentru participarea la 5 ediţii ale festivalului – 350 lei
 • – Premiul special pentru localitatea cu cei mai mulţi concurenţi – 350 lei
 • – Premiul special de creativitate – 350 lei
 • – Premiul special pentru cel mai bun stand al elevilor – 350 leiPremii speciale constând în bani şi produse alimentare 5 premii x 100 lei (S.C. „Zena Impex” S.R.L. Slobozia)
 • Premii speciale constând în produse alimentare – 10 premii (Domeniul Manasia)
 • Diplomă de onoare pentru formaţiile artistice prezente în festival
 • Diplomă de onoare pentru instituţiile participante
 • Diplomă de participare pentru echipajele nepremiate.

Plata premiilor se face din bugetul Muzeului Judeţean Ialomiţa alocat evenimentului şi din sumele acordate de partenerii festivalului, pe bază de ştat de plată, cu prezentarea unei copii de pe actul de identitate al persoanei/reprezentantului echipajului premiate