comenzi la domiciliu cliseru.ro

ISU Ialomița: Concursuri pentru încadrare personal din sursă externă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
12/11/2018 | Locuri de munca

În perioada următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează concursuri în vederea ocupării a 6 posturi de execuție vacante (4 funcții de ofițer și 2 funcții de subofițer), prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea acestora.

Cererile de înscriere la concurs, însoţite de o parte din documentele necesare la dosar, vor fi depuse  personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 09.11.2018 – 16.11.2018, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 14.00 (data înregistrării la secretariatul unității).

Toate celelalte documente din dosarul de recrutare, care atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor, vor fi depuse la sediul inspectoratului, până la data de 06.12.2018, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Candidații  trebuie să fie declarați ”apt” medical și psihologic pentru funcții de execuție, fiind verificați din aceste puncte de vedere.

Concursul va consta în susținerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs stabilită de comisiile centrale de concurs. Nota de promovare a probei de concurs (testul scris) este de minimum 7.00.

Probele scrise vor fi susținute în perioada 15 – 20 decembrie 2018, și vor fi înregistrate audio-video.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, din Slobozia, Str. Lacului Nr.23, sau la telefon 0243/232396, interior 27008, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Toate condițiile generale și criteriile specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească se regăsesc în anunțurile de concurs și în anexele acestora, publicate pe site-ul instituției: www.isujialomita.eu, și afișate la avizierele unităţii și subunităților.

Comunicat de presă: ISU Ialomița – INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “BARBU CATARGIU” AL JUDEŢULUI IALOMIŢA