Îndatoriri ale deținătorilor de de exploatații non-profesionale cu animale identificabile

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 187 din 16/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, organismul specializat de control responsabil cu efectuarea controalelor privind respectarea de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. Astfel, în luna septembrie, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a efectuat inspecții în 4 (patru) exploatații prinse în eșantionul de control generat de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, fără a se constata deficiențe majore.

În acest sens, proprietarilor/deținătorilor de exploatații non-profesionale cu animale identificabile le revin următoarele îndatoriri:

a) să solicite medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea exploatației
în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE);

b) să își achiziționeze crotalii pentru identificarea animalelor;
c) să notifice medicului veterinar imputernicit orice eveniment de naștere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, disparitie, regasire animal;
d) sa solicite medicului veterinar imputernicit eliberarea formularului de miscare, in cazul mutarii animalului/animalelor între două exploatații diferite sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de miscare in cazul achiziționarii ori vanzarii animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau exploatatii comerciale;
e) sa predea medicului veterinar imputernicit crotalia animalului sacrificat pentru consum propriu si sa solicite eliberarea formularului de declarare eveniment;

f) sa pastreze si sa arhiveze in ordine cronologica toata formularistica ce ii este remisa de medicul veterinar imputernicit (aceasta constituindu-se in registrul de exploatatie);
g) sa predea medicului veterinar imputernicit formularele de miscare cu care a achizitionat animalele;
h) sa isi achizitioneze crotalia duplicat in cazul pierderii crotaliei si sa solicite medicului veterinar imputernicit aplicarea acesteia.
i) sa ridice de la sediul DSVSA pasaportul bovinei, sa achite contravaloarea acestuia si sa il pastreze in conditii bune;
j) sa solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al pasaportului in cazul pierderii sau distrugerii acestuia;
k) sa solicite inscrierea in pasaport a noului detinator in cazul cumpararii animalului;
l) sa detina asupra lor pasaportul animalului in timpul transportului acestuia