În atenția crescătorilor de porcine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În conformitate cu Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 67/26.11.2012 privind condițiile sanitar-veterinare care trebuiesc respectate pe teritoriul României și pentru modificarea unor norme sanitare veterinare, mișcarea suinelor vii este permisă astfel:

a) din exploatațiile nonprofesionale (gospodăriile populației) numai către:

1. alte exploataţii nonprofesionale (gospodăriile populației);

2. târguri de animale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în vederea vânzării către alte exploataţii nonprofesionale sau abatoare neincluse în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piaţa Uniunii Europene;

3. abator neinclus în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piaţa Uniunii Europene;

b) din exploataţiile comerciale de tip A numai către:

1. exploataţiile nonprofesionale (gospodăriile populației), direct de la fermă;

2. alte exploataţii comerciale de tip A;

3. târguri de animale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în vederea vânzării către exploataţii nonprofesionale sau abatoare neincluse în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piaţa Uniunii Europene;

4. abator neinclus în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piaţa Uniunii Europene;

c) din exploataţiile comerciale de tip industrial numai către:

1. exploataţiile nonprofesionale, direct de la fermă;

2. alte exploataţii comerciale;

3. abator;

4. târguri de animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în vederea vânzării către exploataţii nonprofesionale sau exploataţii comerciale de tip A;

d) din târguri de animale numai către exploataţii nonprofesionale sau abatoare neincluse în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piaţa Uniunii Europene;

Este interzisă reintroducerea în fermele comerciale de tip industrial a suinelor ieşite din exploataţie, în scopul comercializării.

Mişcarea suinelor vii pe teritoriul României se efectuează doar dacă acestea sunt identificate şi însoţite de:

a) certificat de sănătate;

b) documente de mişcare:

c) documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar, în cazul mişcării către abator.

Proprietarii de suine au obligația să se prezinte la medicul veterinar de liberă practică imputernicit de pe raza câruia aparține exploatația, cu cel puțin 48 de ore înaintea mișcării porcinelor vii,  în vederea certificării și a efectuării inspecției porcinelor în  exploatație.

Proprietarii care se întorc cu animale nevândute de la târg sau care au cumpărat animale din târg au obligaţia să anunţe, în termen de 48 de ore, despre această situaţie, medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Proprietarii de animale au obligaţia să respecte perioada de aşteptare/interzicere a mişcării pentru suinele nou-introduse în exploataţii, inclusiv pentru animalele care au fost duse la târg şi care, nefiind vândute, au fost reintroduse în exploataţia de origine; această perioadă este de minimum 30 de zile, în condiţiile izolării într-un spaţiu separat de celelalte suine existente în exploataţie; dacă izolarea în spaţiu separat a animalelor nou-introduse nu este posibilă, perioada de aşteptare/interzicere a mişcării se aplică tuturor suinelor din exploataţie.

În cazul exploatațiilor nonprofesionale (gospodăriile populației), la mișcarea porcinelor  vii câtre abatoare, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care emite certificatul de sănătate, îndrumă proprietarul de animale pentru completarea documentului privind informațiile pentru lanțul alimentar.

Transportul suinelor vii este permis numai cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Transportul porcinelor vii de câtre proprietarii acestora se poate face cu propriile mijloace de transport, pe o distanță mai mică de 50 de km,  fără ca acestea să fie înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea următoarelor cerințe generale:

(a) animalele se află într-o stare bună pentru a fi transportate;

(b) mijloacele de transport sunt proiectate, construite, întreținute și utilizate astfel încât să se evite rănirea și suferința animalelor și să se asigure siguranța acestora;

(c) echipamentele de încărcare și descărcare sunt proiectate, construite, întreținute și utilizate astfel încât să se evite rănirea și suferința animalelor și să se asigure siguranța acestora;

(d) personalul însărcinat cu manipularea animalelor are pregătirea sau competența necesară în acest sens și își îndeplinesc atribuțiile fără a face uz de violență sau orice alte metode care pot provoca panică, răni sau suferință inutilă animalelor;

            (e) transportul este efectuat fără întârziere până la locul de destinație, iar condițiile de bunăstare a animalelor sunt verificate în mod regulat și menținute la un nivel corespunzător;

(f) animalele beneficiază de suficientă suprafață de sol și o înălțime corespunzătoare taliei lor și călătoriei planificate.