livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

ISU Ialomița organizează concursuri de încadrare din sursă externă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează în luna martie a anului 2018, concursuri în vederea ocupării, prin încadrare directă, a două posturi de ofițer și a unui post de subofițer la compartimentele Avizare-autorizare și Achiziții publice.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, anumite condiţii generale şi criterii specifice, care se regăsesc în anunțurile de concurs, postate pe site-ul instituției: www.isujialomita.eu.

Cererile de înscriere la concurs, însoţite de tabelul cu rude (conform modelelor din anexele la anunțuri), copia cărţii de identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi un dosar plic vor fi depuse personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 03-10.01.2018, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Toate celelalte documente din dosarul de recrutare, care atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor, vor fi depuse la sediul inspectoratului, până la data de 26.01.2018, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Candidații vor fi testați din punct de vedere psihologic, iar concursurile vor consta în susținerea următoarelor probe:

-​ Evaluarea performanțelor fizice – se realizează prin susţinerea probei unice „traseu practic-aplicativ“, având caracter eliminatoriu;

-​  Test scris – pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Probele vor fi înregistrate audio-video.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, din Slobozia, Str. Lacului Nr.23, sau la telefon 0243/232396, interior 27008, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Toate informațiile necesare posibililor candidați sunt publicate pe site-ul instituţiei (www. isujialomita.eu) și afişate la avizierul unităţii și subunităților.

Fie ca cei mai buni să câștige!