comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: În atenția tuturor angajatorilor!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/12/2017 | Locuri de munca

Inspectoratul Teritorial de Muncă IALOMIŢA aduce la cunoştinţa angajatorilor că pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017-privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, până la data de 20.12.2017, toţi angajatorii sunt obligaţi să iniţieze negocierea colectivă.

Potrivit OUG nr. 82/08.11.2017 publicată în Monitorul Oficial nr.902/16.11.2017 toţi angajatorii, indiferent de numărul de salariaţi sau structura capitalului social, sunt obligaţi ca până la 20.12.2017, să iniţieze negocierea colectivă, conform Legii dialogului social nr.62/2011 republicată, după cum urmează:

Art. VII.— (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă,’ iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică în perioada 20 noiembrie—20 decembrie 2017.

În perioada 04.12.2017 – 31.01.2018, în toată ţara, inspectoratele teritoriale de munca vor desfăşura «CAMPANIA DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată» .

ITM Ialomița