comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Controale la firmele care desfășoară activități cu articole pirotehnice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
03/02/2020 | Lege si Ordine

În perioada 02 -31.12.2019, s-a desfăşurat  Campania naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.

Obiectivul acţiunilor de control a fost identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Premergător etapei de control, ITM Ialomiţa a desfăşurat etapa de avizare a spaţiilor pentru comercializare şi autorizare a unităţilor împreună cu IPJ Ialomiţa precum şi testarea şi autorizarea pirotehnicienilor.

Pentru desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice în judeţul Ialomiţa au fost autorizaţi 6 agenţi economici din care 3 au primit viza anuală.

Dintre aceştia 2 agenţi economici utilizează pirotehnicieni autorizaţi şi pot organiza jocuri de artificii, iar restul au fost autorizaţi pentru comercializarea articolelor pirotehnice.

Au fost avizate un număr de 11 spaţii de comercializare a articolelor pirotehnice.

Pe teritoriul judetului nu exista depozite permanente cu articole pirotehnice.

În timpul activităţii de autorizare/avizare ,reprezentanţii agenţilor economici au fost informaţi cu privire la regimul de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice precum şi cu privire la răspunderile juridice în cazul constatării abaterilor de la reglementările legale.

În cadrul etapei de control inspectorii de muncă au verificat dacă:

  • -deţinătorii de articole pirotehnice respectă condiţiile prevăzute în autorizaţii pentru a desfăşura aceste activităţii;
  • -mişcarea articolelor pirotehnice, respective intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;
  • -transportul articolelor pirotehnice se face conform prevederilor legale;
  • -depozitarea acestora este conformă;
  • -dacă nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;
  • -articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

Activităţile cu articole pirotehnice au început efectiv cu data de 27.12.2019 pentru cei 5 agenti economici care au desfăşurat activităţi de comercializare, continuând până pe data de 31.12.2019.

In perioada campaniei, un inspector de munca din cadrul compartimentului Control SSM a desfăşurat acţiuni comune cu lucrătorii din cadrul IPJ IALOMIŢA -serviciul AESP  pentru autorizarea agentilor economici şi au fost controlaţi agenţi economici care desfăşurau activităţi comerciale pe raza judeţului.

Au fost controlaţi, dintre cei autorizati, 4 agenţi economici.  Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei la agenţii economici controlaţi.

***

În cursul anului 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa, prin Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni aprobat de Inspecţia Muncii.

Au fost efectuate 919 de controale la 916 angajatori din mai multe sectoare de activitate. În urma controalelor, au fost sancţionaţi 597 angajatori, s-au dispus 1049 măsuri ca urmare a neconformităţilor constatate şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în număr de 1035, din care 51 amenzi cu valoare totală de 244500 lei şi 934 avertismente scrise.

Tot în anul 2019, au fost comunicate de angajatori catre ITM 93 evenimente, iar de la ITM către INSPECTIA MUNCII au fost comunicate 6 evenimente.

ITM Ialomița