comenzi la domiciliu cliseru.ro

În Ialomiţa, cheltuielile efectuate pentru deszăpezire au depăşit alocările bugetare cu peste 3 miliarde lei vechi

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/03/2012 | Locale Ialomita

Din cele 64 de localități care au primit fonduri, doar 33 s-au încadrat în acestea

În şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, susținută marți, 20 martie, prefectul judeţului Ialomiţa, Mădălin Teculescu, a dispus prezentarea publică a raportului privind efectuarea lucrărilor operative pentru deszăpezirea drumurilor comunale şi judeţene şi justificarea sumelor alocate prin H.G. nr. 85/2012.
prefect ialomita madalin teculescuȘtim cu toții că acţiunile de deszăpezire au început, în majoritatea localităților din județ, în jurul datei de 25 ianuarie, dată la care s-a declanşat primul val de viscol şi căderi abundente de zăpadă, excepţie făcând localităţile Stelnica şi Feteşti unde s-a acţionat începând cu data de 20 ianuarie, respectiv 21 ianuarie.
Prin H.G. nr. 85/2012, judeţului Ialomiţa i s-a alocat suma de 2.582.000 lei, destinată lucrărilor de deszăpezire pe drumurile judeţene şi drumurile aflate în administrarea a 64 de unităţi administrativ-teritoriale.
Conform precizărilor Direcţiei Generale a Finanţelor a Finanţelor Publice Ialomiţa, din totalul celor 1.682.000 lei acordaţi unităţilor administrativ-teritoriale, Trezoreria a decontat, până la data de 14 martie, suma de 1.639.477 lei.
La aceeaşi dată, erau achitate sumele justificate prin facturi sau procese verbale ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în cazul a 15 unităţi administrativ-teritoriale, în celelalte cazuri acestea fiind achitate parţial sau neachitate. De asemenea, în cazul a 8 dintre unităţile administrativ-teritoriale, facturile erau emise parţial sau neemise.
Potrivit raportului prezentat, în 29 de localități s-a acţionat parţial în regie proprie, cu utilaje din dotare sau cu utilaje puse la dispoziţie de către terţi, cu obligaţia plăţii carburanţilor consumaţi iar în 18 unităţi administrativ-teritoriale s-a acţionat integral în regie proprie.
În cazul unităţilor administrativ-teritoriale în care lucrările de deszăpezire au fost efectuate de către terţi, emiterea facturilor a fost efectuată numai la primării, nefiind efectuată o verificare încrucişată la agenţii economici care au prestat astfel de servicii.
Din cele 29 de localități care au efectuat integral sau parţial lucrări de deszăpezire în regie proprie, 5 nu aveau facturi sau bonuri fiscale care să ateste achiziţionarea carburanţilor folosiţi, respectiv M. Kogălniceanu, Ţăndărei și Sudiţi (a consumat din stoc), Scânteia (a consumat din stoc), Făcăeni (a consumat din stoc şi a prezentat bonuri cantităţi fixe).
Așadar, din cele 64 de unităţi administrativ-teritoriale care au primit alocări bugetare prin H.G. 85/2012, 33 s-au încadrat în acestea, rămânând ca excedentară suma de 304.639 lei, în timp ce 31 dintre localităţi nu s-au încadrat în alocările bugetare, diferenţa fiind de 613.793 lei.
Ca atare, pe ansamblul judeţului Ialomiţa, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale ce au primit alocări bugetare prin H.G. 85/2012, cheltuielile efectuate au depăşit alocările bugetare cu suma de 309.154 lei.
Potrivit raportului menționat, în judeţul Ialomiţa s-a acţionat operativ şi în concordanţă cu situaţia de urgenţă creată de viscolul şi zăpezile abundente ce s-au înregistrat pe perioada sezonului rece, iar sumele alocate prin H.G. nr. 85/2012 au fost utilizate în acest sens.
Însă, localitățile Fetești, Ciochina, Sălcioara, Reviga, Perieți, Gheorghe Lazăr, Colelia, Adâncata, Dridu, Căzănești, Maia, Manasia, Balaciu, Movilița, Ion Roată, Ciocârlia, Bărbulești, Jilavele, Miloșești, Fierbinți Târg, Gheorghe Doja, Ograda, Platonești, Bucu, Sudiți, Axintele, Scânteia, Moldoveni, Bordușani, Grindu, Făcăeni nu au reușit să se încadreze în sumele alocate, aceste localități primind în total 814.500 lei dar au cheltuit 1.428.293 lei. În ceea ce privește localitățile Ciulnița, Rădulești, Vlădeni, Mihail Kogălniceanu, Stelnica, Drăgoești, Armășești, Andrășești, Sărățeni, Gura Ialomiței, Săveni, Țăndărei, Amara, Buești, Borănești, Gârbovi, Valea Măcrișului, Bărcănești, Mărculești, Cocora, Grivița, Albești, Sinești, Giurgeni, Traian, Roșiori, Munteni Buzău, Sf. Gheorghe, Movila, Valea Ciorii, Coșereni, Alexeni și Cosâmbești, acestea s-au încadrat în sume, primind 867.500 lei, din care au cheltuit 562.861 lei.
Era de așteptat să se descopere și anumite neconcordanțe, unele bănuite chiar din acea perioadă. În urma verificărilor s-a constatat că există diferenţe semnificative ale costurilor lucrărilor de deszăpezire efectuate de terţi în baza unor contracte încheiate cu primăriile, datorate tarifelor practicate pentru lucrările efectuate cu utilaje din aceeaşi categorie. De exemplu, lucrările efectuate cu utilaje tip wola a costat la Alexeni 57 lei/oră, la Mihail Kogălniceanu 80 lei/oră, iar la Dridu și Jilavele 245 lei/oră, tarife fără TVA. De asemenea, lucrările efectuate cu utilaje tip încărcător au costat la Miloșești și Feteşti 75 lei/oră, iar la Movilița și Adâncata 200 lei/oră, tarife fără TVA. De asemenea, s-au constatat diferențe mari în ceea ce privește consumurile de carburanţi la acelaşi gen de utilaje: încărcător frontal: 7,7 litri/oră la Alexeni şi 25 litri/oră Valea Ciorii; wola: 7,25 litri/oră la Movila şi 24,99 litri/oră la Bărcăneşti sau 24 litri/oră la Axintele.
În ceea ce privește intervenția pe drumurile județene, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa a desfăşurat în perioada 1-12 februarie lucrări de deszăpezire cu 36 de utilaje, factura acestor servicii, în valoare de 436.731,61 lei, fiind decontată. Pentru lucrările efectuate în perioada 13 februarie – 20 februarie, societatea nu a emis factură către Consiliul Judeţean Ialomiţa, justificând că diferenţa până la suma alocată, în cuantum de 900.000 lei va fi facturată când se va rectifica bugetul acestei instituţii.
Pentru realizarea obligaţiilor legale privind deszăpezirea drumurilor judeţene, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa a apelat la un număr de 11 alţi operatori economici în baza unor contracte a căror valoare s-a ridicat la suma de 124.175 lei. La data de 14 martie, facturile emise de aceste 11 societăţi prestatoare de servicii nu erau decontate de către S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa.