Ialomița: Rezultate concurs directori în unitățile de învățământ – proba scrisă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării probei scrise la centrul special organizat în judeţul Ialomiţa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniverstar.

Miercuri, 12 octombrie, cu începere de la ora 10:00, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Proba a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competențelor manageriale ale candidaților și a constat în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Membrii comisiilor de concurs au evaluat testul-grilă în aceeași zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare, în prezența candidaților și a doi martori aleși succesiv dintre candidați. Rezultatele probei scrise nu se contestă.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Au fost declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Ulterior candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, cu o durată de maximum 30 de minute, în care se apreciază, conform criteriilor și punctajelor din metodologie, scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea ofertei manageriale dublate de un plan operațional pentru un an. Toate probele sunt obligatorii și sunt monitorizate de observatorii desemnați de Ministerul Educației.

Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul total obţinut Ia proba scrisă Declarat (ADMIS / RESPINS / NEPREZENTAT / RETRAS / ABSENT LA EVALUARE / ELIMINAT / ÎN CURS DE EVALUARE/NEEVALUAT –

IMPOSIBILITATE CONSTITUIRE COMISIE DE CONCURS)

1 AGAPIE LILIANA 41,875 ADMIS
2 AGAPIE NICOLETA 44,375 ADMIS
3 ANGHEL ELENA-LUMINITA 32,500 RESPINS
4 ANGHEL MIHAELA 43,750 ADMIS
5 ANTON STELLA 43,750 ADMIS
6 APOSTOL DANIELA 38,125 ADMIS
7 AVRAMITA ION 36,875 ADMIS
8 AVRIGEANU ECATERINA 46,880 ADMIS
9 BABOI MARIAN-IULIAN 41,250 ADMIS
10 BACIU LIDIA 38,125 ADMIS
11 BACIU MIHAELA ANTOANETA 45,000 ADMIS
12 BADEA FLORICA 26,250 RESPINS
13 BANESCU VIOREL VIVARI 42,500 ADMIS
14 BARBU LIVIA – OANA 46,875 ADMIS
15 BELEGA ELENA 40,625 ADMIS
16 BIRSAN MIHAELA 43,125 ADMIS
17 BOITAN MARIUS-DORINEL 40,620 ADMIS
18 BORDEI ANDA CRISTINA 30,625 RESPINS
19 BRAILEANU MARIANA 40,000 ADMIS
20 BRAILEANU MARIANA 40,000 ADMIS
21 BUJOR STELUŢA 40,000 ADMIS
22 BUNEA CONSTANTIN DOREL 33,125 RESPINS
23 BUNEA CONSTANTIN DOREL 33,125 RESPINS
24 BUZOEANU CRISTINA 38,750 ADMIS
25 BUZU VITALIE 45,625 ADMIS
26 CALUTA ROXANA 38,750 ADMIS
27 CHEC1U GABRIELA 37,500 ADMIS
28 CHIRCHIN ROZE MARI 34,375 RESPINS
29 CHIS FLORIDA RITA 45,000 ADMIS
30 CIPU VIRGIL 40,625 ADMIS
31 COCIORVA ION 37,500 ADMIS
32 COGEAN MIHAELA 24,375 RESPINS
33 CONSTANTIN CORNELIA NEPREZENTAT
34 COPILAU GABRIELA LAURA 39,375 ADMIS
35 CRĂCIUN CĂTĂLIN 35,000 ADMIS
36 CRAIU CLAUDIU COSTEL 36,880 ADMIS
37 CRIST ACHE MARIA 43,750 ADMIS
38 CRISTEA LOREDANA ELENA 39,375 ADMIS
39 DAN NICOLETA 47,500 ADMIS
40 DIANCOF MIHAELA 32,500 RESPINS
41 DICIANU MIRELA-ADINA 43,120 ADMIS
42 DINU GICA 26,875 RESPINS
43 DRAGOMIR MARIOARA 44,380 ADMIS
44 DRANCA COCONEANU ELENA 41,870 ADMIS
45 DUMITRACHE DOINITA 40,625 ADMIS
46 DUMITRU ADRIANA 48,125 ADMIS
47 GABOR ANCA 44,375 ADMIS
48 GANGA NICOLAE 32,500 RESPINS
49 GEORGESCU DANIEL 43,750 ADMIS
50 GEORGESCU DANIEL 43,750 ADMIS
51 GEORGESCU ELENA 30,000 RESPINS
52 GEORGESCU ELENA 30,000 RESPINS
53 GEREA ANCUTA VICTORIA 37,500 ADMIS
54 GRIGORE MOCANITA GETA 23,750 RESPINS
55 HANGU VALENTINA LILIANA 37,500 ADMIS
56 HOGAŞ MARIANA 42,500 ADMIS
57 HOINARU MARILENA GABRIELA 46,250 ADMIS
58 IONESCU CARMEN 46,250 ADMIS
59 IONESCU GEORGIANA 43,750 ADMIS
60 IONITA SULTANA 41,250 ADMIS
61 IONITA PETRUTA 40,000 ADMIS
62 JANES MARINA 41,875 ADMIS
63 JANES MARINA IN CURS DE EVALUARE
64 JIPESCU DANIELA NEPREZENTAT
65 LASCU MARIANA CAMELIA 45,625 ADMIS
66 LAZAR VIORICA 40,630 ADMIS
67 LAZAR VIORICA 40,630 ADMIS
68 LISOFSCHI CORINA 41,250 ADMIS
69 LOVIN MARIA 38,750 ADMIS
70 LOVIN MARIA 38,750 ADMIS
71 MAFTEI GICA 35,000 ADMIS
72 MARCU ANA MARIA 38,750 ADMIS
73 MARCU VALENTINA DANA 46,250 ADMIS
74 MARIN SEBASTIAN 42,500 ADMIS
75 MARIN MARIA 30,630 RESPINS
76 MARINICA ZOIA 46,875 ADMIS
77 MATACHE ADRIANA 42,500 ADMIS
78 MICLEA DAN 45,625 ADMIS
79 MIHALACHE DANIELA 45,625 ADMIS
80 MITRAN ELENA 43,125 ADMIS
81 NAN DANIELA LOREDANA 36,250 ADMIS
82 NEAGOE ELENA-GEORGIANA 35,625 ADMIS
83 NEICU ELENA 45,630 ADMIS
84 NICOLESCU ANA-MIRELA 33,120 RESPINS
85 NICULAE ILEANA 34,380 RESPINS
86 NITA LILIANA 37,500 ADMIS
87 OANCEA CONSTANTIN 44,150 ADMIS
88 OPREA TUDORITA LILIANA IN CURS DE EVALUARE
89 PANA ION 45,625 ADMIS
90 PANA MIHAELA 33,750 RESPINS
91 PAPARI VIORICA 46,875 ADMIS
92 PAPARI VIORICA 46,875 ADMIS
93 PETRE RODICA 40,625 ADMIS
94 POPESCU FLORIN GHEORGHE 46,875 ADMIS
95 POPESCU FLORIN GHEORGHE 46,875 ADMIS
96 POPESCU MARIA 43,750 ADMIS
97 PRAVAŢ IONUŢ PAUL 39,375 ADMIS
98 RADUCANU ELENA 37;500- ADMIS
99 ROŞU FLORINA 41,875 ADMIS
100 SACELEANU FANICA 39,375 ADMIS
101 SANDU ION 40,625 ADMIS
102 SANDU IONEL IULIAN ÎN CURS DE EVALUARE
103 SANDU IONEL IULIAN IN CURS DE EVALUARE
104 SARBU MIHAELA 38,125 ADMIS
105 SARBU MIHAELA 38,125 ADMIS