Ziarul Obiectiv Ialomita > Lege si Ordine > ISU Ialomița organizează concursuri de încadrare din sursă externă https://wp.me/p49Kdo-bnW

ISU Ialomița organizează concursuri de încadrare din sursă externă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează în luna martie a anului 2018, concursuri în vederea ocupării, prin încadrare directă, a două posturi de ofițer și a unui post de subofițer la compartimentele Avizare-autorizare și Achiziții publice.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, anumite condiţii generale şi criterii specifice, care se regăsesc în anunțurile de concurs, postate pe site-ul instituției: www.isujialomita.eu.

Cererile de înscriere la concurs, însoţite de tabelul cu rude (conform modelelor din anexele la anunțuri), copia cărţii de identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi un dosar plic vor fi depuse personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 03-10.01.2018, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Toate celelalte documente din dosarul de recrutare, care atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor, vor fi depuse la sediul inspectoratului, până la data de 26.01.2018, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Candidații vor fi testați din punct de vedere psihologic, iar concursurile vor consta în susținerea următoarelor probe:

-​ Evaluarea performanțelor fizice – se realizează prin susţinerea probei unice „traseu practic-aplicativ“, având caracter eliminatoriu;

-​  Test scris – pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Probele vor fi înregistrate audio-video.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, din Slobozia, Str. Lacului Nr.23, sau la telefon 0243/232396, interior 27008, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Toate informațiile necesare posibililor candidați sunt publicate pe site-ul instituţiei (www. isujialomita.eu) și afişate la avizierul unităţii și subunităților.

Fie ca cei mai buni să câștige!

Loading...