comenzi la domiciliu cliseru.ro

În 2019: Aproape 350 de medici din județul Ialomița au raportat peste un milion de servicii medicale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
08/03/2020 | Locale Ialomita

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Ialomița au susținut miercuri, 26 februarie, o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentate atât raportul activității instituției pe anul trecut, cât și două rapoarte privind activitatea cu publicul și gradul de satisfacție al asiguraților.

FotoPotrivit acestora, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița a derulat, pe parcursul anului trecut, relații contractuale cu 349 de medici, din toate domeniile de asistență medicală, aceștia raportând peste un milion de servicii medicale.

Numărul persoanelor beneficiare de medicamente, cu și fără contribuție personală, a fost de 111.094. De asemenea, au beneficiat de dispozitive medicale 2.392 de persoane, iar 8.995 de pacienți au fost tratați în cadrul programelor naționale de sănătate. Valoarea totală a serviciilor realizate a fost de 196.682.975 lei.

Referitor la cele șapte programe naționale de sănătate, au fost decontate în anul 2019 sume în valoare de peste 37 de milioane de lei. Mai precis, pe programul național de oncologie, consumul a fost în valoare de 10.361.025 lei, pentru 746 de pacienți, pentru diabet zaharat a fost de 11.525.770 lei, pentru 8.120 de pacienți, în cadrul programului de supleere a funcției renale au fost decontate sume în valoare de 13.024.315 lei pentru aproximativ 44.000 de ședințe de hemodializă, pentru boli rare a fost decontat peste un milion de lei pentru cinci copii și doi adulți cu mucoviscidoză, un pacient cu boala Pompe și șase cu scleroză laterală amiotrofică, pentru ortopedie – 305.681 lei (71 bolnavi endoprotezați), iar pentru tratamentul hemofiliei (o persoană) și talasemiei (o persoană) – 363.928 lei. Pentru programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană (tratament post-transplant), a fost decontată suma de aproximativ 400.000 lei pentru 42 de pacienți.

Medici puțini, specialități deficitare. Din 2020, medici noi la neurologie și nefrologie

„Ca și cheltuieli totale ale Fondului pentru servicii medicale, în anul 2019 s-au cheltuit 195.636.000 lei numai pentru servicii medicale, din care pentru medicamente 42.406.000 lei, iar pentru spitale – 61.937.000 lei. Acestea au fost domeniile de asistență medicală unde au fost cheltuiți cei mai mulți bani și cele mai multe persoane beneficiare de servicii medicale. De menționat totuși că în anul 2019 ne-am confruntat cu anumite situații deficitare în ceea ce privește mai ales numărul mic de medici specialiști în contract cu CAS Ialomița atât în ambulatoriu cât și în spitale, în special pentru specialitățile: diabet, neurologie, pediatrie, fapt ce a creat și crează în continuare dificultăți în tratarea asiguraților cu afecțiuni tratabile pe aceste secții. O veste bună pentru acest an este aceea că din acest an au intrat în contract pentru specialități clinice doi medici noi pe neurologie, unde necesarul de servicii este foarte mare, începând cu 15 februarie, și de asemenea pe nefrologie, unde aveam doar pe ambulatoriul de specialitate al Spitalului Slobozia. Deci asigurații au un acces mai larg către acest tip de servicii. Medicul care era, doamna doctor Lavric, a rămas în Ambulatoriul de specialitate, dar cu un număr redus de ore, iar la cabinet privat este domnul doctor Hriscu, cu jumătate de normă. De asemenea, pe Nefrologie, avem în Ambulatoriul Spitalului pe domnul doctor Tomulescu, iar în cabinetul privat pe domnul doctor Porumb”, a declarat Busuioc Elvira Anda, director Relații Contractuale în cadrul CJAS Ialomița.

În 2019 au fost înregistrate servicii nedecontate la toate cele patru spitale

Au existat, de asemenea, câteva probleme legate de fondurile alocate pentru laboratoare de analize medicale, care nu au ajuns decât până pe data de 20 a fiecărei luni, cu excepția lunii decembrie 2019, lună în care având în vedere alocarea prin bugetul FNUASS de fonduri suplimentare, asigurații au avut acces la servicii pe tot parcursul lunii, devansându-se inclusiv programări din luna ianuarie 2020.

O altă problemă a existat privitor la fondurile alocate pentru transportul sanitar neasistat, care nu au ajuns decât până pe 15 -20 ale fiecărei luni.

„După data de 15 – 20, ambulanța publică are obligația de a face acest transport sanitar neasistat. Din discuțiile cu cei de la Ambulanță, am înțeles că au la dispoziție o mașină pentru transportul neasistat. La solicitările noastre au fost majorate sumele contractate pentru transportul sanitar neasistat. În Ialomița sunt trei furnizori”, a mai spus Anda Busuioc.

În ceea ce privește fondurile alocate pentru medicii stomatologi, acestea au fost foarte mici, în sensul că au fost alocați în medie 2000 lei/lună/medic stomatolog, situație în care, comparativ cu costurile serviciilor stomatologice, au putut beneficia doar puțini asigurați.

„Au fost făcute solicitări. Chiar acum, când am făcut propunerea de credite de angajament pentru luna martie, noi am solicitat o sumă mai mare. În lunile ianuarie și februarie am reușit să asigurăm cu 20% mai mult din plafon, în medie, iar acum, pentru luna martie, am solicitat o sumă mai mare. Dacă ni se alocă o vom contracta. Avem 31 de contracte cu medicii stomatologi. Alocăm plafon pe medic, nu pe cabinet. Există un pachet de servicii medicale de bază, în limita acestor sume”, a mai spus reprezentantul CJAS Ialomița.

În ceea ce privește unitățile sanitare cu paturi, în anul 2019, față de anul 2018, au crescut atât numărul de servicii realizate cât și calitatea și complexitatea acestora, situație în care fondurile alocate pe anul 2019 nu a permis decontarea integrală a acestor servicii, la sfârșitul anului 2019 înregistrându-se servicii nedecontate la toate cele patru spitale.

Întreaga activitate desfăşurată în anul 2019 relevă faptul că la nivelul judeţului Ialomiţa, în funcţie de resursele financiare existente, au putut fi accesate următoarele servicii medicale: tratament în ambulatoriu a zeci de mii de asiguraţi lunar cu medicamente compensate şi gratuite, mii de investigaţii paraclinice, de RMN şi CT la nevoie, mii de internări în spitalizare continuă şi de zi, de transport sanitar de urgenţă, de transport sanitar neasistat; de consultaţii la medicii de familie şi specialişti, de servicii de recuperare, au beneficiat de mii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale.

Peste 45.000 de solicitări primite la CJAS

În cadrul conferinței de presă au fost prezentate și raportul activității de Relaţii cu publicul, organizată în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița, dar și raportul privind gradul de satisfacție al asiguraților.

Gradul de soluţionare a petițiilor și a solicitărilor de informații de interes public a fost de 100%, soluționarea realizându-se de către compartimentele de specialitate în termenele prevăzute de lege.
În anul 2019, numărul total de solicitări primite şi înregistrate a fost de 45.258, din care: solicitări telefonice: 24.703, solicitări directe la ghișeul de informații sau la compartimentele de specialitate: 20.507, petiții: 28, număr solicitări scrise de informații de interes public: 4 și 20 de audiențe. (Notă: acest număr reprezintă audiențele pentru care a fost solicitată o programare; În fapt, orice persoană care s-a prezentat la sediul instituției și a solicitat rezolvarea unei probleme a fost primită de către persoanele cu funcții de conducere, în aceeași zi, indiferent de programul de audiențe stabilit).

800 de persoane chestionate de CJAS

Totodată, în anul 2019, Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița a distribuit chestionare având ca temă gradul de satisfacție al asiguraților, la un număr de 800 de persoane care s-au adresat furnizorilor de servicii medicale, rezultatele fiind după cum urmează: Au fost chestionați 320 de bărbați și 480 de femei (453 din mediul urban și 347 din mediul rural), cei mai mulți fiind pensionari, salariați, coasigurați și persoane aflate în PNS.

Concluziile acestor chestionare relevă faptul că majoritatea se consideră informată asupra drepturilor și îndatoririlor care le revin în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, că procedura de programare la medicul de familie este benefică, că beneficiază de atenția și înțelegerea lui, că foarte mulți dintre cei chestionați au fost mulțumiți de procedura de internare, că medicamentele au fost procurate și administrate de spital, fiind mulțumiți și de atitudinea personalului din spital, iar când este nevoie își găsesc la farmacii medicamentele prescrise.

Au fost, însă, și întrebări la care răspunsurile au relevat, într-o oarecaremăsură și faptul că sistemul de sănătate oferă parțial serviciile medicale de care au nevoie cetățenii, că mulți obțin informații „de pe internet” despre drepturile și îndatoririle care le revin, dar și de la medicul de familie, și că mulți nu au beneficiat în ultimii doi ani de investigații de înaltă performanță.