comenzi la domiciliu cliseru.ro

Închisoare cu executare pentru primarul orașului Țăndărei

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/04/2016 | Lege si Ordine

Primarul orașului Țăndărei, Cristian Roman, a fost condamnat azi, 28 aprilie, de Tribunalul Ialomița, la 4 ani și șase luni de închisoare cu executare pentru deturnare de fonduri și abuz în serviciu.

Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpatul Roman George Cristian, de înlăturare a tuturor probelor, mijloacelor de probă, înregistrărilor ambientale şi interceptărilor telefonice care au fost obţinute cu participarea altor organe decât cele enumerate în art.55 Cod procedură penală. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art.307 Cod penal (deturnare de fonduri), în art.249 V.Cod penal (neglijenţă în serviciu). Respinge cererile de schimbare a încadrărilor juridice din art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000, rap.la art.297 alin.1 Cod penal şi art.48 Cod penal rap.la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 Cod penal, în art.249 V.Cod penal, respectiv art.26 rap.la art.249 V.Cod penal.

În baza art.386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice din art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.1 Cod penal, în art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 (text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2015), rap.la art.248 V.Cod penal, cu apl.art.5 Cod penal, text în baza căruia condamnă pe inculpatul Roman George Cristian, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. Face în cauză aplicarea dispoziţiilor art.71, 64 lit.a teza a II-a, lit.b şi c V.Cod penal (interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), ca pedeapsă accesorie.

În baza art.386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice din art.307 alin.1 Cod penal, în art.248 V.Cod penal, cu apl.art.5 Cod penal, text în baza căruia condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art.65 alin.1 V.Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c V.Cod penal (interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe o perioadă de 5 ani, ce se va executa după executarea pedepsei principale. În baza art.71, 64 lit.a teza a II-a, lit.b şi c V.Cod penal (interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), face în cauză aplicarea pedepsei accesorii. În baza art.386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice din trei infracţiuni de fals intelectual, fiecare prev.şi ped.de art.321 alin.1 Cod penal, într-o singură infracţiune de fals intelectual, în formă continuată, prev. şi ped. de art.321 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 Cod penal, text în baza căruia condamnă pe inculpatul Roman George Cristian la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 5 ani interzicerea dreptului de a comunica cu condamnatul, Ionescu Costică (date), conform art.66 lit.n şi 67 Cod penal. Face în cauză aplicarea disp.art.65-art.66 alin.1 lit.n, interzicerea dreptului de a comunica cu Ionescu Costică, ca pedeapsă accesorie. În baza art.38 alin.1-art.39 lit.b Cod penal, cu apl.art.10 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului Roman George Cristian pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite (1 an şi 6 luni+2 ani), respectiv un an şi două luni, inculpatul Roman George Cristian urmând a executa, în final, în regim de detenţie, pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.45 alin.2 Cod penal, aplică alături de pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c V.Cod penal (interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) şi a drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.n Cod penal, dreptul de a comunica cu condamnatul Ionescu Costică, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Face în cauză aplicarea dispoziţiilor art.45 alin.5 Cod penal cu ref. la art.64 lit.a teza a II-a lit.b şi c V.Cod penal şi art.66 alin.1 lit.n Cod penal, ca pedeapsă accesorie rezultantă ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art.72 Cod penal coroborat cu art.399 alin.9 Cod procedură penală, scade din durata pedepsei închisorii timpul reţinerii de 24 h, din data de 17 septembrie 2014, cel al arestării preventive şi cel al arestului la domiciliu (prin echivalarea unei zile de arest preventiv la domiciliu cu o zi din pedeapsă), de la 18 septembrie 2014 la 3 martie 2015. Ia act că în perioada 3 martie 2015-13 ianuarie 2016, inculpatul, Roman George Cristian, s-a aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art.386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice din art.48 alin.1 Cod penal, rap.la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 Cod penal, în art.26 v.Cod penal, rap.la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 (text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2015), rap.la art.248 V.Cod penal, cu apl.art.5 Cod penal, text în baza căruia condamnă pe inculpata, Florea Eugenia (date), la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art.65 alin.1 V.Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c V.Cod penal (dreptul de a exercita activitatea de comerciant, de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe o perioadă de 4 ani. În baza art.71, 64 lit.a teza a II-a, lit.b şi c V.Cod penal (interzicerea dreptului de a exercita activitatea de comerciant), face în cauză aplicarea pedepsei accesorii. În baza art.86 ind.1-art.86 ind.2 V.Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare, sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Încredinţează supravegherea inculpatei, Florea Eugenia, Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. În baza art.86 ind.3 alin.1 V.Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune desemnat cu supravegherea sa; b) Să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.86 ind.3 alin.3 lit.d V.Cod penal, instanţa impune inculpatei ca pe durata termenului de încercare să nu intre în legătură cu Roman George Cristian, Ionescu Costică şi Berbec Petru. În baza art.71 alin.5 V.Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Ia act că prejudiciul cauzat Unităţii Administrativ Teritoriale Oraş Ţăndărei, în cuantum de 20.000 lei, aferent infracţiunilor de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu, prev. şi ped. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.248 V.Cod penal cu art.5 Cod penal, respectiv de art.26 V.Cod penal, rap.la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000, rap.la art.248 V.Cod penal cu art.5 Cod penal, reţinute în sarcina inculpaţilor, a fost achitat conform chitanţei seria ILBLA, nr.8787757 din 9.10.2014. Ia act că Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Ţăndărei nu s-a constituit parte civilă pentru suma de 199.589,08 lei, aferentă infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art.248 V.Cod penal, cu apl.art.5 Cod penal, reţinută în sarcina inculpatului Roman George Cristian. Ia act că în cauză nu-şi găsesc aplicabilitatea dispoziţiile art.112 lit.e Cod penal, privind confiscarea specială. Ia act că prin sentinţa penală nr.238 din 30.10.2015 a Tribunalului Ialomiţa, definitivă şi modificată prin decizia penală nr.400 din 02.03.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus anularea adreselor nr.2183/21.02.2014 emise de Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Ţăndărei către SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia şi SC Cargo Terra SRL Slobozia. În baza art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune anularea contractului de lucrări nr.2743 din 06.03.2014, încheiat între Primăria Oraşului Ţăndărei şi SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia. În baza art.162 alin.4 Cod procedură penală, dispune restituirea către petentul Buzoeanu Radian, domiciliat în oraşul Ţăndărei, Şos.Bucureşti, nr.178, judeţul Ialomiţa, a sumei de 13.700 lei, ce a fost ridicată urmare a percheziţiei din data de 17.09.2014, consemnată la unitatea bancară, pe numele petentului, conform recipisei de consemnare nr.511665/1 din 18 septembrie 2014 şi a chitanţei cu nr.347.0886/1 din 18.09.2014. În baza art.274 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Roman George Cristian la plata sumei de 22.000 lei, iar pe inculpata Florea Eugenia la plata sumei de 8500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 aprilie 2016.
Document: Hotarâre  72/2016  28.04.2016

Citește și: Țăndărei: Primarul Cristi Roman îşi anunță retragerea candidaturii