comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă IALOMIŢA, anunță beneficiarii care utilizează zilieri în condițiile Legii nr.52/2011, modificată, că prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr.1140/23.07.2020, a fost aprobată Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă  a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta. Ordinul a intrat în vigoare la data de 25.07.2020, dată de la care evidența zilierilor se va face exclusiv pe baza registrului electronic al zilierilor.

Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă.

Conform art. 2 din Ordinul nr. 1140/2020, este necesar ca fiecare beneficiar de lucrări care utilizează zilieri și care are sediul social în județul Ialomita, să obțină de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa, numele de utilizator și parola pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului electronic al zilierilor.

În scopul obţinerii numelui de utilizator şi a parolei, beneficiarul depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa sau, după caz, transmite prin e-mail, la adresa [email protected]  următoarele documente:

  1. a) cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei;
  2. b) împuternicire semnată de beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al beneficiarului;
  3. c) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
  4. d) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală;
  5. e) copie de pe actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. f) declaraţie pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a) – e) se transmit prin e-mail.

Informații privind aplicația informatică cu ajutorul căreia se înfiinţează şi se transmite registrul electronic al zilierilor, inclusiv manualul de utilizare se găsesc pe site-ul Inspecției Muncii : https://www.inspectiamuncii.ro/registrul-electronic-de-evidenta-a-zilierilor

ITM Ialomița

Mai multe articole de la obiectiv.net: