comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Testul celor patru întrebări – Concurs regional cu participare națională

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/04/2018 | Locale Ialomita

Testul celor patru întrebări – Concurs regional cu participare națională, Ediția a VI-a.

 În perioada 4 aprilie -5 mai 2018, în județul Ialomița, se desfășoară un concurs de eseuri dedicat liceenilor.

Concursul Regional cu participare națională „Testul celor 4 întrebări”, adresat elevilor din clasele IX-XII, vizează raportarea din punct de vedere etic a tinerilor la dilemele morale, fundamentând modurile de a acționa în anumite situații din realitatea imediată, aplicând cele 4 întrebări formulate de Herbert Taylor:

1. Este adevărat?

2. Este corect faţă de toţi cei implicaţi?

3. Va crea bunăvoinţă şi prietenii mai bune?

4. Va fi benefic faţă de toţi?

Testul celor patru întrebări își propune să evalueze competențele de exprimare scrisă și orală ale tinerilor prin construirea logică a unui discurs, prin exersarea tehnicilor de argumentare și prin propunerea de soluții proprii, acesta fiind bazat pe cunoscutele întrebări formulate de Herbert J. Taylor:
Scopul fundamental al concursului este acela ca tinerii să-și apropie un model decizional bazat principii, funcțional în cazul unei dileme morale.
Concursul răspunde astfel obiectivelor învățământului actual prin formarea capacității tinerilor de a identifica dileme morale, de a le configura o structură, de a le converti în situații care să genereze rezolvări imediate, convocând competențe transversale. Valorile angajate de acestea: corectitudinea, cinstea, bunăvoința și prietenia conduc, evident, spre declanșarea unui proces analitic, complex, ce mobilizează resursele individului în sensul actualizării conceptelor fundamentale ale umanității, însușite în cursurile de la clasă, perfect asociate discursului promovat de codul Rotary.

Inițiatorii concursului urmăresc prin acest exercițiu și inserția tinerilor într-un alt mediu de competiție, cel universitar, prin larga deschidere spre problematica realității în care trăim.
Inițiat în urmă cu cinci ani de către Rotary Club Brăila, reprezentat de Ovidiu Dimofte, Asistent Guvernator Rotary, Concursul Testul celor patru întrebări se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Colegiul Național Gh. M. Murgoci, Brăila, reprezentat de prof. dr. Ana Coman, fiind adresat elevilor din clasele IX-XII.
În anul școlar 2015-2016, Concursul Testul celor patru întrebări a fost aprobat și inclus în cadrul activităților educative regionale ale Ministerului Educației Naționale, iar pentru 2016- 2017 figurează în
Calendarul Activităților Educative Regionale participare națională (Nr. 26404/ 16 februarie, 2017, 05.
A., poziția 1099).
Condiții de participare: Concursul se organizează la nivelul fiecărui Club Rotary participant, împreună cu unitățile școlare partenere, în perioada 1-28 aprilie 2018.

Faza locală are două etape:

Etapa I:
Elaborarea unui eseu de tip argumentativ, de 500 de cuvinte, (TIMES NEW ROMAN/ 14) trimis pe site-ul concursului www.rotary4waycontest.ro, in sectiunea dedicată fiecărui club, până la data de 24 aprilie 2018.

Etapa a II-a
a. Jurizarea eseurilor 25 aprilie 2018
b. Comunicarea rezultatelor pentru etapa regională: 28 aprilie 2018
c. Trimiterea eseurilor pentru faza națională: 2-3 mai 2018
Fiecare club organizator poate trimite la faza naționala maximum 3 elevi.
Faza națională are o singura etapă, constând în susținerea eseului în data de 5 mai 2018, Brăila.
Structura eseului: Raționamentul moral pe baza căruia se construiește și se prezentă eseul va în deplini următoarele condiții:
a. Tema aleasă trebuie să constituie o dilemă morală ce va putea fi supusă testului celor patru întrebări. (În anexa 1 sunt menționate teme posibile, participanții pot propune și o altă temă. Precizări referitoare la conceptul de dilemă morală se găsesc în anexa 2)
b. Eseul trebuie să respecte următoarea structură:
Introducerea:
· Descrierea dilemei morale
· Poziționarea participantului față de problema morală aleasă
· Propunerea unei soluții
Cuprinsul: Argumentarea modului în care soluția propusă este în acord cu cele 4 întrebări. Concluzia. Sugestii despre dezvoltări ulterioare ale soluției propuse, despre eventualele probleme
referitoare la implementarea acestora.

Mai multe detalii despre concurs pe site / www.rotary4waycontest.ro

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
Rotary Club Slobozia
Colegiul Național „Mihai Viteazul”
Liceul Pedagogic „Matei Basarab”
Liceul de Artă “Ionel Perlea”
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”