comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița a verificat dacă există egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
20/10/2014 | Locale Ialomita

În perioada 24-26 sepembrie, din iniţiativa Inspecţiei Muncii Bucureşti, s-a desfășurat în judeţul Ialomiţa „Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați”.

În această acţiune au fost controlaţi 16 angajatori, 11 din domeniul public și 5 din domeniul privat. S-a urmărit modul în care sunt prevăzute în regulamentele de ordine interioară ale unităților sancțiunile disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare definite la art.4 si la art.11 din lege.

De asemenea, a fost vizat modul în care se asigură informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuirii și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afișarea la locuri vizibile a prevederilor regulamentelor de ordine interioară pentru prevenirea oricărui act de discriminare după criteriul de sex, dar și modul în care angajatorul include în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unității a unor clauze de interzicere a faptelor de discriminare și, respectiv, clauze privind modul de soluționare a sesizărilor /reclamațiillor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.

Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat 5 sancţiuni contravenționale, în urma controalelor efectuate fiind dispuse 11 măsuri de remediere a deficienţelor.

În cadrul campaniei au fost chestionați cu privire la respectarea de către angajator a prevederilor Legii 202/2002 republicate, un număr de 339 de salariați, din care 261 femei și 78 de bărbați, majoritatea cu vârste între 27 – 37 de ani și între 38 și 48 ani (221).

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️