comenzi la domiciliu cliseru.ro

Informare cu privire la situația pestei porcine africane în județul Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
04/03/2021 | Lege si Ordine

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre  situația referitoare la pesta porcină africană în județul Ialomița.

Astfel la data de 03.03.2021, pe raza județului Ialomița, evoluează un  focar de boală, în exploatații nonprofesionale în localitatea Făcăeni, declarat în data de 04.02.2021

Ținând cont de prevederile Manualului Operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană, ediția IV – 2019, în data de 01.03.2021, au fost stinse oficial 22 focare de pestă porcină africană (21 din exploatații nonprofesionale și unul dintr-o exploatație comercială), declarate în localitățile Armășești (2 focare), Nenișori (1 focar), Adîncata (1 focar), Malu Roșu (4 focare), Cotorca (2 focare), Jilavele (3 focare în exploatații nonprofesionale și un focar intr-o exploatație comercială), Urziceni (un focar), Coșereni (un focar), Axintele (2 focare), Fierbinți Tîrg  (1 focar), Patru Frați (1 focar), Fierbinți de Jos (1 focar) și Dridu Snagov (1 focar)  din județ Ialomița.

Stingerea celor 23 focare a implicat eforturi deosebite din partea medicilor veterinară de liberă practică imputerniciți cât și oficiali din cadrul D.S.V.V.S.A. Ialomița, precum și a medicilor veterinari din județele Prahova, Ilfov, Buzău și Călărași, deoarece cele 23 focare cuprindeau în zona de protecție sau supraveghere și localități din aceste județe. Astfel în perioada 11-29-02.2021 au fost recoltate un număr de 3936 probe sânge, din care 3843 probe sânge din județul Ialomița și 91 probe din județul Ilfov, care au fost analizate in laborator  cu rezultat negativ și s-au examinat clinic un număr de 8589 suine. Menționăm că probele recoltate  de medicii veterinari de liberă practică imputerniciți și examinările clinice sunt suportate de la bugetul de stat, implicând un cost de 12,35 lei pentru fiecare suină. In fapt acest cost este mai mare deoarece la acesta se adaugă și costul kitului de diagnostic folosit în laborator.

D.S.V.S.A. Ialomița depune eforturi pentru prevenirea extinderii bolii pe teritoriul județului, principalele măsuri întreprinse fiind următoarele:

 • distribuirea și afișarea, în toate localitățile județului, de materiale informative ce conțin principalele măsuri ce trebuiesc respectate de crescători pentru prevenirea apariției bolii;
 • emiterea periodică a unor comunicate de presă ce conțin informații la zi cu privire la evoluția bolii, localitățile afectate și măsurile principale care trebuiesc respectate de crescători;
 • asigurarea permanenței pentru a răspunde oricărei solicitări a crescătorilor de porcine, în cazul observării primelor semne de boală sau a înregistrării de mortalități la porcine;
 • aplicarea imediată, încă din faza de suspicionare a bolii, a măsurilor prevăzute de legislația în vigoare (punerea exploatațiilor sub supraveghere oficială, eutanasierea animalelor afectate de boală, ecarisarea acestora conform prevederilor legale, dezinfecția exploatațiilor afectate);
 • verificare perioadică a exploatațiilor nonprofesionale considerate cu risc major în apariția bolii (cantoane, stâne, exploatații situate la marginea localităților, etc.).

În ciuda tuturor eforturilor depuse se constată că reapariția bolii pe teritoriul județului și ulterior extinderea focarelor de boală are ca principală cauză nerespectarea, de către crescătorii din gospodăriile populației, a regulilor minime de biosecuritate și a normelor sanitare veterinare ce reglementează comerțul cu porcine, în urma anchetelor epidemiologice efectuate în focarele de boală identificându-se următoarele neconformități:

 • ascunderea de proprietari a apariției primelor semne de boală;
 • aruncarea cadavrelor de animale la marginea localităților, pe terenuri agricole sau la gropile de gunoi;
 • vânzarea și cumpărarea de animale fără documente sanitare veterinare, nefiind astfel posibilă stabilirea trasabilității acestor animale și dacă ele provin din zone cu restricții de pe raza altor județe;
 • efectuarea de tratamente medicamentoase, injectabil, cu persoane neautorizate asupra animalelor ce prezentau semne de boală;
 • hrănirea animalelor cu furaje recoltate din imediata apropiere a zonelor împădurite sau a zonelor în care au fost observați mistreți;
 • nerespectarea regulilor minime de biosecuritate la nivelul exploatațiilor (utilizarea comună a îmbrăcămintei și încălțămintei atât pe strada cât și atunci când se intra în adăpostul porcinelor, vizitarea altor exploatații cu porcine, vizitarea zonelor împădurite etc.).

Subliniem faptul că fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc.      

D.S.V.S.A. Ialomița reamintește crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni extinderea bolii la nivelul județului:

 • în toate localitățile cuprinse în zonele de protecție și supraveghere stabilite ca urmare a confirmării unor focare de boală, toți porcii trebuie ținuți în adăposturi amenajate astfel încât să fie evitat contactul cu alte porcine sau cu porcii mistreți; circulația porcinelor în aceste localități este interzisă;

În localitățile care nu sunt supuse restricțiilor de boală:

 • achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;
 • porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
 • înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
 • transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate;
 • la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumscripția Sanitară Veterinară Arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
 • asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 • este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
 • este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 • este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 • periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 • se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 • porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 • este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 • anunțarea imediată a pierderii crotaliilor, a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor sau in cazul observării la nivelul localității a comercianților ilegali de animale la S.V.S.A. Ialomița ( telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică).

Totodată D.S.V.S.A. Ialomița vă informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de reapariție a Pestei Porcine Africane în județul Ialomița, în acest caz proprietarii de animale  putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA