comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Șase persoane au decedat anul trecut în urma unor accidente de muncă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
19/01/2018 | Lege si Ordine
Actualizat: 21 ianuarie 2018

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa în domeniul securitate şi sănătate în muncă a avut la bază Programul propriu de acţiuni derivat din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2017, adaptat activităţilor economice din judeţ.

Compartimentul securitate şi sănătate în muncă şi-a desfăşurat activitatea cu 8 inspectori, iar compartimentul îndrumare angajatori cu 1 inspector.

În cadrul acţiunilor de control, pentru cele 1325 neconformităţi constatate de la prevederile legale, s-au dispus 1335 măsuri.

S-au aplicat 1334 sancţiuni contravenţionale la 678 angajatori, din care 63 amenzi contravenţionale în cuantum de 254000 lei şi 1271 avertismente conform O.G. nr. 2/2001. Din cele 63 amenzi contravenţionale au fost achitate 47, în cuantum 78.000 de lei. Din totalul de amenzi aplicate 58 amenzi au fost aplicate în acţiunile de control.

În perioada de raportare, an 2017, au fost cercetate/avizate un număr de 55 evenimente, în care au fost implicaţi 62 lucrători, evenimente pentru care au fost întocmite dosare de cercetare.

Din cele 55 evenimente cercetate, 48 evenimente cu 55 victime au fost evenimente în care victimele au suferit accidente de muncă, din care 6 victime au suferit accidente de muncă mortale, 47 de victime au suferit incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile calendaristice, iar 2 victime a fost accidentate uşor.

Celelalte 7 dosare cu 7 victime au fost declarate în afara muncii după cum urmează: 3 mortale şi 4 cu incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile.

În perioada de raportare an 2017 au fost cercetate/avizate de către alte Inspectorate Teritoriale de Muncă din ţară un număr de 3 evenimente, în care au fost implicate 3 victime ( 3 victime au suferit incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile calendaristice din care 1 a devenit invalid).

În cursul anului 2017, ITM IALOMIŢA a înregistrat 27 accidente de muncă astfel: 4 pentru anul 2016 şi 23 pentru 2017).

În ceea ce priveşte termenul legal de efectuare a cercetării evenimentelor pentru 15 dintre acestea, la solicitarea scrisă a angajatorilor care au efectuat cercetarea, s-a aprobat prelungirea termenului de finalizare a cercetării.

În 8 cazuri s-a dispus refacerea şi completarea cu documente a dosarelor de cercetare a evenimentelor, având în vedere că acestea nu îndeplineau cerinţele prevederilor legale.

În urma analizării dosarele de cercetare, cauzele care au condus la producerea acestor accidente se pot sintetiza astfel:

​ nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;

​ executarea de manevre necorespunzătoare, minimalizarea sau chiar ignorarea pericolului, la care se expun lucrătorii, în timpul efectuării sarcinilor de serviciu;

​ neatenţia şi efectuarea de manevre periculoase în timpul conducerii mijloacelor de transport pe drumurile;

​ cauze natură patologică;

INCIDENTE PERICULOASE

Nu au fost cercetate incidente periculoase în perioada de raportare.

SITUAŢIA BOLI PROFESIONALE

Nu a fost cazul

Comunicat de presă: ITM Ialomița