comenzi la domiciliu cliseru.ro

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa – Raport de activitate 2015

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/02/2016 | Lege si Ordine

În cursul anului 2015 au fost organizate şi efectuate 14 razii , 1.276 acţiuni cu efective lărgite şi 11.904 controale directe.

Eforturile poliţiştilor ialomiţeni sunt canalizate în permanenţă în direcţia menţinerii ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţenilor fiind primordială.

Dintre principalele rezultate pozitive obţinute menţionăm: 

 • Scăderea infracţionalităţii sesizate înregistrate la nivelul judeţului;
 • Colaborarea între I.P.J. Ialomiţa şi instituţiile cu atribuţii de constatare a infracţiunilor, colaborare materializată în organizarea şi executarea de acţiuni de amploare, pe linia combaterii infracţiunilor de natură economico-financiară;
 • Scăderea numărului infracţiunilor de mare violenţă contra persoanei;
 • Reducerea infracţionalităţii sesizate contra patrimoniului prin scăderea numărului infracţiunilor de furt;
 • Creşterea cuantumului prejudiciului recuperat în cauzele penale de natură economico – financiară.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

În cursul anului 2015 au fost organizate şi efectuate 14 razii , 1.276 acţiuni cu efective lărgite şi 11.904 controale directe. Cu ocazia activităţilor desfăşurate au fost aplanate 1.023 stări conflictuale, constatate şi aplicate 82.558 sancţiuni contravenţionale, din care 593 la Legea 12/1990, privind activităţi comerciale ilicite şi 9.474 la Legea nr. 61/1991, privind regimul convieţuirii sociale, ordinea si liniştea publică.

Totodată, s-a intervenit la 19.817 de solicitări făcute de cetăţeni prin intermediul

Sistemului Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112, iar în peste 80% dintre cazuri intervenţia a fost realizată sub 10 minute.

La nivelul judeţului numărul infracţiunilor sesizate a scăzut în 2015, cu aproape 7% faţă de anul precedent.

Faptele comise cu violenţă

În cursul anului 2015, activităţile desfăşurate de efectivele operative din cadrul inspectoratului, au avut ca rezultat scăderea cu 15% a numărului infracţiunilor contra persoanei.

Poliţiştii au acţionat în permanenţă pentru prevenirea şi combaterea faptelor comise cu violenţă, mai ales a celor comise pe fondul consumului de alcool, desfăşurând numeroase acţiuni în acest sens.

Pentru prevenirea acestor gen de infracţiuni, la nivelul inspectoratului s-a derulat un program de prevenire în baza caruia au fost organizate  întâlniri cu grupurile ţintă identificate, în vederea reducerii riscului de victimizare sau de implicare în comiterea de loviri, au fost identificate şi consiliate  persoane aflate în conflict, cu privire la respectarea normelor de convieţuire socială.

Criminalitatea contra patrimoniului

Efortul depus de poliţişti pentru reducerea infracţiunilor contra patrimoniului s-a concretizat în faptul că numărul infracţiunilor de acest gen a înregistrat o scădere în 2015, cu aproape 6% faţă de anul precedent. Cea mai mare pondere a  infracţiunilor contra patrimoniului au fost infracţiunile de furt, numărul acestora scăzând cu 7% faţă de anul precedent.

Totodată, s-a constatat o diminuarea a numărului de tâlhării comparativ cu anul 2014.

Criminalitatea stradală

Activităţile desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, în cooperare cu jandarmeria şi poliţia locală, au fost canalizate pentru menţinerea gradului de siguranţă a cetăţeanului în mediul stradal. În acest sens au fost organizate şi desfăşurate numeroase acţiuni cu scop preventiv şi de descurajare a celor care comit ilegalităţi.

Numărul infracţiunilor stradale sesizate a înregistrat în anul 2015 o scădere faţă de anul precedent.

Poliţiştii vor acţiona în continuare şi în 2016, pentru reducerea criminalităţii stradale şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică.

Criminalitatea economico-financiară

În 2015, poliţiştii de la structurile de combatere a criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Ialomiţa au desfăşurat 187 de acţiuni pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, a ilegalităţilor privind comerţul cu produse din tutun şi alcool.

În urma acestor acţiuni au fost aplicate 268 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 545.900 lei şi confiscarea de bunuri a căror valoare se ridică la 173.561 lei.

Valoarea prejudiciului recuperat în cauzele penale cercetate a fost de  49.547.000  lei, cifră care a crescut faţă de 2014.

Regimul armelor, explozibililor şi substanţelor periculoase

În 2015, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase au constatat pe linia deţinerii ilegale de arme şi muniţii 68 infracţiuni de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor si aplicate 12 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor,  în valoare de 25.206 lei, sancţiuni contravenţionale urmate de măsura complementară de anulare a dreptului de port şi folosire.

De asemenea  au fost ridicate în vederea confiscării 49 arme letale şi neletale, precum şi 4.026 elemente de muniţie.

Acţiunile organizate pentru prevenirea braconajului cinegetic au avut ca rezultat constatarea a 18  infracţiuni, confiscarea a  5 arme de vânătoare, 101 kg carne de vânat, un trofeu şi un auto şi aplicarea a 20 sancţiuni contravenţionale în valoare de 18.500 lei.

De asemenea, au fost constatate 22 de infracţiuni pentru nerespecatarea prevederilor legale  privind detinerea substanţelor periculoase, ridicate în vederea confiscării 6.445, 2 l şi 1.827 kg deşeuri periculoase, şi aplicate 14 sancţiuni contravenţionale în valoare de 88.000 lei.

