Ialomița: Nu mai există focare de pestă porcină africană la suine domestice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, asupra situației referitoare la pesta porcină africană în județul Ialomița.

Astfel, pe raza județului, la data de 19.05.2019 nu mai există   focare de pestă porcină africană la suine domestice.

În data de 17.06.2019 au fost stinse trei focare de pestă porcină africană în localitățile Andrășești, Buești și Orezu.

Având in vedere că în zona de supraveghere a focarelor din localitățile Andrășești, Buești și Orezu erau  cuprinse  trei exploatații comerciale de suine (efectiv aproximativ 70000 capete) care erau supuse restricțiilor de mișcare din data de 09.05.2019, respectiv 16.05.2019, D.S.V.S.A. Ialomița a acordat derogările prevăzute in Directiva 60/2002 CE , art.10 pct 5 și art.11 pct. 4. și a aplicat, în conformitate cu manualul de diagnostic, un program intensiv de prelevare de probe și de testări prin care s-a exclus prezența pestei porcine africane în exploatațiile  în cauză. Astfel,  din toate exploatațiile cu suine din zona de protecție și din zona de supraveghere au fost recoltate probe de sânge integral cu o prevalență 5% și confidență 95%, iar toate suinele au fost examinate clinic după aceiași procedură.       Astfel, în zona de protecție a celor trei focare (localitățile Andrășești, Orboești, Buești, Piersica și Orezu) au fost recoltate un număr de 995 probe de sânge integral care au furnizat rezultat negativ la testarea pentru pestă porcină africană   și s-au examinat clinic un număr de 1004 suine. În zona de supraveghere ( localitățile : Crunți, Gheorghe Doja, Perieți, Misleanu, Fundata, Poiana inclusiv cartier Ghimpați, Albești, Bataluri,  Marsilieni, Ciochina, Bordușelu, Ivănești,  Ion Ghica, Stejaru, Păltinișu, Balaciu, Sărățeni, Copuzu, Crăsanii  de Jos, Munteni Buzău, Căzănești, Rași, Sălcioara  și trei exploatații comerciale de suine) au fost recoltate un număr de 5578 probe de sânge integral care au furnizat rezultat negativ la testarea penru pestă porcină africană  și s-au examinat clinic un număr de 6297 suine.

D.S.V.S.A. Ialomița reamintește crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni reapariția bolii la nivelul județului:

-achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;

-porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;

-înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;

-transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate;

-la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumsripția  Sanitară Veterinară Arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;

-asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;

-este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;

-este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;

-este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;

-periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;

-se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;

-porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;

-este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;

-anunțarea imediată a pierderii crotaliilor sau a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor (D.S.V.S.A. Ialomița – telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică);

-toți proprietarii au obligativitatea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

Comunicat de presă: DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa