comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Noi măsuri de relaxare în contextul pandemiei de COVID-19

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
31/05/2021 | Locale Ialomita

HOTĂRÂREA NR. 131 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din data de 31.05.2021

[…] În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr. 1 a C.J.S.U., Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din 05.03.2020, în data de 31.05.2021, adoptă următoarele:

Art. 1 Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa nr. 121 din 13.05.2021, modificată şi completată cu Hotărârea C.J.S.U. Ialomiţa nr. 123 din 15.05.2021, se modifică şi se completează după cum urmează:

5.  Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. (l)Se permite în judeţul Ialomiţa organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 70 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

(2) în condiţiile pct. 1 se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene cu un număr de participanţi mai mare de 70 de persoane în interior şi mai mare de 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

(3)    Se permite în judeţul Ialomiţa organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

(4)    în condiţiile pct. 3 se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 100 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;”

6.    Art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. (1) se suspendă pe teritoriul judeţului Ialomiţa activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori;

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică de 4/1.000 de locuitori cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

(5)      Activitatea operatorilor economici care administrează locuri dejoacă pentru copii în spaţii închise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-24,00, cu condiţia ca însoţitorii copiilor să fie vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

(6)      Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă tară a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-24,00 în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.”

(7) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă rară a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în localităţile

precum şi la terasele acestora, este permisa tară a depasi 70% din capacitatea maxima a spaţiului si in intervalul orar 05.00-24.00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.

f)   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/10.05.2021, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora, este este permisa până la capacitatea maxima a spaţiului si in intervalul orar 05.00-24.00. dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului;

g)  măsurile prevăzute la literele c) – 0 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

h) prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber,
cu excepţia celor prevăzute la litera g), cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu
respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificările şi completările ulterioare;

i)  activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fară a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

j) in aplicarea prevederilor art. 10 pct. 5 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 531/10.05.2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi in domeniul jocurilor de noroc este permisa fară a depasi 70% din capacitatea maxima a spaţiului;

k) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/10.05.2021 organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

l)organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui număr mai mare de 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al ari. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora, este este permisa până la capacitatea maxima a spaţiului si in intervalul orar 05.00-24.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului;

g)   măsurile prevăzute la literele c) şi f) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate
de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

h)   prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber,
cu excepţia celor prevăzute la litera g), cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă. dacă sunt din familii diferite, şi cu
respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

i)    activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

j) in aplicarea prevederilor art. 10 pct. 5 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 531/10.05.2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi in domeniul jocurilor de noroc este permisa fără a depasi 70% din capacitatea maxima a spaţiului;

k) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/10.05.2021 organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

1) organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui număr mai mare de 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru flecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

m) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc), cum ar fi, fară a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanţi de maximum 70 de persoane în exterior şi de maximum i) se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.). cum ar fi. fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.”

13.  Art. 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. Se permit festivităţile organizate în spaţii deschise, prilejuite de terminarea anului şcolar, cu participarea personalului didactic, a elevilor, precum şi a însoţitorilor acestora. Participarea însoţitorilor este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.”

14.  Art.18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/10.05.2021, operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, conform prevederilor art. 14, lit. j) şi art. 15, lit. j) din prezenta hotărâre. îşi pot organiza şi desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.”

ART. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare Ia data de 1 iunie 2021.