comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Controale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și în domeniul relaţiilor de muncă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
15/10/2020 | Lege si Ordine

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv din cauza consecinţelor sociale şi economice pe care le produce.

Persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială, de drepturile conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat şi la concediu medical, lipsa dreptului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj, nesiguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului, dar și de condiții decente de muncă. Totodată, angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta.

În perioada 21 – 26.09.2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de activitate „fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase  – cod CAEN 107 şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 452”.

Au fost efectuate 26 de controale, unde s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în aplicaţia REVISAL, în termenul legal), timpul de muncă şi timpul de odihnă; repausuri periodice (repausul săptămânal, repausul zilnic, sărbătorile legale); garantarea în plată a salariului minim (art.168 din Codul Muncii şi HG nr. 935/2017 privind salariul minim de la 01.01.2020 de 2.230 lei ).

Au fost constatate neconformităţi cu privire la angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în aplicaţia REVISAL, în termenul legal ): pentru primirea la lucru a unei persoane al cărui contract individual de muncă nu era transmis în Revisal la data controlului  a fost sancţionat un angajator cu amendă de 20.000 lei. Totodată, pentru transmiterea elementelor contractelor individuale de muncă, pentru trei salariaţi ( pentru care exista dovada executării raportului de muncă) în afara termenului prevăzut de lege,  a fost fiind sancţionat un angajator cu amendă de 8.000 lei.

Totodată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a desfăşurat în luna septembrie 2020 un număr de 124 acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă,  în urma cărora au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 255.000 lei.

Activitatea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare s-a realizat prin 117 de controale inopinate la toate tipurile de angajatori.

10 persoane, din care 2 femei,  au fost identificate desfăşurând activitate de muncă nedeclarată la 8 angajatori care au fost sancționaţi cu amenzi în valoare de 190.000 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul de muncă la minorilor ( vârsta minimă de angajare 15 ani ) a fost sesizată organelor penale  o posibilă infracţiune privind încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă.

Modul în care sunt respectate prevederilor legale privind timpul de muncă şi de repaus a fost urmărit la un număr de 123 de angajatori, fiind aplicate 15 sancţiuni contravenţionale din care 10 avertismente şi 5 amenzi în valoare de 24.000 lei.

În principal, problemele reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, au constat în neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii, netransmiterea,  în registrul general de evidenţă a salariaților în format electronic,  a elementelor contractelor individuale de muncă  pentru salariaţii aflaţi la lucru, anterior începerii activităţii, nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, evidenţa precară a timpului de lucru, neacordarea în condiţiile legii a unor drepturi salariaţilor (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor), necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, la încetarea contractului individual de muncă.

Pentru aceste deficienţe au fost dispuse 79 de măsuri de intrare în legalitate cu termene concrete de realizare.