În urma verificărilor efectuate cu privire la respectarea prevederilor legale de către societăţile comerciale care desfăşoară activităţi cu articole pirotehnice, pentru respectarea condiţiilor de depozitare, folosire, transport şi comercializare a materiilor explozive, au fost constatate 50 de infracţiuni.

Criminalitatea în domeniul silvic

Pentru poliţiştii ialomiţeni, o altă componentă prioritară a activităţii este reprezentată de prevenirea şi combaterea ilegalităţior în domeniul silvic.

În anul 2015 au fost organizate şi executate 388 de controale pe această linie, desfăşurate atât în fondul forestier, cât şi pe linia prelucrării, depozitării si valorificării.

În urma acestor controale au fost aplicate 205 sancţiuni contravenţionale în valoare  totală de 220.950 de lei şi au fost confiscaţi 321,84 metri cubi de material lemnos provenit din săvârşirea de ilegalităţi în domeniul silviculturii.

În cadrul acţiunilor desfăşurate în baza planului de măsuri ”Pomul de Crăciun – 2015”, intensificarea activităţilor în acest sector a dus la confiscarea de pomi de Crăciun în valoare totală de peste 6.000 de lei.

Criminalitatea în domeniul piscicol

Pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol, în cursul anului 2015, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa au fost efectuate 385 de controale, care au avut ca rezultat confiscarea a  1.653,92 kg de peşte, 103 plase monofilament, 49 plase din fir textil, 69 alte unelte de pescuit, 10 ambarcaţiuni, 6 motoare de ambarcaţiuni şi 5 autovehicule.

Totodată au fost aplicate 44 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.300 lei  conform O.G nr. 23/2008, privind pescuitul si acvacultura şi sesizate 163 de infracţiuni.

Urmăriri şi supravegheri judiciare

În cursul anului 2015, 159 persoane urmărite au fost depistate în urma activităţilor desfăşurate, din care 57 urmărite internaţional.

Tot în cursul anului 2015, au fost desfăşurate activităţi de supraveghere asupra a 184 de persoane faţă de care au fost dispuse măsuri preventive neprivative de libertate. La fínele anului erau în evidenţă 112 de persoane: 104 sub control judiciar, 7 arestaţi la domiciliu şi unul sub control judiciar pe cauţiune.

În şapte cazuri, poliţiştii de investigaţii criminale au sesizat instanţele competente cu privire la nerespectarea obligaţiilor impuse, acestea fiind însuşite şi preschimbate în alte măsuri.

Siguranţa traficului rutier

În perioada analizată obiectivul major al poliţiei rutiere l-a constituit conştientizarea participanţilor la trafic în scopul prevenirii cu eficienţǎ sporitǎ a abaterilor de la normele circulaţiei rutiere şi a producerii evenimentelor rutiere grave.

În scopul combaterii principalelor cauze generatoare de accidente şi a creşterii gradului de siguranţă rutieră, în cursul anului 2015  au fost organizate şi desfăşurate 1.698 acţiuni la care au fost angrenate şi celelalte instituţii abilitate.

Cu ocazia acestor actiuni, au fost constate 654 infracţiuni, din care 483  la regimul circulaţiei. Totodată, au fost aplicate şi 68.955 contravenţii, îndeosebi pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice,depăşirea limitei legale de viteză, neacordarea priorităţii de trecere, nepurtarea centurii de siguranţă şi abateri săvârşite de către pietoni, biciclişti, motociclişti şi căruţaşi.

Pentru abateri contravenţionale grave, sancţionate de lege au fost reţinute 2.645 permise de conducere, iar pentru conducerea autovehiculelor cu defecţiuni tehnice, inspecţie tehnică periodică expirată sau fără poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto au fost retrase 1.747 certificate de înmatriculare.

În acest an, principalele cauze generatoare ale accidentelor fiind traversarea neregulamentară a pietonilor, neacordarea de prioritate autoturismelor şi viteza neadaptată la condiţiile de drum.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

Poliţiştii de proximitate din cadrul I.P.J. Ialomiţa au acţionat în slujba comunităţii, având în atenţie prevenirea faptelor comise cu violenţă, menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, soluţionarea cu celeritate a solicitărilor venite de la cetăţeni, dar şi alte activităţi care le revin potrivit competenţei.

În perioada supusa analizei, poliţiştii de proximitate au organizat şi participat la 1.474 activităţi preventive în comunitate, din care: 50 cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 586 cu asociaţiile de proprietari, 12 activităţi în comun cu ONG-uri.

Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă acestor instituţii de învăţământ, în anul 2015, poliţiştii de proximitate au desfăşurat 791 de activităţi preventive în cadrul orelor de curs sau cu ocazia acţiunilor specifice gen:”Saptămâna criminalităţii “ sau “ Şcoala Altfel”

De asemenea au fost organizate 355 activităţi de prevenire antivictimală în rândul persoanele vârstnice si au fost  consiliate 2.657 de persoane.

PRIORITĂŢI DE ACŢIUNE

Pentru anul 2016, principalele priorităţi de acţiune pentru poliţiştii ialomiţeni sunt:

 • Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului relaţional şi de comunicare cu partenerii din cadrul societăţii civile.
 • Optimizarea capacităţii de acţiune şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului prin optimizarea timpilor de reacţie la solicitările prin N.U.A.U. 112.
 • Menţinerea la un nivel minim a infracţionalităţii stradale, în special a celei comise cu violenţă.
 • Reducerea numărului accidentelor grave şi consecinţelor acestora.
 • Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor).
 • Optimizarea cooperării interinstituţionale şi internaţionale în vederea contracarării fenomenului infracţional în conformitate cu normele şi standardele europene în materie.
 • Prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor şi asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă în şcoli.