livrari la domiciliu

ITM Ialomița: Înapoi la locul de muncă în condiții de siguranță și sănătate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa reamintește angajatorilor care-și reiau în acestă perioadă activitatea, că au obligația de a lua toate măsurile de prevenire și protecție în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

Criza provocată de pericolul infectării cu noul coronavirus COVID 19 impune așadar, aplicarea unor măsuri de prevenție adecvate, care să faciliteze reluarea activității în condiții de siguranță și sănătate și totodată să elimine posibilitatea de îmbolnăvire.

În acest sens, este important ca angajatorii să conceapă un plan de reluare a activității, cu accent pe evaluarea riscurilor precum și pe stabilirea unui set de măsuri care să conducă la eliminarea acestor riscuri.

Recomandăm de asemenea, ca planul de reluare a activității și în special măsurile necesar a fi întreprinse, să fie stabilite împreună cu furnizorul de servicii de medicina muncii precum și cu consultantul în materie de securitate și sănătate.

Astfel angajatorii vor informa și instrui lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, ținând seama inclusiv de hotărârile adoptate de autoritățile locale, asigurând echipamente individuale de lucru și de protecție (ști de protecție, mănuși de protecție) monitorizând totodată corecta utilizarea a acestora.

Împreună cu medicul de medicina muncii, vor fi stabilite măsuri igienico-sanitare, instrucțiuni proprii care să vizeze asigurarea unei igiene permanente, (prin folosirea materialelor igienico-sanitare puse la dispoziția lucrătorilor), precum și efectuarea de controale medicale periodice.

În funcție de posibilități, se va reorganiza activitatea la locul de muncă, astfel încât să se limiteze contactul între lucrători sau dintre aceștia și alte persoane, evitându-se staționarea în zonele în care se află mai mulți lucrători, cum a fi spațiile amenajate pentru fumat, pe holuri sau în locurile de servit masa.

Este necesar, ca în această perioadă angajatorii să acorde o atenție sporită lucrătorilor expuși unui risc crescut, persoanelor în vârstă, celor care suferă de afecțiuni cronice, lucrătoarelor gravide, întrucât acestea reprezintă categorii vulnerabile la anxietate și stres.

Însă, printr-o informare corectă cu privire la măsurile luate pentru eliminarea riscului infectării cu COVID 19, pot fi diminuate și motivele de îngrijorare, fapt ce va genera stare de normalitate la locul de muncă, influențând pozitiv desfășurarea activității.

În aceeași măsură, lucrătorii au obligația :

-să-și însușească și să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora, instrucțiunile elaborate de angajatori, în funcție de specificul muncii prestate;

-să utilizeze corect echipamentul individual de lucru și de protecție primit de la angajator și să păstreze curățenia și igiena acestora, conform instrucțiunilor primite;

să păstreze distanța față de alți lucrători sau persoane, conform instrucțiunilor angajatorului, inclusiv în vestiare, toalete, săli de duș, locuri de luat masa, mijloace de transport;

să evite contactul cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute;

-să comunice în cel mai scurt timp angajatorului sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

Conchidem că buna colaborare dintre angajatori și lucrători, respectarea măsurilor obligatorii, a instrucțiunilor de lucru, purtarea corectă a echipamentului de protecție, poate asigura un mediu de lucru sigur și sănătos, oprind răspândirea acestei boli.