Informații indemnizație șomaj – absolvenți promoția 2013. Documente necesare AJOFM Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

  • se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni;
  • este o sumă fixă;
  • se acordă lunar;
  • se acordă de la data expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă.

[box color=green type=note]Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.[/box]

Absolvenții promoției 2013, sesiunea august, sunt așteptați pentru înscrierea în baza de date cu următoarele acte:

  • Copie act identitate;
  • Copie certificate naștere;
  • Copie act studii/ adeverință;
  • Adeverință medicală – apt muncă.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are înscriși în baza de date, pâna în momentul de față,  597 absolvenți promoția 2013, ca persoane în căutarea unui loc de muncă.

Dintre aceștia: 491 absolvenți de liceu, 60 absolvenți de studii superioare, 25 absolvenți de școală profesională, 5 absolvenți de școală postliceală,  6 absolvenți de școală ucenici, 6 absolvenți de școal specială, 1 absolvent de școală de maiștrii.

Pentru relații suplimentare  vă puteți adresa la telefon 0243/231.809, 0243/230.999, la sediul AJOFM Ialomița, localitatea Slobozia, str. Lacului , nr.10, etaj 3 sau pe site-ul institutiei www.ialomita.anofm.ro.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️