comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Încă un caz de pestă porcină africană în mediul silvatic. Mistreț – Fondul de vânătoare 11 Sudiți

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/12/2018 | Lege si Ordine

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației că, în data de 08.12.2018, a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la un mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 11 Sudiți.

Până la data actuală pe acest fond de vânătoare nu au mai fost confirmate cazuri de boală la mistreți vânați.

Apariția acestui caz de boală confirmă faptul că în mediul silvatic există virus circulant ceea ce poate duce, în cazul nerespectării tuturor măsurilor stabilite pentru fiecare focar/caz de boală în parte, la extinderea bolii și apariția de noi cazuri/focare de boală pe teritoriul județului Ialomița.

Subliniem importanța respectării de către toate persoanele responsabile (proprietari de porcine, administratori ai fondurilor de vânătoare, Unitățile Locale de Sprijin) a măsurilor impuse pentru eradicarea bolii pe teritoriul județului Ialomița.

Deși D.S.V.S.A. Ialomița depune toate eforturile în vederea ridicării restricțiilor impuse în localitățile afectate de boală și a prevenirii apariției unor noi focare de boală pe teritoriul județului, sunt încă proprietari de exploatații nonprofesionale care încalcă măsurile stabilite (respectarea restricțiilor impuse, deținerea de animale identificate, achiziționarea de animale doar dacă sunt identificate și însoțite de documente sanitare veterinare), sub rezerva faptului că nu cunosc obligațiile care le revin, deși periodic sunt efectuate campanii de informare în acest sens.

Toate aceste fapte ce pot duce la prelungirea perioadei de restricții și extinderea bolii.

Ținând cont de cele precizate, reamintim tuturor crescătorilor de animale obligațiile ce la revin în conformitate cu legislația în vigoare, după cum urmează:

 1. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 42/2004 (*actualizată*) Cap. I, art. 2 și Cap. V, art. 16, lit. g și h, proprietarii de animale au următoarele obligații:
 • aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor;
 • să sprijine autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public;
 • să prezinte animalele, pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data şi ora stabilite de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.
 1. În conformitate cu prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
 • Termene de identificare

 (1) Animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene:

 1. a) animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere;
 2. b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 9 luni de la naştere;
 3. c) animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de la naştere.

(2) Animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute la alin. (1).

(3) Animalului care şi-a pierdut una dintre crotalii, pentru speciile bovine, ovine, caprine, sau crotalia, în cazul animalelor din specia suine, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date.

 

 • 10 Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale

 

(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în RNE, furnizând acestuia datele de identificare menţionate în formularul de identificare.

(2) Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau cu medicul veterinar oficial, după caz, în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, după cum urmează:

 1. a) în cazul unei exploataţii existente, proprietarul exploataţiei are următoarele obligaţii:
 2. să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele;
 3. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
 4. să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi exploataţie;
 5. să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
 6. b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.

(3) În completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), proprietarul exploataţiilor declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.

 Condițiile sanitare veterinare privind circulația animalelor

 animalele să provină din zone care nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare;

 • în cazul în care animalele sunt transportate pe raza altui județ se va solicita în prealabil avizul interjudețean;
 • anterior transportului animalele sau exploatația din care provin trebuie să facă dovada efectuării tuturor acțiunilor specifice sanitare veterinare, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016, cu modificările ulterioare;
 • animalele, indiferent de specie, trebuie să fie crotaliate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și însoțite de următoarele documente sanitare veterinare: certificat sanitar veterinar, formular de mișcare, pașaport (în cazul bovinelor și ecvinelor), document privind informațiile despre lanțul alimentar (pentru animalele care sunt transportate la o unitate de abatorizare);
 • transportul animalelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar care anterior transportului sunt dezinfectate într-o unitate autorizată sanitar-veterinar.
 COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA

În legătură cu: Ialomița: Există pestă porcină în mediul silvatic. Caz confirmat – mistreț, Fondul de vânătoare 12 Săveni