comenzi la domiciliu cliseru.ro

Inter Group renunță la ștrandul municipal din Slobozia!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/01/2015 | Locale Ialomita

Directorul general al societății Inter Group SRL din Slobozia, Nicolae Nichita, a înaintat, la începutul lunii decembrie 2014, o adresă Consiliului local al municipiului Slobozia și în atenția primarului, Alexandru Stoica, prin care își manifesta nemulțumirea față de derularea defectuoasă a contractului de concesiune la Ștrandul municipal, în special legată de prețul redevenței, indexată an de an contrar prevederilor contractuale.

M3321M-0047

În opinia acestuia, în ultimii trei ani, societatea a fost obligată să achite în plus 27.000 lei din cauza modului eronat de calcul. În astfel de condiții, Nicolae Nichita solicită rezilierea contractului de concesiune cu primăria.

La începutul anului 2007, societatea Inter Group SRL prelua în concesiune ștrandul municipal situat pe strada Răzoare din Slobozia. La data preluării, acesta nu era funcţional, fiind necesare lucrări de modernizare și reparaţii capitale pentru obţinerea autorizaţiilor și avizelor legale de funcţionare. Toate lucrările de investiţii efectuate conform caietului de sarcini și cu acceptul Consiliului Local au fost suportate integral de către Inter Group SRL.

Astfel, s-au remodelat cele două bazine, au fost achiziţionate instalaţii de recirculare, filtrare și tratare a apei, s-au executat platforme din pavele de beton, au fost înlocuite branşamentul și reţeaua electrică integral, s-au executat construcţii noi pentru vestiare – dușuri, grupuri sanitare -, bar, bucătărie etc., s-a amenajat o terasă cu grădină parţial acoperită, s-a reparat împrejmuirea existentă și s-a realizat alta nouă în porţiunile lipsă, s-au achiziţionat utilaje specifice activităţii de alimentaţie publică, mobilier de terasă, şezlonguri, instalaţii de sonorizare.

Renovat cu eforturi financiare mari, practic de la zero, obiectivul a fost autorizat să funcţioneze începând cu luna iunie 2007.

Preţul concesiunii, conform contractului, a fost stabilit la 23.689 lei/an, fiind stipulat că acest preț va fi indexat anual în funcţie de rata medie anuală a inflaţiei publicată de Institutul Național de Statistică.

„(…) Prin Hotărâri succesive ale Consiliului Local, valoarea redevenței datorate a fost modificată contrar prevederilor contractului și stabilită, pentru anul 2014, la 42.501 lei cu 10.000 lei mai mult decât valoarea pe care ar fi trebuit să o achite INTER GROUP.

După acelaşi algoritm, se observă că între redevența în valoare de 31.268 lei calculată conform contractului pentru 2013 și cea stabilită de Consiliul Local în valoare de 40.390 lei este o diferenţa de aproximativ 9.000 lei, iar pentru anul 2012 diferenţa stabilită în plus de Consiliul Local este de 8.670 lei! Se observă simplu că numai în ultimii 3 ani SC INTER GROUP SRL a fost obligată să achite în plus o diferenţă de 27.000 lei din cauza modului eronat și în contradicţie cu prevederile contractului în care a fost actualizată rata inflaţiei.

De altfel, din situaţia economică financiară anexată prezentei se observă foarte uşor că redevența de 42.500 lei pe care am fost nevoiţi să o achităm pentru cele aproximativ 45 de zile cât a funcţionat Ştrandul în anul 2014 este aproximativ egală cu valoarea totală a încasărilor din bilete acces Ştrand! Tot din situaţia anexată, se observă că numai în anul 2014 nivelul taxelor și impozitelor plătite de către INTER GROUP se ridică la suma de 53.387 lei și este compusă în principiu din taxe și impozite care nu au fost trecute ca obligaţii ale concesionarului în caietul de sarcini sau au fost aprobate și modificate de guvern după anul 2007.

(…) Din analiza anexată se observă că în ultimii 3 ani s-au înregistrat pierderi financiare semnificative la Ştrand, atât din cauza obligaţiilor fiscale datorate în prezent și diferite față de data preluării obiectivului cât și a cheltuielilor de întreţinere, înlocuire, reparaţii, funcţionare și conservare neprevăzute la momentul încheierii contractului.

Nu se poate vorbi în niciun caz de echilibru financiar al concesiunii, în condiţiile în care obligaţiile impuse concesionarului au fost în creştere permanentă, chiar și cu încălcarea înţelegerilor din contractul mai sus menţionat fără să i se acorde nicio facilitate sau avantaj.

Față de cele de mai sus, pentru nerespectarea de către concendent a art 4.2 din contract privind modul de actualizare a preţului concesiunii și a art 5.1 privind echilibrul financiar al concesiunii, vă rugăm să luaţi notă de solicitarea noastră de reziliere a contractului numărul 2883 / 23.01.2007 (…) în care se stipulează că în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concendent, contractul încetează prin rezilierea unilaterală de către concesionar, cu toate consecinţele ce decurg din aplicarea acestuia, așa cum sunt prevăzute în contract și cu respectarea prevederilor legislaţiei române. În acest sens, vă rugăm să dispuneţi înfiinţarea unei comisii care să inventarieze și să evalueze bunurile de retur și bunurile de preluare așa cum sunt ele definite în art 2.5 lit a și b din contract în vederea transferării lor către Consiliul Local conform contractului.

Bunurile de retur vor reveni de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, concendentului, iar bunurile de preluare pot reveni concendentului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea stabilită de către comisia de inventariere și evaluare”, se arată în respectiva adresă.

Consilierii locali au luat în discuție joi, 29 ianuarie, la aproximativ două luni de la depunerea acestei ultime adrese, solicitarea Inter Group.

„L-am invitat zilele trecute pe cel care a concesionat ștrandul să îl întreb care este situația: nu mai vrea pentru că s-a mărit redevența sau nu mai vrea că nu mai vrea? Adică, ce soluție putem să adoptăm, în ideea de a micșora redevența… (…) Ideea este că vrea să rezilieze contractul și căutăm soluția legală pentru a rezilia acest contract (…) Ar dori ca în cadrul rezilierii să decidem și acele bunuri de retur. Vom face o evaluare și vom decide în cunoștință de cauză”, spunea viceprimarul Valentin Băcanu.

În aceste condiții, autoritățile locale vor să găsească în viitorul apropiat ori un investitor care să preia cât mai repede ștrandul pentru ca la vară acesta să funcționeze, ori să găsească alte soluții…, una dintre ele fiind ca una dintre societățile primăriei, cum ar fi cea înființată pentru IMM-uri, să preia acest ștrand.

„Soluția nu este să-l închidem, ci să funcționeze. Nu am cunoștință de vreun doritor care să preia ștrandul. Vom scoate la licitație și vom vedea”, a adăugat viceprimarul.

Într-o ședință viitoare va exista un proiect de hotărâre prin care acest contract va fi reziliat, urmând să fie stabilită și o comisie de evaluare a bunurilor, mai ales în condițiile în care unele investiții realizate nu au fost compensate.